LV | EN | RU

ES fondi / 
Sadarbība ar Sabiedrības integrācijas fondu

2020. gada 17. decembrī valdībā tika pieņemti grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 25. novembra noteikumos Nr. 727 “Darbības programmas “Pārtikas un pamata materiālās palīdzības sniegšana vistrūcīgākajām personām 2014. – 2020. gada plānošanas periodā” īstenošanas noteikumi” (turpmāk – MK noteikumu grozījumi) saistībā ar izmaiņām trūcīgā un maznodrošinātā statusam Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā.
MK noteikumu grozījumi paredz, ka no 2021. gada 1. janvāra Fonda atbalstu tiesīgas saņemt mājsaimniecības, kuras:
• atbilst trūcīgas mājsaimniecības statusam (mājsaimniecības, kurās ienākumi nepārsniegs 272 euro pirmajai vai vienīgajai personai, bet katrai nākamai personai mājsaimniecībā 190 euro);
• atbilst maznodrošinātas mājsaimniecības statusam (mājsaimniecības, kurās ienākumi nepārsniegs 327 euro pirmajai vai vienīgajai personai, bet katrai nākamai personai mājsaimniecībā 229 euro);
• nonākušas krīzes situācijā.
“Pestīšanas armija” īsteno līgumu Nr. 2020.FEAD/PO.04/20/18 ar Sabiedrības integrācijas fondu par Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām ietvaros atbalstāmo darbību īstenošanu ar mērķi mazināt nenodrošinātību ar pārtiku un mājsaimniecību ar bērniem materiālo nenodrošinātību, vienlaikus mazinot vistrūcīgāko iedzīvotāju sociālo atstumtību.
Darbības programmas numurs CCI Nr. 2014LV05FMOP001. Līguma darbības laiks no 01.04.2021. līdz 31.03.2024.
“Pestīšanas armija” nodrošina Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām gatavu maltīšu izdalīšanu un papildpasākumu īstenošanu.
Organizācija izsniedz maltītes Rīgā, Jelgavā, Daugavpilī, Liepājā, Bauskā, Priekuļu novadā.

Adreses un darba laiki Kontaktinformācija
Rīgā, Bruņinieku ielā 10a, Sociālajā centrā
Trešdiena – Piektdiena pl. 12.00-14.00
Anita Voznaja, tel.25440063
Rīgā, Varakļānu ielā 1, Rīgas 2 korpusā
Trešdienās 19.00 – 19.30
Piektdienās 18.00 – 19.00
Sestdienās 14.00 – 15.30
Valērijs Strabikins , tel.20015586
Bauskā, V.Plūdoņa ielā 50, Bauskas korpusā
Trešdiena 13.00 – 14.00
Ceturtdiena 13.00 – 14.00
Piektdiena 13.00 – 14.00
Velta Udarska, tel. 28398613
Liepājā, Rīgas ielā 26, Liepājas korpusā
Otrdiena 13.00 – 14.00
Piektdiena 13.00 – 14.00
Vineta Vanaga, tel. 28273901
Daugavpilī, Ventspils ielā 70, Daugavpils korpusā
katru darba dienu 11.30 – 13.00
Jānis Sporāns, tel.27039933
Jelgavā, Dobeles ielā 42, Jelgavas korpusā
Otrdienās 18.00 – 20.00
Ceturtdienās 11.00 – 13.00
Svētdienās 11.00 – 13.00
Jeļena Veselova, tel.29746122
Priekuļu nov. Liepas pagastā, Rūpnīcas iela 8, Liepas korpusā
Otrdienās 12.30 – 13.30
Piektdienās 12.30 – 13.30
Ilona Kaspare, tel.28617236

Papildpasākumos personas aicinātas piedalīties bez maksas.
Sīkāk par EAFVP atbalstu aicinām iepazīties www.atbalstapakas.lv

Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām ietvaros Sabiedrības integrācijas fonds ir noslēdzis līgumus ar 27 partnerorganizācijām par atbalsta paku un maltīšu izdali visā Latvijā. No aprīļa trūcīgas un maznodrošinātas personas 448 izdales vietās var saņemt pārtikas un pamata materiālās palīdzības komplektus un 27 izdales vietās siltas maltītes.
Partnerorganizāciju atlases rezultātā atbalstu nodrošinās 13 nevaldības organizācijas, 11 pašvaldības vai to iestādes un 3 reliģiskās organizācijas, to starpā darbu turpinās tādas organizācijas kā “Samāriešu fonds”, “Latvijas Samariešu apvienība”, “Latvijas Sarkanais Krusts” un “Pestīšanas armija”. Kopumā saņemts 31 atlases pieteikums.
Nabadzība un sociālā atstumtība vēljoprojām daudzās Eiropas Savienības valstīs ir liels izaicinājums, kam īpaši pakļautas viena vecāka un daudzbērnu ģimenes, pensionāri, cilvēki ar invaliditāti un bezpajumtnieki. Lai mazinātu sociālo nevienlīdzību starp dažādām sabiedrības grupām, Sabiedrības integrācijas fonds 2014.gadā iesaistījās Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām darbības programmas īstenošanā, kuras mērķis ir sniegt pārtikas un pamata materiālo atbalstu, kā arī veicināt sociālo iekļaušanu ar dažādu papildpasākumu palīdzību.
Kā norāda Sabiedrības integrācijas fonda sekretariāta direktore Zaiga Pūce, Covid-19 pandēmijas sekas ir saasinājušas sociālekonomisko nevienlīdzību un likumsakarīgi ietekmējušas visnabadzīgākās un visnelabvēlīgākajā situācijā esošās, diskriminācijai pakļautās un neaizsargātās sociālās grupas Latvijā. Lai mazinātu pandēmijas ietekmi uz mājsaimniecību ienākumu līmeni un spēju sevi nodrošināt, tika paplašināts sniegtā atbalsta apjoms.
“Saistībā ar to, ka janvārī tika palielināts ienākumu slieksnis mājsaimniecībām, no kura iespējams saņemt atbalsta pakas, šogad plašāks iedzīvotāju loks varēs saņemt atbalstu Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām ietvaros. Tāpat, ņemot vērā ilgstoši valstī izsludināto ārkārtējo situāciju, plānojam programmai piesaistīt papildu finansējumu, lai efektīvi turpinātu cīnīties ar nevienlīdzību un sniegtu palīdzību sabiedrības neaizsargātākajām grupām, ko Covid-19 pandēmija skārusi vissmagāk,” skaidro Zaiga Pūce.
Tāpat kā līdz šim pārtikas, higiēnas un skolas preču komplektus iedzīvotājiem ir iespējams saņemt ar pašvaldības sociālā dienesta izsniegtu izziņu:
– trūcīgas mājsaimniecības ar ienākumiem līdz 272 euro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā, bet katrai nākamajai personai 190 euro;
– maznodrošinātas mājsaimniecības, kurās ienākumi nepārsniedz 327 euro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā, bet katrai nākamajai personai 229 euro. Pašvaldībās, kurās maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu līmenis noteikts mazāks, atbalstu var saņemt visas maznodrošinātās mājsaimniecības;
– mājsaimniecības krīzes situācijā.
Iedzīvotāji ir aicināti pievērst uzmanību vairāku izdales vietu adrešu un darba laiku izmaiņām. Partnerorganizāciju saraksts un izdales vietu adreses ar darba laikiem atrodams tīmekļvietnē www.atbalstapakas.lv.
Eiropas atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām ietvaros
R/O Pestīšanas armija organizē papildpasākumus.

2021. gada 4. ceturksnī plānotie papildpasākumi:
Plūdoņa iela 50, Bauska, Zemgale
Dzīves prasmju nodarbība: “Mājturība” – rudens veltes sagatavošanai ziemai.
Papildpasākums plānots: 29.12.2021. Plkst. 14.00-16.00
Individuālās konsultācijas – trešdienās, ceturtdienās.
Rīgas iela 26, Liepāja, Kurzeme
Vingrošana senioriem un ne tikai pēc programmas “PraiseMoves”. Vingrošanas mērķis ir pareizas fiziskās veselības attīstīšana.
Papildpasākums plānots:
Oktobrī 06., 13., 20. Plkst. 11.00-12.00
Novembrī 17.,24. Plkst. 11.00-12.00
Decembrī 01., 08. Plkst. 11.00-12.00
Varakļānu iela 1, Rīga
Individuālās konsultācijas, kuras vadīs Valērijs Strabikins.
Papildpasākumi plānoti: katru ceturtdienu Plkst. 12.00-14.00
Ventspils iela 70, Daugavpils, Latgale
Turpināsies individuālas tikšanās ar Ingrīdu Nežberti – lektore “Baltijas psiholoģijas un menedžmenta augstskola”.
Papildpasākumi plānoti: Decembra Ceturtdienās. Plkst.11.30
Dobeles iela 42, Jelgava, Zemgale
Individuālas konsultācijas, kuras vadīs Jeļena Veselova
Papildpasākumi plānoti: Novembra un Decembra Trešdienās Plkst.11.00 – 14.00, bet ja nepieciešams var pieteikties iepriekš un norunāt sev vēlamo laiku.
Rūpnīcas iela 8, Liepas pag., Priekuļu nov., Vidzeme
Individuālas konsultācijas, kuras vadīs Ilona Kaspare
Papildpasākumi plānoti: Katru otrdienu Plkst.13.00 – 14.00, bet ja nepieciešams var pieteikties iepriekš un norunāt sev vēlamo laiku.

Katrā adresē personas var saņemt individuālās konsultācijas ikdienas problēmu risināšanai vai krīzes situācijās, par nodarbinātības iespējām, izglītības iespējām, sabiedrības veselības veicināšanu, sportu, brīvā laika pavadīšanu.


Eiropas atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām ietvaros
R/O Pestīšanas armija organizē papildpasākumus.

2021.gada 2.ceturksnī plānoties papildpasākumi:
Plūdoņa iela 50, Bauska, Zemgale
Dzīves prasmju nodarbība: “Mājturība”
Rīgas iela 26, Liepāja, Kurzeme
Vingrošana senioriem un ne tikai pēc programmas “PraiseMoves”. Vingrošanas mērķis ir pareizas fiziskās veselības attīstīšana.
Varakļānu iela 1, Rīga
Seminārs: “Saskarsme un savstarpējās attiecības ģimenē”
Ventspils iela 70, Daugavpils, Latgale
Turpināsies lekciju cikli pa dažādām tēmām, kopā četras lekcijas ceturksnī.
Dobeles iela 42, Jelgava, Zemgale
Lekcija: “Veselīgs dzīves veids”
Rūpnīcas iela 8, Liepas pag., Priekuļu nov., Vidzeme
Dzīves prasmju nodarbība: “Mājturība”
Bruņinieku iela 10a, Rīga
Seminārs: “Veselīgs dzīves veids”

COVID-19 noteikto ierobežojumu dēļ papildpasākumi tiks organizēti Jūnija mēnesī.
Plānoto pasākumu datumi un laiki tiks precizēti!

Katrā adresē personas var saņemt individuālās konsultācijas ikdienas problēmu risināšanai vai krīzes situācijās, par nodarbinātības iespējām, izglītības iespējām, sabiedrības veselības veicināšanu, sportu, brīvā laika pavadīšanu.

Vai Tev nepieciešama aizlūgšana?