LV | EN | RU

Kalpošana cilvēkiem atkarībās

Mēs ticam, ka varam palīdzēt cilvēkiem un ka neviens nav bezcerīgs gadījums. Mēs atbalstām pieaugušos viņu cīņā ar atkarībām un palīdzam tiem atkal nostāties uz savām kājām. Mēs ticam holistiskai pieejai, un ka ir nepieciešams piepildīt prāta, dvēseles un miesas vajadzības. Šobrīd Pestīšanas armijai Latvijā ir divas programmas Rīgā un Daugavpilī, kas palīdz cilvēkiem pārvarēt savas atkarības, sniedzot īslaicīgu pajumti, ēdienu, padomdošanu un garīgu palīdzību.

Vai Tev nepieciešama aizlūgšana?