Vēsture

Pestīšanas armija (PA) darbu Latvijā sāka 1923. gadā, Latvijas brīvvalsts laikā- Rīgā un Jelgavā. Jau otrajā darbības gadā tika apmācīti pirmie vietējie virsnieki (mācītāji). Pirmo desmit gadu laikā Latvijā darbojās septiņpadsmit korpusu (draudzes), četras no tām Rīgā. 1937. gada dokumenti liecina par to, ka šeit strādāja 22 virsnieki. Rīgā bija atvērta māja 160 bezpajumtniekiem. Visos PA centros tika rīkotas zupas virtuves un sniegta sociālā palīdzība.

1943. gada 14. septembrī nacisti pavēlēja pārtraukt Pestīšanas armijas darbību un konfiscēt visus tās īpašumus. Majore Lonija Gorkša bija pēdējā virsniece, kura atstāja ēku 1943. gadā, līdzi paņemot drānu no kanceles, uz kuras bija izšūti vārdi “Nāc pie Jēzus”, dažādus dokumentus un Pestīšanas armijas oficiālo zīmogu. Nākamos piecdesmit gadus PA Latvijā darbojās slepus. Drosmīgie PA virsnieki par iemeslu tikšanās reizēm izmantoja savas dzimšanas un vārda dienas, pulcējot cilvēkus uz Bībeles stundām un lūgšanām, lai turpinātu iesākto sadraudzību. Četri no šiem virsniekiem sagaidīja Pestīšanas armijas darbības atjaunošanu 1990. gada 18. novembrī, kad līdz ar valsts neatkarības atgūšanu, tika oficiāli atsākts arī PA darbs.

Pestīšanas armija ir īpaša ar uzskatu, ka reliģiskajam un sociālajam darbam ir jābūt līdzvērtīgiem. PA dibinātājs Viljams Būts (William Booth) uzskatīja, ka nepaēdušam un netīram cilvēkam ir grūti stāstīt evaņģēliju. Vispirms ir jāparāda kristīgā mīlestība darbībā, un tad cilvēka sirds atvērsies, lai dzirdētu Labo Vēsti. Pestīšanas armijas moto ir: zupa, ziepes un pestīšana (soup, soap and salvation). Tādēļ visās draudzēs paralēli reliģiskajam darbam, kas sevī ietver dievkalpojumus, svētdienas skolas, Bībeles stundas, lūgšanu vakarus, jauniešu un sieviešu sadraudzības vakarus u.c., tiek veikts arī sociālais darbs: zupas virtuves un lietota apģērba izdale.

Pestīšanas armijā sociālais darbs tiek veikts ne vien draudzēs, bet arī dažādās institūcijās.

.
PA oficiāli sāk darbu Latvijā

(Jelgava, Rīga, Liepāja)

1923

Aizsākas PA virsnieku apmācība Latvijā

1924
Tiek izdots pirmais "Kara sauciens" 3000 eksemplāros

1925

Tiek likts pamatakmens PA ēkai Bruņinieku ielā

1939
Lielajā piektdienā konfiscē visus PA Latvijā īpašumus

1942
Pestīšanas armija Latvijā tiek aizliegta

1943
Tiek sākts darbs Rīgas 1.korpusā.

18.novembrī notiek oficiālais atklāšanas dievkalpojums

1990
Tiek sākta kalpošana bērniem ar īpašām vajadzībām

Darbu sāk Mātes un Bērna veselības aprūpes centrs

1991


Tiek sākts darbs Iecavā

1992
Tiek sākts darbs Bauskā

Tiek atvērta Puiku māja, kas vēlāk pārtop par L.Gorkšas Bērnu un jauniešu māju

1993


PA saņem dāvinājumā Skangaļu muižu

1994
Tiek sākts darbs Ilmājā, Liepā un Rīgas 2.korpusā

Latvijā viesojas PA Ģenerālis Pauls Reders

1923


Tiek sākts darbs Liepājā

1996
Iegādāta nometņu vieta "Ģirti" Bernātos

Tiek sākts darbs Daugavpilī

1999


Tiek sākts darbs Drustos

2000
Darbu sāk dienas centrs bērniem "Patvērums"

Darbu sāk SIA PABA

2002


Tiek sākts darbs Sedā

2003


Latvijā viesojas PA Ģenerālis Džons Larsons ar kundzi

2005


Tiek sākts darbs Sarkaņos

2007


Latvijā viesojas PA Ģenerāle Linda Bonda

2011


Tiek sākts darbs Saldū

2012


Tiek sākts darbs Jelgavā

2014


Latvijā viesojas PA Ģenerālis Andre Koks ar kundzi

2018


Tiek sākts darbs Dobelē

2019


Latvijā viesojas PA Ģenerālis Braiens Pedls

2023


Tiek pārtraukts korpusa darbs Drustos, Liepā, Sarkaņos, Ilmājā.

2024