Biežāk uzdotie jautājumi

Lūdzu sazinies ar mums, lai saņemtu atbildes uz citiem sev interesējošiem jautājumiem!

?

Vai Pestīšanas armija ir reliģija vai konfesiju sajaukums?

Visīsākā atbilde uz šo jautājumu ir NĒ. Pestīšanas armija nav reliģija vai konfesiju sajaukums. Pestīšanas armija stāv blakus citām baznīcām, tādiem kā anglikāņi, baptisti, kā neatkarīga konfesija kristīgajā Baznīcā.
1860tajos gados Viljams Būts, Pestīšanas armijas dibinātājs, sāka aizsniegt cilvēku pūļus, kas dzīvoja nabadzībā Londonā. Viņš sludināja, ka ir Dievs, kas var izmainīt viņu dzīves un parādīt viņiem jaunu ceļu. Viņš tos pabaroja, lūdza ar viņiem, un tūkstošiem cilvēku dzīves mainījās. Metodistu mācītājs Būts mēģināja piesaistīt ticību ieguvušos cilvēkus vietējām metodistu draudzēm, bet plašākā baznīcā tajā laikā bija pazaudējusi tās vīziju par zemākās klases cilvēkiem un nepieņēma tos. Lai gan tas nebija sākotnējais mērķis, mazāk kā 20 gadu laikā, Viljams Būts nodibināja jaunu kristīgās Baznīcas konfesiju – Pestīšanas armija. Šodien, armija kalpo cilvēkiem ciešanās visā pasaulē 130+ valstīs. Labs vārds kā aprakstīt draudzes konfesiju ir „kopiena”. Pestīšanas armija, tāpat kā citas draudzes, ir cilvēku kopiena, kas satiekas kopā vietējā apkārtnē. Tie kopā pielūdz Dievu, pieaug ticībā, pilnībā un integritātē viņu dzīvēs, viņu ticība parāda sevi kalpošanā cilvēkiem, ar dažāda veida materiālām, fiziskām un garīgām vajadzībām.

Kāpēc Pestīšanas armijas biedri valkā uniformas?

Pestīšanas armija sākās kā kustība „Kristīgā misija.” Tās dibinātāji Viljams un Katrīna Būti un līdzdibinātāji Džoržs Skots Railtons un Bramvels Būts tika pamudināt saukt šo jauno misiju par armiju. Brīvprātīgie un kalpotāji tika saukti par karaspēku. Tajā laikā militārās tēmas bija izplatītas. Līdz 1878. gadam visa kustība jau bija adaptējusi visu militāro terminoloģiju un apģērbu.
Uniforma mēdza vienot jaunos biedrus, kuri nāca no dažādām sabiedrības vietām. Tās tika arī izmantotas, lai vienotu viņus mērķī un apņēmībā. Zinot, ka viņu misija bija iesaistīties garīgajā cīņā, uniforma kļuva par simbolu, vizuālu atgādinājumu, ka viņi ir pieņēmuši Kristus aicinājumu. Zem uniformas bija sirds, kas nodevusies Dievam un vēlme izmantot savas rokas, lai aizniegtu cilvēci.
Pestīšanas armijas uniforma ir viena no atpazīstamām ikonam pasaulē. Šī uniforma parāda sevi aiz kanceles, uz ielas stūra, slimnīcās vai aprūpes namos.
Uniforma ir kā garīdznieka apģērbs Pestīšanas armijas virsniekam (iesvētītam mācītājam) un to nēsā arī kareivji (vietējie draudzes locekļi). Tas ir kā simbols, kas pasludina tavu ticību visiem un dara tevi pieejamu kalpošanai.

Vai Pestīšanas armija ir baznīca vai labdarības iestāde?

Tā ir baznīca ar plašu sociālo darbu. Pestīšanas armija uztver sevi kā ķermeni ar divām rokām, garīgo un sociālo – ar vienu roku mēs aizsniedzam Dievu un ar otru mēs sniedzamies pasaulē.
Un šis „divi vienā” nav nekas jauns. Kopš Pestīšanas armijas iesākumiem Londonā 19.gadsmita beigās, mūsu dibinātāji Viljams un Katrīna Būti uzsvēra, ka mums ir jāeksistē šādā veidā – kā draudzei mums ir jāizdzīvo mūsu kristietība. Ir ļoti svarīgi, ka mūsu kristietība tiek izpausta labdarības darbos. Ja tā būtu tikai labdarības organizācija, tad mēs nevarētu rūpēties par pilnīgi cilvēku – ķermeni, prātu un garu.