Pestīšanas armijas Zviedrijas un Latvijas teritorija
Biežāk uzdotie jautājumi / Lapas karte / Kontakti /

Sarkaņu ārpostenis

Sarkaņu ārpostenis

_
vaditaji

Ārposteņa vadītāji:
Kapteine Ilona Kaspare

josla
Sarkaņi ir neliels ciemats, kur lielākā daļa cilvēku dzīvo nelabvēlīgos apstākļos, atkarībās un bez darba. Pestīšanas armija Sarkaņos ir atvērta sešas dienas nedēļā, piedāvājot gan sociālo palīdzību (dušas, drēbju mazgāšana, drēbju un apavu izdale, zupas virtuve un pārtikas pakas), gan arī garīgu palīdzību (dievkalpojumi, Bībeles stundas, garīgā padomdošana). Lielāko daļu laika draudzes vadītāji velta bērniem un jauniešiem, piedāvājot viņiem radošas un sporta aktivitātes. Bērni var nākt uz draudzi, lai pildītu mājasdarbus, spēlētos, izmantotu internetu, kā arī paēstu un aprunātos. Mūsu misija ir caur visām aktivitātēm un palīdzību norādīt uz taisnīgo un mīlošo Dievu.

josla
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena
Sociālā diena 15:00 – Kareivju tikšanās
17:00 – Bērnu klubiņš
17:00 – Bībeles studijas bērniem
Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena
15:00 – Bībeles stunda pieaugušajiem
16:00 – Zupas virtuve, sadraudzība
17:00 – Bērnu klubiņš
17:00 – Jauniešu vakars 13:00 – Dievkalpojums bērniem
15:00 – Dievkalpojums pieaugušajiem
16:00 – Zupas virtuve, sadraudzība
17:00 – Bērnu klubiņš
josla
“Sūnas”, “Sarkaņi”, Liepas pag., Priekuļu nov., LV-4128
Tālr. mob.: 28617236
ilona.kaspare@pestisanasarmija.lv
josla