Korporatīvās dāvanas

Ziedojumi no biznesiem ir silti gaidīti. Šis ziedojums var koncentrēties uz specifisku projektu, līdzekļu vākšanu, dāvanas natūrā vai finansiālu atbalstu. Lūdzu, sazinieties ar vietējo Pestīšanas armiju, lai apspriestu jūsu iespējamo iesaistīšanos.