Pestīšanas armijas Zviedrijas un Latvijas teritorija
Biežāk uzdotie jautājumi / Lapas karte / Kontakti /

Drustu korpuss

Drustu korpuss

vaditaji

Korpusa vadītāji:
Kapteine Inga Muceniece
Palīgkapteinis Jānis Mucenieks

josla
Drustu centrā jau 11 gadus darbojas Pestīšanas armijas Drustu korpuss. Korpuss tā ir kristīga draudze, kurā satiekas dažāda vecuma cilvēki. Draudzes uzdevums ir caur dziesmām, lūgšanām, liecībām cilvēkus vairāk iepazīstināt ar Dievu. Grūtībās nonākušiem cilvēkiem tiek sniegta sociālā palīdzība. Korpusā notiek ne tikai garīgi pasākumi. Sievietēm ir iespēja, kopā sanākot „Mājsavienības nodarbībās”, iemācīties izveidot kaut ko skaistu kā – apsveikuma kartiņas, pērļotas rotaslietas, papīra ziedus. Draudze atbalsta veselīgu dzīves veidu. Ir izveidojusies neliela “nūjotāju grupiņa”. Bērniem no mazotnes tiek dota iespēja iepazīt Dievu Svētdienas skolas nodarbībās.
josla
Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena
13:00 – Drēbju dalīšana 9:30 – Nūjošana
11:00 – Mājsavienība
13.00 – Bībeles mācības bērniem
15.00 – Bībeles mācība pusaudžiem
9:30 – Nūjošana
11:00 – Bībeles lasīšana
11:30 – Lūgšana, dziesmas
Piektdiena Svētdiena
10:00-12:30 – Pierakstīšanās uz palīdzību, dušas
18:00 – Jauniešu tikšanās
11:00 – Dievkalpojums
josla
“Aptiekas”, Drustu pag., Raunas nov., LV- 4132
Tālr. mob.: 26522580
inga.muceniece@pestisanasarmija.lv
josla