Apmācības un izglītības centrs

Par mums

Centrs savu darbību uzsāka 1997. gada 1. aprīlī līdz ar pirmo sešu kadetu (studentu) uzņemšanu. Centrs sākumā tika dēvēts par Pestīšanas armijas virsnieku skolu, kuras mērķis bija sniegt pilna laika studijas topošajiem virsniekiem (vadītājiem). 2006. gada janvārī, sākot jauno kadetu apmācību, skola tika nosaukta par Apmācības un izglītības centru, jo tā darbība tika paplašināta, rīkojot seminārus, konferences un kursus.

Virsnieku apmācības skola nodrošina apmācības kadetiem (skolā uzņemtiem studentiem), kas pēc skolas beigšanas tiek iesvētīti par virsniekiem (mācītājiem/kalpotājiem) Pestīšanas armijā.

Mācību programma sastāv no

* sagatavošanās kurss (3 reizes gadā divu dienu apmācības PA un sekmīgi nokārtoti 2 Latvijas Bībeles centra piedāvātie priekšmeti);
* pirmajā apmācību gadā kadeti dzīvo skolā; apmācībās iekļauti gan akadēmiskās mācības, gan praksi un garīgā veidošanos;
* otrajā apmācību gadā kadeti veic praksi; apmācības tiek veiktas gan tālmācībā, kā arī klātienē.
* trešajā apmācību gadā pēc iesvētīšanas skola piedāvā specializētus tālākās izglītības kursus.
Apmācības skolai notiek sadarbība ar Latvijas Bībeles Centru, kur uzņemtie kadeti iegūst sertifikātu teoloģijā un kalpošanā.
Priekšmeti, kas tiek apgūti Virsnieku apmācības skolā:

Akadēmiskie kursi

Bībele
Teoloģija
Vēsture
Baznīcas vēsture
  – PA vēsture
  – PA doktrīnas
Ētika

Praktiskie kursi

PA zināšanas
Vadība un menedžments
Pastorālā aprūpe
Homilētika
Apkārtējā pasaule
Saziņas prasmes
Datorprasmes
PA Rīkojumi un nolikumi/
ceremoniju rokasgrāmata/
vietējie noteikumi un regulas
Korpusa prakse (reizi semestrī)
Misijas/ prakses izbraukums
(reizi gadā)

Garīgās izglītības kursi

Apmācība māceklībā
Mana kalpošana – mana kaislība
(garīgo dāvanu atklāšana)
Pašdisciplīna
Teoloģiskas pārdomas
“Veslija kvadrāts”
“Sešas garīgās tradīcijas”
Kadeta vērtējumi
  – Pašvērtējums
  – Vadītāju vērtējums
  – Mentoru vērtējums
Rīta slavēšana
Lūgšanu šūniņa
Izbrauciens (reizi semestrī)

Kontakti

Āgenskalna iela 3a, Riga, LV-1048
apmaciba@pestisanasarmija.lv
t. 27086082

Apmācības un izglītības centrs