LV | EN | RU

Dienas centrs bērniem “Patvērums”

Par mums

Mērķi

1. Sniegt atbalstu ģimenēm ar bērniem, kuras ir nonākušas grūtībās ilgstoša bezdarba, atkarību un citu iemeslu dēļ.
2. Sniegt bērnu un jauniešu pilnvērtīgai attīstībai nepieciešamo uzmanību, aprūpi, sociālo integrāciju.

Uzdevumi

1.Veidot bērnos un jauniešos izpratni par mājīgu, pieņemošu vidi, attiecību veidošanu bez vardarbības
2. Mācīt pašaprūpes prasmes, dzīves prasmes.
3. Sniegt palīdzību mājasdarbu izpildē.
4. Skolas brīvlaikos organizēt aktīvu un saturīgu atpūtu un nometnes.
5. Atbalstīt ģimenes materiāli – ar pārtiku, teātru, hokeja ielūgumiem, apģērbu

Organizatoriskā struktūra

Dienas centra darbību nodrošina Dienas centra vadītāja, sociālā darbiniece un divas sociālās aprūpētājas.

Baiba Priedīte-Strode

Vadītāja

Aktivitātes

Darba laiks

No septembra līdz maijam – darba dienās no plkst. 10.00 līdz 18.00
Jūnijā, jūlijā un augustā – darba dienās no plkst. 9.00 līdz 17.00
Ikdienā tiešajā kontaktā ar bērniem sociālo aprūpi un sociālo darbu nodrošina divas darbinieces. Brīvlaiku nometnēs – visas četras darbinieces un seši līdz astoņi brīvprātīgie darbinieki.

Sniedzamie sociālie pakalpojumi

Maltīti divas reizes dienā.
Iespēju nomazgāties dušā un izmazgāt savas drēbes.
Palīdzību mājas darbu sagatavošanā.
Dažādu prasmju un iemaņu attīstīšanu.
Iespēju atpūsties un rotaļāties.
Kultūrizglītojošo pasākumu un nometņu apmeklējumiem.
Dieva mīlestības izpausmi praktiskā veidā.

Daudzās Latvijas ģimenēs vecākiem nav izpratnes par bērna audzināšanu, bērniem netiek nodrošināta pietiekama aprūpe, pilnvērtīgs uzturs, ir pazemināts dzīves līmenis, antisanitāri apstākļi, kā arī aktuāla problēma ir novārtā pamešana. Bērni ir pārcietuši emocionālu un fizisku vardarbību. Nelabvēlīgs ģimenes stāvoklis veicina bērnu sociālo izolāciju, rada problēmas fiziskajā un garīgajā attīstībā. Tiek iegūta negatīva ģimenes modeļa pieredze, tajā valdošās morāles vērtību pārmantošana, nepareizi priekšstati par cilvēciskām attiecībām.
Pestīšanas armija juta aicinājumu iesaistīties šajā darbā, tāpēc 2002. gada martā tika atvērts Patvērums – dienas centrs bērniem, kuriem ir dažāda veida personiskas un sociālas problēmas.
Katram bērnam ir savas individuālās vajadzības, par kurām mēs uzzinām vairāk bērniem sākot mums uzticēties. Personāla darbinieki palīdz bērniem pildīt mājas darbus, rotaļājas kopā un arī runā par dažādām lietām. Bērni sāk atvērties un uzticēt savas problēmas. Vienlaicīgi strādājot ar bērniem, mēs strādājam arī pie attiecību veidošanas ar viņu vecākiem, ģimenes locekļiem, dodot iespēju pārrunāt par viņu bērnu izglītību, kā arī apstākļiem mājās. Mūsu lielākā cerība, ka bērni, kuri apmeklē Patvērumu, piedzīvotu Dieva mīlestību caur mūsu darbiem. Mēs ticam, ka tas izmainīs pozitīvi viņu dzīves un viņi nākotnē sāks raudzīties ar optimismu!

Kontakti

Bruņinieku 10a, Rīga, LV-1001

baiba.prieditestrode@pestisanasarmija.lv

mob 28811743

Vai Tev nepieciešama aizlūgšana?

Patvērums