Pestīšanas armijas Zviedrijas un Latvijas teritorija
Biežāk uzdotie jautājumi / Lapas karte / Kontakti /

Bērnu un jauniešu kalpošana

Bērnu un jauniešu kalpošana

www.berniunjauniesi.lv

Mūsu misija ir vest bērnus un jauniešus dzīvā ticībā Jēzum Kristum:
– radot drošu un patīkamu vidi
– veicinot iedrošinošas attiecības
– pasniedzot saistoši Bībeles mācību
– parādot kristīgās vērtības dzīvē
Mūsu mērķis ir palīdzēt pilnveidot bērnu un jauniešu garīgo, emocionālo, fizisko un sociālo labklājību.

Pirmsskolas vecuma bērniem

 • Mazuļu mūzika
 • Svētdienas skola
 • Ģimenēm ar bērniem- Lācīšu svētki un Ģimenes jezga

Skolniekiem

 • Bībeles nodarbības
 • Bērnu klubiņš skolas dienās
 • Jaunkareivju apmācības
 • Mūzikla skola
 • Mazskautu nodarbības
 • Ikgadējā Bībeles pētnieku diena
 • Dienas nometnes skolas brīvlaikos un vasarā
 • Salidojums
 • Radošo darbu konkursi Ziemassvētkos un Lieldienās

Pusaudžiem

 • Bībeles nodarbības
 • Spēļu un sarunu pēcpusdienas
 • Pārgājieni
 • Skautu nodarbības
 • Radošās darbnīcas – kokapstrāde u.c.
 • Nedēļas nogale KADRS

Jauniešiem

 • Sadraudzību vakari
 • Pašaizsardzības nodarbības
 • Reģionāla nedēļas nogale
 • Velobrauciens

Mēs vēlamies atsaukties Dieva dotajam aicinājumam un pozitīvi ietekmēt bērnu un jauniešu garīgo ceļojumu, tajā iesaistot vecākus un draudzes cilvēkus.

„Mīli Kungu, savu Dievu, ar visu sirdi, visu dvēseli un visu spēku! Lai šie vārdi, ko Es tev šodien pavēlu, ir tev sirdī! Piekodini to saviem dēliem, runā uz tiem. Kad tu sēdi savā namā, kad tu ej pa ceļu, kad tu gulies un kad tu celies.”
5 Mozus 6:5-7