Pestīšanas armijas Zviedrijas un Latvijas teritorija
Biežāk uzdotie jautājumi / Lapas karte / Kontakti /

Saldus korpuss

Saldus korpuss

vaditaji

Korpusa vadītāji:
Kapteinis
Dmitrijs Konovalovs
Kapteine
Ilona Konovalova

josla
2012.gada rudenī tika atvērta Pestīšanas armijas draudze Saldū. Ar moto: „Sirdi Dievam, roku cilvēkam” kalpojam Dievam praktiski parādot Dieva mīlestību cilvēkiem. Mūsu draudzē ir aicināts katrs, kurš vēlas iepazīt tuvāk Dievu un kalpot grūtībās nonākušajiem. Aukstā laikā reizi mēnesī dalām pārtikas pakas un drēbes.
josla
Otrdiena Ceturtdiena Piektdiena
16:00 – Bībeles stunda, sadraudzība 18:00 – Slavēšanas vakars, sadraudzība 11:00 – Draudzes komandas sapulce
Sestdiena Svētdiena
19:00 – Saldus vīru sapulce, sadraudzība 15:00 – Dievkalpojums (bērniem pieejama rotaļu istaba),
sadraudzība
Iepriekš sarunājot, braucam mājas vizītēs,
vai varam tikties draudzes telpās uz personīgām parrunām, garīgā
padomdošana.
josla
Kuldīgas iela 4a (aiz Pasta), Saldus LV-3801
Tālr.mob. +371 28441325 (Dmitrijs)
+371 29635585 (Ilona)
ilona.konovalova@pestisanasarmija.lv
dmitrijs.konovalovs@pestisanasarmija.lv
josla