LV | EN | RU

Sociālā kalpošana

Mūsu moto ir Sirdi Dievam, roku cilvēkam!
Mēs cenšamies sniegt cilvēkiem palīdzību visdažādākajās dzīves grūtībās un arvien priecājamies par katru palīgu un brīvprātīgo, kurš ir gatavs iesaistīties, ziedot savu laiku un pievienoties mums šajā svētīgajā darbā.

Pusceļa māja

Rīgā, Latgales priekšpilsētā atrodas PA Rīgas 2.korpuss (draudze). Korpuss atrodas rajonā, kurā jau ilgu laiku dzīvo dažādu tautību cilvēki, tādēļ dievkalpojumi draudzē notiek krievu valodā. Korpusa misija ir praktiskā evaņģelizācija – vienkāršā valodā pasniegta vēsts, plaši izvērsta praktiskā kalpošana un vispusīga palīdzība trūcīgajiem un bezpajumtniekiem.
 

Savā kalpošanā draudzes vadītāji bieži sastopas ar cilvēkiem, kas, pateicoties draudzes atbalstam ir izkļuvuši no dziļām atkarībām un saskatījuši jēgu dzīvē balstītu uz Kristus mīlestību, bet viņu dzīves apstākļi tika ātri nemainās. Lai arī cilvēku ieradumi ir mainījušies, dzīves apstākļi paliek tādi paši – liels trūkums un nereti pat dzīve uz ielas. Lai sniegtu šiem cilvēkiem iespēju pakāpties soli tuvāk pretim cilvēka cienīgiem dzīves apstākļiem un neļautu atkrist atpakaļ, draudzes ēkas otrajā stāvā ir izveidots neliels rehabilitācijas centrs „Pusceļā uz mājām”.

Tajā ir dota iespējas īslaicīgi uzturēties 10 bez pajumtes palikušiem cilvēkiem. Centrā ir pieejamas divvietīgas vai vienvietīgas istabiņas, virtuve, dušas, trenažieru zāle.

 
Centra iemītnieki sev doto iespēju ar prieku atmaksā palīdzot draudzes praktiskajā kalpošanā – zupas virtuvē, drēbju izdalē, apkaimes uzkopšanā. Centra iedzīvotājiem ir dota iespēja sakārtotā un atbalstošā vidē mācīties, meklēt darbu un atjaunot attiecības ar radiniekiem.

Kalpošana ģimenēm

Ģimene ir pirmā vieta, kurā bērni mācās veidot attiecības, uzzina par dzīves vērtībām un apgūst nepieciešamās iemaņas. Tādēļ Pestīšanas armija lielu uzmanību velta, lai palīdzētu saglabāt un atbalstīt ģimenes – gan lielus un mazus bērnus, gan jauniešus un vecākus, kas ir nokļuvuši dažādās dzīves situācijās.

Kopš 1990.gadu sākuma, kopš Pestīšanas armijas darbības Latvijā atjaunošanas organizācija veica nozīmīgu kalpošanu ielas bērniem Rīgā, sagādājot vairākiem bērniem iespēju dzīvot drošā un pilnveidojošā vidē. Gadu laikā, mainoties situācijai un vajadzībām, mainījās arī PA sniegtā palīdzība un atbalsts ģimenēm. PA darbu šo gadu laikā novērtē arī valsts iestādes un pašlaik vairākas PA institūcijas kā sociālo pakalpojumu sniedzējas sadarbojas ar vietējām pašvaldībām.

Šobrīd TSA darbojas vairāki centri, kas sniedz sociālo palīdzību pašvaldībām – viens no tiem ir Dienas aprūpes centrs “Patvērums” Rīgā. Sedā tiek veikts plašs darbs ar bērniem un bērniem, organizējot mākslas un mūzikas nodarbības, sporta un citas aktivitātes. PA Latvijā ir vairāki projekti jauniešu un ģimeņu atbalstam, piemēram, galdniecības darbnīca bērniem Drustos. Visās vietējās PA draudzēs notiek dažādi pasākumi, aktivitātes un nodarbības bērniem un jauniešiem.

Palīdzība grūtībās

Pestīšanas armijā mūs motivē ticība Jēzum. Mēs ticam, ka svarīgi ir rūpēties par ikvienu cilvēku, nevienu nediskriminējot. Cilvēks dzīvē var piedzīvot dažādas situācijas – izjūk ģimenes, atkarības, zaudētas mājas vai dziļa nabadzība. Pašlaik Latvijā daudz cilvēku piedzīvo ļoti grūtus dzīves apstākļus. Mēs vēlamies palīdzēt pēc iespējas vairāk cilvēkiem ar tiem līdzekļiem, kuru Dievs mums ir dāvājis.

Pestīšanas armija ir organizācija ar daudzu gadu pieredzi visā pasaulē darbā ar cilvēkiem, kas dzīvo trūkumā un ir sabiedrības atstumti. Mēs cenšamies sniegt praktisku palīdzību un padomu. Mēs ticam, ka attiecības ar Jēzu nes pozitīvas pārmaiņas cilvēka dzīvē, un mēs esam gatavi dalīties mūsu liecībā ar cilvēkiem, kas vēršas pie mums. Bet mēs nevienam neuzspiežam reliģiju un esam gatavi palīdzēt ikvienam ar visu, kas ir mūsu spēkos.
Šajā mājas lapas daļā jūs varat aplūkot dažādos veidus, kā mēs cenšamies palīdzēt cilvēkiem Latvijā. Kā redzēsies, mēs lūkojam sniegt atbalstu dažāda vecuma cilvēkiem dažādos dzīves apstākļos.

Vai Tev nepieciešama aizlūgšana?