Dienas centrs kā otra ģimene: Daniela stāsts

Dec 10, 2021 | 0 comments

Daniels ir rīdzinieks, kurš Pestīšanas armijas dienas centru bērniem “Patvērums” sauc par savām otrajām mājām. Kā pats saka – esot centra veterāns, jo, lai arī novembrī nosvinējis savu nopietno 21 gada pilngadību, joprojām bieži te iegriežas, lai satiktu audzinātājas un draugus.

Daniels šobrīd mācās arodskolā, kur jau ir apguvis virpotāja un atslēdznieka arodus, un pašlaik vēl mācās loka metināšanu. Paralēli viņš apmeklē Rīgas Reinholda Šmēlinga vidusskolu – te mācības notiek vakaros, un nu jau rit pēdējais mācību gads.

Par bērnu centru pastāstīja skolas sociālais pedagogs

Daniels stāsta, ka joprojām spilgti atceras pirmo dienu bērnu centrā “Patvērums”. Pamudinājumu te atnākt izteica skolas sociālais pedagogs, jo bija pamanījis, cik ļoti  – ne uz to labāko pusi – izmainījusies tolaik vēl pirmās klases skolnieka uzvedība. Mamma piekritusi. Daniels atceras, ka sēdējis galvu nokāris, bet pašam par lielu pārsteigumu, kad pacēlis acis, ieraudzījis telpā visus savus draugus. Centrs atradās netālu no mājām, un neviens sētas bērns nebija stāstījis, ka te nāk.

Daniels uzskata, ka pats ļoti mainījies – audzinātāju iedrošināts, sācis uzņemties līdera atbildību. Vēlāk te nākuši arī visi viņa brāļi un māsa, jo auguši četru bērnu ģimenē, bet bērni te bijuši dažāda vecuma. Daniels atminas, ka bērni netika dalīti vecuma grupās, bet centušies darīt tā, lai visi ir iesaistīti – visi darbojās kopā. Centrs bija atvērts jau no deviņiem rītā, bet visi pārsvarā nākuši pēc skolas. Agrāk jau bija diezgan strikti – bija jāparāda dienasgrāmata, jāizmācās un tikai pēc tam varēja sportot vai spēlēt spēles. Ja arī gadījās bērni ar rupjākiem izgājieniem, tad viņi tomēr diezgan ātri saprata, ka te ir noteikumi, kas jāievēro. Sākumā te bijusi motivācijas jeb punktu sistēma – gan par labiem, gan sliktiem darbiem, kas iedarbīgi strādājusi, jo centrā visi jutušies forši, tāpēc nav gribējies pārkāpt noteikumus.

Daniels saka, ka centru aktīvi apmeklējis līdz pat oficiāli noteiktajam 18 gadu vecumam, bet arī tagad te bieži atnāk, jo te ir kā otrās mājas.

Iesaista ar sportu un lietderīgu brīvā laika pavadīšanu

Spilgtākie iespaidi Danielam saistās ar daudzajām brīvā laika pavadīšanas iespējām – dažādi rokdarbi, teātra izrādes, sports blakus esošās skolas sporta laukumā – tas viss pieejams ik dienas, turklāt vēl atsaucīgu draugu pulkā arī skolēnu brīvlaikos, kad notika nometnes. Atšķirībā no skolas pulciņiem, te tiek organizētas tematiskās nedēļas, piemēram, rokdarbos, ēdiena pagatavošanā, apgūstot dzīvei nepieciešamās prasmes.

Īpaši aizraujošas bija galda spēles, no kurām vispopulārākā bijusi spēle Latvija. Te pārspēts rekords pēc rekorda, un beigās jau spēli varējuši izspēlēt piecās minūtēs – no pusvārda jau zinājuši atbildes uz visiem jautājumiem. Bet vasaras gan saistās ar regulāru iešanu peldēt tepat Rīgā un garākām vasaras nometnēm laukos, piemēram, nometnē Bernātos, kur katru dienu varējuši peldēt jūrā. Reizē tā bijusi arī noderīga dzīves pieredze – gulēšana guļammaisos, dažādu sadzīves darbu veikšana. Tas, ka bērni ir projām no vecākiem, māca patstāvību, kā arī atbildības uzņemšanos par mazākajiem, secina Daniels.

Centra skolotāji – neatsverams atbalsts mācībās un ikdienā

Daniels īpaši uzsver centra audzinātāju profesionalitāti, jo viņas spējušas palīdzēt mācībās arī vidusskolas posmā, piemēram, ķīmijā un fizikā, bet vissvarīgākais – viņas vienmēr jūt bērnu noskaņojumu. “Esam te tik cieši, un jūties kā atnācis mājās. Te pastāstīsi, kā tev gājis, paklausīsies, kā citiem gājis. Te vari to izbaudīt, un varbūt, ja neesi saņēmis to savā ģimenē, tad šeit vari iegūt lielāku atbalstu. Audzinātājas, pat nesakot, bieži vien redz, ka tev kaut kas ir uz sirds, uzliks roku uz pleca un pajautās, kas noticis. Tad aizejam uz citu telpu un izrunājam situāciju. Arī pieaugušā vecumā ir situācijas, kad vajag izrunāties. Tas iedod citu skatījumu. Te iegūsti domubiedru, pieredzējušāka cilvēka viedokli,” skaidro Daniels.

Uz skatuves vēl šodien

Svētkos, pārsvarā Ziemassvētkos un Lieldienās, vislielākais notikums ir teātra iestudējumi. Arī šogad plānots, ka 18. decembrī uz skatuves atgriezīsies teātra kolektīva mazais sastāvs, kur Daniels jau gadiem ir pazīstams ar savu Briedīša lomu. Vēl darbojas Princese, Sniegavīrs un šogad arī jauns tēls – Puteklīte. Lai sajustu izrādes burvību, Daniels aicina noskatīties iestudējumu ierakstus kanālā YouTube. Ziemassvētku laika izrāde Aiz baltās rozes smaržas iestudēta ar vērienu – piesaistīti mūziķi, apskaņošana un profesionāla režija. Izrādes bērni rāda, galvenokārt, savām ģimenēm, bet uz lielajām izrādēm skatītāju ir daudz – ir pat bijuši simts un vairāk apmeklētāju. Daniels saka, ka vissvarīgākais ir tas, ka visiem ir iespēja iesaistīties, un tās sajūtas, kas pavada gatavošanās laikā – mēģinājumi, smiekli, kopā pavadītais laiks un beigās, protams, pati izrāde un gandarījums, ka viss ir izdevies.

Pestīšanas armija sadodas rokās, lai palīdzētu ģimenei pēc ugunsgrēka

Runājot ar draugiem, Daniels redz, ka līdzcilvēki ļoti maz zina par tām iespējām un atbalstu, ko piedāvā Pestīšanas armija. Iespējams, ka daudzi neaizdomājas, nezina vai arī viņiem ir grūti prasīt palīdzību, varbūt pat uzskata to par kaunu vai vājuma izpausmi. Daniels pēc pieredzes zina, ka te neviens ar šķību aci neskatīsies – ja esi grūtā situācijā, tad nāc un speciālisti atradīs, kā palīdzēt.

Par organizācijas spēju palīdzēt Daniels pārliecinājās ļoti traģiskā brīdī – Daniela ģimenei elektrības īssavienojuma dēļ izdega dzīvoklis, kuā vairs nevarēja dzīvot. Dienas laikā visa Pestīšanas armija, iesaistoties dienas centra audzinātājām, burtiski sadevās rokās, lai palīdzētu – atveda veļasmašīnu, saveda traukus, sarūpēja ēdienu, palīdzēja atrast vietu, kur pārcelties.

Daniels atminas ugunsgrēka rītu – viņš gribējis skatīties multfilmas un tā pamanījis dūmus, kas nākuši no blakus istabas, kurā gulējusi mazā māsa un brāļi. Šīs laimīgās sagadīšanās dēļ viņi tikuši sveikā ar pāris slimnīcā pavadītām dienām, bet no draugiem saņemtais atbalsts bijis neaprakstāms. Daniels uzsver – tas dod lielu drošības  sajūtu, kad zini, ja kas notiks, tad būs stipra aizmugure, kas atbalsta.

Pestīšanas armija aicina ziedot šodien vērtīgākai rītdienai

Aicinām atbalstīt organizācijas Pestīšanas armija Latvijā ziedojumu vākšanas kampaņu “Laiks ir vērtība!”. Līdzcilvēku sniegtais atbalsts pirmssvētku laikā palīdzēs organizēt nometnes ģimenēm ar bērniem un nodrošināt zupas virtuves un citus sociālos pakalpojumus mazāk aizsargātiem iedzīvotājiem visa nākamā gada garumā. Ziedot iespējams organizācijas mājaslapā www.pestisanasarmija.lv, kā arī īpašās akcijas “Ziemassvētku katliņš” vietās pie lielveikaliem Rīgā un citviet Latvijā.

Foto no personīgā arhīva. Daniels Pestīšanas armijas mūzikālajā uzvedumā “Aiz baltās rozes smaržas”.
Foto no personīgā arhīva. Daniels Pestīšanas armijas mūzikālajā uzvedumā “Aiz baltās rozes smaržas”.
Foto no personīgā arhīva. Daniels ar zāģi gatavo materiālu vienam no nometnes radošajiem darbiem.