Pestīšanas armijas Zviedrijas un Latvijas teritorija
Biežāk uzdotie jautājumi / Lapas karte / Kontakti /

Liepas korpuss

Liepas korpuss

vaditaji

Korpusa vadītāja:
Kapteine Ilona Kaspare

josla
Pestīšanas armijas korpuss Liepā tika dibināts 1995. gada 14. februārī, to vadīja virsnieki Ilze un Ēriks Vesterlundi.
Pirmie trīs kareivji tika uzņemti 1995. gada novembrī.
No 2016.gada 26.oktobra Liepas korpusa draudze pārcēlās uz jaunām telpām Rūpnīcas ielā 8 pirmajā stāvā.

josla
Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena
12:30 – Zupas virtuve 11:00 – Mājsavienības nodarbība
12:30 – Čaklo roku pulciņš
11:00 – Bībeles studija,
lūgšanu laiks (latv.val.)
Piektdiena Svētdiena
11:30 – Bībeles studija,
lūgšanu laiks (krievu val.)
12:30 – Zupas virtuve
14:00 – Radošā nodarbība bērniem
11:00 – Dievkalpojums
josla
Rūpnīcas iela 8, Liepas pag., Cēsu raj., Cēsis, LV-4128
Tālr. mob.: 28617236
ilona.kaspare@pestisanasarmija.lv
josla