Korpusu slēgšana Drustos un Liepā

Apr 30, 2024 | 0 comments

Lai būtu labi aprīkoti, lai piepildītu mūsu misiju: izplatīt Jēzus labo vēsti un padarīt pasauli par labāku vietu, Pestīšanas armija Latvijā pēdējā gada laikā ir centusies izvērtēt visas mūsu darba jomas. Tas mums ir palīdzējis redzēt, ko vajag pielāgot, lai sasniegtu mūsu misiju. Mēs priecājamies jums paziņot, ka mēs sāksim darbu jaunā pilsētā un atsāksim darbu kādā citā (vairāk par to jau drīz!), bet tas arī ir nozīmējis lēmumu slēgt darbu dažās atrašanās vietās.

Tāpēc 13. un 14. aprīlī, divi Pestīšanas armijas korpusi, Liepā un Drustos, mazās pilsētiņās Vidzemē, tika formāli slēgti. Abi pasākumi kļuva par svinībām par bēdu un prieka sajaukumu, izsakot pateicību Dievam par visu labo, kas gadu gaitā ir ticis paveikts, un klausoties sapulcējušos cilvēku stāstos par Dieva uzticamību. Oficiālo slēgšanu vadīja Reģionālā vadītāja, komisāre Marī Villermarka, un gan Liepas, gan Drustu Pestīšanas armijas karogi tika satīti un nolikti, kā simbols, ka šie vairs nav oficiālas kustības Latvijā daļa.

Kaut arī mums ir skumji slēgt savu darbu dažās vietās, mūs priecē iespējas, ko šie soļi mums ir snieguši – jauniem pirmsākumiem un atsākumiem citās Latvijas vietās. Lai Dievs svētī Pestīšanas armiju Latvijā!