LV | EN | RU

Simboli

Vairogs

Sarkanais vairogs ir starptautiski atpazīts Pestīšanas armijas kalpošanas simbols. Sarkanā krāsa atgādina par pestīšanu kas ir pieejama visiem caur Jēzus Kristus asinīm. Tā simbolizē “cīņu” par dzīvību “garīgā cīņas laukā” un ka Dievs ir vairogs, kas mūs sargā un glābj. Tas arī atgādina, ka ticīgie ir aicināti pasargāt citus caur savu kalpošanu.

Ģērbonis

Pestīšanas armijas Ģerboni sākumā radīja Kapteinis Viljams Ebdons 1878. gadā. Šajā gadā Kristīgā Misija oficiāli kļuva par Pestīšanas armiju. Ģerbonis sastāv no 7 simboliem, kas atspoguļo galveno Pestīšanas armijas doktrīnu mācību, tās ticību un misiju kā Baznīcai un organizācijai.

Saule centrā pārstāv Svētā Gara gaismu un uguni.
Krusts centrā – mūsu Kunga Jēzus Kristus krustu.

Burts ‘S’ apzīmē Pestīšanu (Salvation – angliski).
Divi zobeni apzīmē “pestīšanas karu”.
Septiņi punkti apļa apakšā apzīmē evaņģēlija patiesību. 
Kronis ģerboņa augšā apzīmē godības kroni, kuru Pestīšanas armijas biedri tic, ka Dievs pasniegt uzticīgajiem.

Moto “Asinis un Uguns” runā par Jēzus asinīm, kuras viņš izlēja uz krusta, lai atpirktu cilvēces grēkus, un Svētā Gara uguni, kas dara svētus un stiprina ticīgos.

Karogs

Pestīšanas armijas karogu var redzēt visās valstīs, kur Pestīšanas armija kalpo. Pašu pirmo karogu stādīja priekšā Katrīna Būta Koventrī korpusā Anglijā. Dizains kopš tā laika ir mazliet izmainījies. Tā dizains simboliski nozīmē Pestīšanas armijas ticību.

Zilā krāsa nozīmē Dieva svētumu un svēto dzīvi, uz kuru ticīgie ir aicināti.

Sarkanā krāsa nozīmē Jēzus Kristus asinis, kas izlietas par mūsu grēkiem.

Dzeltenā krāsa nozīmē Svētā Gara spēku un uguni.

Moto “Asinis un Uguns” vieno mūsu ticību.

Karogs nav pielūgsmes objekts, bet cieņpilns simbols.

Korpuss

Korpuss ir tituls, kuru izmanto Pestīšanas armijā, lai apzīmētu baznīcas ēku.

Vai Tev nepieciešama aizlūgšana?