Glābti, lai glābtu

Pestīšanas armija ir starptautiska kustība,
evaņģēliska universālās kristīgās baznīcas daļa.

Tās vēsts ir balstīta Bībelē.

Tās kalpošanu motivē Dieva mīlestība.

Tās misija ir sludināt Jēzus Kristus evaņģēliju
un Viņa Vārdā piepildīt cilvēku vajadzības bez diskriminācijas.

Glābti, lai glābtu

Pestīšanas armija ir starptautiska kustība,

evaņģēliska universālās kristīgās baznīcas daļa.

Tās vēsts ir balstīta Bībelē.

Tās kalpošanu motivē Dieva mīlestība.

Tās misija ir sludināt Jēzus Kristus evaņģēliju

un Viņa Vārdā piepildīt cilvēku vajadzības bez diskriminācijas.

Projekti

Zupas virtuves

Ēdiens ir vērtība! Ziedojums pārtikas produktu iegādei zupas virtuvei. Gadā pasniedzam vidēji 150 tūktošus porciju.

10 eiro – tik izmaksā pārtikas produktu iegāde vismaz 10 maltītēm.

Pusceļa mājas

Tajā ir dota iespējas īslaicīgi uzturēties 10 bez pajumtes palikušiem cilvēkiem, ar mērķi paātrināt iekļaušanos atpakaļ sabiedrībā, atrast darba vietu un pastāvīgu mītnes vietu.

35 eiro – tik izmaksā viens pirmās nepieciešamības lietu komplekts.

Bēgļu centrs

Mājas ārpus mājām! Veidojam drošu, atbalstošu vidi cilvēkiem, kam nācies pamest savas mājas.

35 eiro – tādu summu izsniedzam palīdzības lūdzējiem, kas tikko reģistrējušies bēgļu statusam.

Zupas virtuves

Ēdiens ir vērtība! Ziedojums pārtikas produktu iegādei zupas virtuvei. Gadā pasniedzam vidēji 150 tūktošus porciju.

10 eiro – tik izmaksā pārtikas produktu iegāde vismaz 10 maltītēm.

Pusceļa mājas

Tajā ir dota iespējas īslaicīgi uzturēties 10 bez pajumtes palikušiem cilvēkiem, ar mērķi paātrināt iekļaušanos atpakaļ sabiedrībā, atrast darba vietu un pastāvīgu mītnes vietu.

35 eiro – tik izmaksā viens pirmās nepieciešamības lietu komplekts.

Bēgļu centrs

Mājas ārpus mājām! Veidojam drošu, atbalstošu vidi cilvēkiem, kam nācies pamest savas mājas.

35 eiro – tādu summu izsniedzam palīdzības lūdzējiem, kas tikko reģistrējušies bēgļu statusam.

Stāsti

Dienas centrs kā otra ģimene: Daniela stāsts

Dienas centrs kā otra ģimene: Daniela stāsts

Daniels ir rīdzinieks, kurš Pestīšanas armijas dienas centru bērniem "Patvērums" sauc par savām otrajām mājām. Kā pats saka – esot centra veterāns, jo, lai arī novembrī nosvinējis savu nopietno 21 gada pilngadību, joprojām bieži te iegriežas, lai satiktu audzinātājas...