Kalpošana senioriem

Viena no aktivitātēm ir mājsavienība, tā ir sadraudzības grupa, kuras mērķis ir mudināt sievietēs kristīgo vērtību rašanos un pilnveidošanās. Mājsavienība ar tās četrkārtīgo uzdevumu – pielūgsme, sadraudzība, izglītošana un kalpošana – spēcina un pilnveido sievietes visā pasaulē.

Ruta Alvika, ilggadēja Iecavas korpusa biedre, par savu pieredzi mājsavienības grupā raksta:

Iecavas Pestīšanas armijas mājsavienību iepazinām jau tālajā pagājušā gadsimta 80tajos gados…

kad Iecavā ieradās no tālienes, Zviedrijas, Ruta Hansena. Tai laikā, kad sākās atmoda, arī te Iecavā ļoti trūka aktivitātes. PA sāka piedāvāt dažādas aktivitātes un palīdzēt cilvēkiem. Mums visiem tajā laikā trūka saikne ar Dievu, un to mēs varējām šeit atrast. Viss sākās: mīļi dievkalpojumi, skaistas dziesmas Dievam. Sākās arī mājsavienības sapulces, kas arī šeit bija kaut kas jauns, bet gribētāji uz to nebija jāmudina. Tās bija jaukas kopā būšanas pēcpusdienas ar pašu taisītiem cienastiem, ļoti vienkāršām, bet garšīgām pašu mājās taisītām maizītēm un kūciņām. Mēs kopā šuvām, izšuvām, adījām zeķēm papēdīšus un daudz ko citu. Jauks, draudzīgs kolektīvs un tā jaukā dziedāšana, kas skan vēl šodien.
Vispār ar vadītājiem mums ļoti veicies. Mums bija talantīga rokdarbu skolotāja, kas mēģināja visādas radošas lietas mums iemācīt. Ļoti palīdzēja mācīšanās par Dieva Vārdu, jo mēs neko daudz par Bībeli nezinājām. Liels paldies jāsaka visiem, kas mums izskaidroja Bībeli. Dieva Vārds mūs pavada ik dienu. Mājsavienības nodarbībās prāta asināšanai tika risināti dažādi rēbusi, mīklu minēšanas, atjautības uzdevumi un krustvārdu mīklas. Tā visa pamatā bija Bībeles tēmas, kur varēja likt lietā iegūtās zināšanas.
Šādi jauki pasākumi notiek arī šodien. Mūsu pulks ir sarucis, bet jāsaka paldies visiem vadītājiem, kas centušies mūs saliedēt un organizē mums brīnišķīgas mācību stundas. Pie mums ciemos nāk dažādi cilvēki no draudzes un ārpus tās, kas ar savu māksliniecisko izdomu māca mums veidot dekorus no dažādiem izejmateriāliem. Man tas viss liekas ļoti interesanti un visas šīs aktivitātes pavada arī garšīgas uzkodas, ko mums gatavo mūsu lieliskā pavārīte. Esmu pateicīga visiem ciemiņiem, kas atbrauc, ziedo savu laiku mūsu priekam un zināšanām. Mūžu dzīvo, mūžu mācies. Es to augsti novērtēju. Būsim stipri ticībā, kurā esam mācīti, lai dzīvojam ar prieku un sirds mieru.

„Māci man darīt pēc tava prāta, jo Tu esi mans Dievs, tavs labais gars, lai vada mani pa taisnu ceļu” (Ps 143)

Vai Tev nepieciešama aizlūgšana?