Pestīšanas armijas Zviedrijas un Latvijas teritorija
Biežāk uzdotie jautājumi / Lapas karte / Kontakti /

Daugavpils korpuss

Daugavpils korpuss

vaditaji

Korpusa vadītāji:
Kapteinis Jānis Sporāns
Kapteinis Marina Sporāne

josla
2013.gada 12.aprīlī Pestīšanas armija atzīmēja savu 12 gadu pastāvēšanu Daugavpilī. Daugavpils korpusa lozungs – Sirdi Dievam un roku cilvēkam – atbilst korpusā notiekošajam darbam. Daudzi mazturīgi un trūcīgi cilvēki, kā arī daudzbērnu ģimenes ar smagiem cilvēku likteņiem vēršas pēc palīdzības Pestīšanas armijas Daugavpils korpusā. Jēzus palīdz katram, atbild uz vajadzībām un ikvienam var dāvāt brīvību.
“…un jūs atzīsit patiesību, un patiesība darīs jūs brīvus.” (Jņ 8:31)
josla
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena
9:00 – Dienas rehabilitacijas centrs “Tilts”
11:30 – Bībeles lasīšana
12:00 – Pusdienas
13:00 – Individuālas sarunas
17:00 – Komandas sapulce “Pusdienas ar Dievu”
(2x mēnesī)
18:00 – Mēģinājums mūziķiem
9:00 – Dienas rehabilitacijas centrs “Tilts”
11:15 – Lekcijas (Dzīves prasmes)
12:00 – Pusdienas
13:00 – Bībeles studijas
17:00 – Mājas grupas
18:00 – Mēģinājums mūziķiem
9:00 – Dienas rehabilitacijas centrs “Tilts”
11:00 – Dievkalpojums zupas virtuves klientiem
12:00 – Pusdienas
17:00 – Nodarbības rekrūtiem un kareivjiem
18:00 – Lūgšanu stunda
18:00 – Mēģinājums mūziķiem
Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena
9:00 – Dienas rehabilitacijas centrs “Tilts”
9:30 – Humanitārā palīdzība
11:30 – Pusdienas
13:00 – Lūgšanu stunda
17:00 – Mēģinājums mūziķiem
9:00 – Dienas rehabilitacijas centrs “Tilts”
11:30 – Pusdienas
13:00 – Individuālās sarunas/mājas vizītes
Apciemojumi cietumos / bērnu namos / pansionātos
11:00 – Mēģinājums mūziķiem
17:00 – Lūgšanu un pielūgsmes vakars (1x mēnesī)
Svētdiena
10:30 – Lūgšana
11:00 – Dievkalpojums
11:00 – Svētdienas skola
12:30 – Sadraudzība
13:00 – Vokāla un horeogrāfijas pulciņš bērniem
josla
Ventspils 70, Daugavpils, LV-5404
Tel/Fakss: 65451018
Tālr. mob.: 27039933; 26380610
daugavpils@pestisanasarmija.lv
janis.sporans@pestisanasarmija.lv
marina.sporane@pestisanasarmija.lv
josla