Pestīšanas armijas Zviedrijas un Latvijas teritorija
Biežāk uzdotie jautājumi / Lapas karte / Kontakti /

Eiropas atbalsta fonds

2020. gada 17. decembrī valdībā tika pieņemti grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 25. novembra noteikumos Nr. 727 “Darbības programmas “Pārtikas un pamata materiālās palīdzības sniegšana vistrūcīgākajām personām 2014. – 2020. gada plānošanas periodā” īstenošanas noteikumi” (turpmāk – MK noteikumu grozījumi) saistībā ar izmaiņām trūcīgā un maznodrošinātā statusam Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā.
MK noteikumu grozījumi paredz, ka no 2021. gada 1. janvāra Fonda atbalstu tiesīgas saņemt mājsaimniecības, kuras:
* atbilst trūcīgas mājsaimniecības statusam (mājsaimniecības, kurās ienākumi nepārsniegs 272 euro pirmajai vai vienīgajai personai, bet katrai nākamai personai mājsaimniecībā 190 euro);
* atbilst maznodrošinātas mājsaimniecības statusam (mājsaimniecības, kurās ienākumi nepārsniegs 327 euro pirmajai vai vienīgajai personai, bet katrai nākamai personai mājsaimniecībā 229 euro);
* nonākušas krīzes situācijā.
“Pestīšanas armija” īsteno līgumu Nr. 2017.FEAD/PO.03/12/20 ar Sabiedrības integrācijas fondu par Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām ietvaros atbalstāmo darbību īstenošanu ar mērķi mazināt nenodrošinātību ar pārtiku un mājsaimniecību ar bērniem materiālo nenodrošinātību, vienlaikus mazinot vistrūcīgāko iedzīvotāju sociālo atstumtību.
Darbības programmas numurs CCI Nr. 2014LV05FMOP001. Līguma darbības laiks no 01.04.2018. līdz 31.03.2021.
“Pestīšanas armija” nodrošina Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām gatavu maltīšu izdalīšanu un papildpasākumu īstenošanu.
Organizācija izsniedz maltītes Rīgā, Jelgavā, Daugavpilī, Liepājā, Bauskā, Priekuļu novadā.

Adreses un darba laiki Kontaktinformācija
Rīgā, Bruņinieku ielā 10a, Sociālajā centrā
Trešdiena – Piektdiena pl. 12.00-14.00
Anita Voznaja, tel.25440063
Rīgā, Varakļānu ielā 1, Rīgas 2 korpusā
Trešdienās 19.00 – 19.30
Piektdienās 18.00 – 19.00
Sestdienās 14.00 – 15.30
Valērijs Strabikins , tel.20015586
Bauskā, V.Plūdoņa ielā 50, Bauskas korpusā
Trešdiena 13.00 – 14.00
Ceturtdiena 13.00 – 14.00
Piektdiena 13.00 – 14.00
Velta Udarska, tel. 28398613
Liepājā, Rīgas ielā 26, Liepājas korpusā
Otrdiena 13.00 – 14.00
Piektdiena 13.00 – 14.00
Vineta Vanaga, tel. 28273901
Daugavpilī, Ventspils ielā 70, Daugavpils korpusā
katru darba dienu 11.30 – 13.00
Jānis Sporāns, tel.27039933
Jelgavā, Dobeles ielā 42, Jelgavas korpusā
Otrdienās 18.00 – 20.00
Ceturtdienās 11.00 – 13.00
Svētdienās 11.00 – 13.00
Jeļena Veselova, tel.29746122
Priekuļu nov. Liepas pagastā, Rūpnīcas iela 8, Liepas korpusā
Otrdienās 12.30 – 13.30
Piektdienās 12.30 – 13.30
Ilona Kaspare, tel.28617236

Papildpasākumos personas aicinātas piedalīties bez maksas.
Sīkāk par EAFVP atbalstu aicinām iepazīties www.atbalstapakas.lv


Jaunas partnerorganizācijas pārtikas paku un maltīšu izdalei

Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām ietvaros Sabiedrības integrācijas fonds ir noslēdzis līgumus ar 27 partnerorganizācijām par atbalsta paku un maltīšu izdali visā Latvijā. No aprīļa trūcīgas un maznodrošinātas personas 448 izdales vietās var saņemt pārtikas un pamata materiālās palīdzības komplektus un 27 izdales vietās siltas maltītes.
Partnerorganizāciju atlases rezultātā atbalstu nodrošinās 13 nevaldības organizācijas, 11 pašvaldības vai to iestādes un 3 reliģiskās organizācijas, to starpā darbu turpinās tādas organizācijas kā “Samāriešu fonds”, “Latvijas Samariešu apvienība”, “Latvijas Sarkanais Krusts” un “Pestīšanas armija”. Kopumā saņemts 31 atlases pieteikums.
Nabadzība un sociālā atstumtība vēljoprojām daudzās Eiropas Savienības valstīs ir liels izaicinājums, kam īpaši pakļautas viena vecāka un daudzbērnu ģimenes, pensionāri, cilvēki ar invaliditāti un bezpajumtnieki. Lai mazinātu sociālo nevienlīdzību starp dažādām sabiedrības grupām, Sabiedrības integrācijas fonds 2014.gadā iesaistījās Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām darbības programmas īstenošanā, kuras mērķis ir sniegt pārtikas un pamata materiālo atbalstu, kā arī veicināt sociālo iekļaušanu ar dažādu papildpasākumu palīdzību.
Kā norāda Sabiedrības integrācijas fonda sekretariāta direktore Zaiga Pūce, Covid-19 pandēmijas sekas ir saasinājušas sociālekonomisko nevienlīdzību un likumsakarīgi ietekmējušas visnabadzīgākās un visnelabvēlīgākajā situācijā esošās, diskriminācijai pakļautās un neaizsargātās sociālās grupas Latvijā. Lai mazinātu pandēmijas ietekmi uz mājsaimniecību ienākumu līmeni un spēju sevi nodrošināt, tika paplašināts sniegtā atbalsta apjoms.
“Saistībā ar to, ka janvārī tika palielināts ienākumu slieksnis mājsaimniecībām, no kura iespējams saņemt atbalsta pakas, šogad plašāks iedzīvotāju loks varēs saņemt atbalstu Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām ietvaros. Tāpat, ņemot vērā ilgstoši valstī izsludināto ārkārtējo situāciju, plānojam programmai piesaistīt papildu finansējumu, lai efektīvi turpinātu cīnīties ar nevienlīdzību un sniegtu palīdzību sabiedrības neaizsargātākajām grupām, ko Covid-19 pandēmija skārusi vissmagāk,” skaidro Zaiga Pūce.
Tāpat kā līdz šim pārtikas, higiēnas un skolas preču komplektus iedzīvotājiem ir iespējams saņemt ar pašvaldības sociālā dienesta izsniegtu izziņu:
– trūcīgas mājsaimniecības ar ienākumiem līdz 272 euro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā, bet katrai nākamajai personai 190 euro;
– maznodrošinātas mājsaimniecības, kurās ienākumi nepārsniedz 327 euro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā, bet katrai nākamajai personai 229 euro. Pašvaldībās, kurās maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu līmenis noteikts mazāks, atbalstu var saņemt visas maznodrošinātās mājsaimniecības;
– mājsaimniecības krīzes situācijā.
Iedzīvotāji ir aicināti pievērst uzmanību vairāku izdales vietu adrešu un darba laiku izmaiņām. Partnerorganizāciju saraksts un izdales vietu adreses ar darba laikiem atrodams tīmekļvietnē www.atbalstapakas.lv.

Read more...

R/O Pestīšanas armija organizētie papildpasākumi

Eiropas atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām ietvaros
R/O Pestīšanas armija organizē papildpasākumus.
2021.gada 1.ceturksnī plānoties papildpasākumi:
Plūdoņa iela 50, Bauska, Zemgale
Seminārs: Nervu sistēmas nozīme cilvēka veselībā.
Rīgas iela 26, Liepāja, Kurzeme
Vingrošana senioriem un ne tikai pēc programmas “PraiseMoves”. Vingrošanas mērķis ir pareizas fiziskās veselības attīstīšana.
Varakļānu iela 1, Rīga
Lekcija: konfliktu risināšana ģimenē un sabiedrībā.
Ventspils iela 70, Daugavpils, Latgale
Turpināsies lekciju cikli pa dažādām tēmām, kopā četras lekcijas ceturksnī.
Dobeles iela 42, Jelgava, Zemgale
Lekcija: konfliktu risināšana ģimenēs, kurās ir atkarības.
Rūpnīcas iela 8, Liepas pag., Priekuļu nov., Vidzeme
Izzinoša nodarbība par Jaunā gada sagaidīšanu dažādās valstīs un gatavošanās svētkiem.

COVID-19 ārkārtas situācijas noteikto ierobežojumu dēļ papildpasākumi tiek pārcelti uz marta mēnesi.
Katrā adresē personas var saņemt individuālās konsultācijas ikdienas problēmu risināšanai vai ārkārtas situācijās, par nodarbinātības iespējām, izglītības iespējām, sabiedrības veselības veicināšanu, sportu, brīvā laika pavadīšanu.

Read more...

R/O Pestīšanas armija organizētie papildpasākumi

Eiropas atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām ietvaros
R/O Pestīšanas armija organizē sekojošus papildpasākumus:

Administratīvi teritoriālā vienība vai Rīgas pilsētas teritoriālā vienība Datums Plānotie papildpasākumi
Ventspils iela 70, Daugavpils, Latgale 04.09.2020.
11.09.2020.
18.09.2020.
25.09.2020.
plkst. 11.30
Septembra mēnesī tika organizēti semināri. Semināru vadīja Ingrīda Nežberte – lektore “Baltijas psiholoģijas un menedžmenta augstskola”.
Rīgas iela 26, Liepāja, Kurzeme Pēc 12. maija
katru trešdienu.
Plkst. 12.00
Vingrošana senioriem un ne tikai pēc programmas “Praise Moves”. Vingrošanas mērķis ir pareizas fiziskās veselības attīstīšana. Nodarbības laikā tiek sekmēta lokanības, veiklības un koordinācijas attīstīšanās kā arī fiziskās izturības uzlabošana un līdzsvara attīstīšana.
Varakļānu iela 1,
Rīga
25. septembrī.
plkst.17.00
Seminārs: “Cilvēka dzīves kvalitātes uzlabošana” vadīs Anita Kozule soc. darba asistente.
Plūdoņa iela 50,
Bauska, Zemgale
17. septembrī.
plkst.14.00
Mājturība: konservēšana. Sagataves ziemas krājumiem zupām un mērcēm. Nodarbību vadīja Ruta Paškēvica.
Dobeles iela 42,
Jelgava, Zemgale
24. septembrī.
plkst. 11.00
Lekcija par tēmu – Kā mēs varam palīdzēt viens otram pēc karantīnas.
Rūpnīcas iela 8,
Liepas pag., Priekuļu nov.,
Vidzeme
29. septembrī.
plkst. 13.00
Mājturība: konservēšana “Gatavosim un pildīsim burciņās” nodarbību vadīs Elfrīda Jansone.
Bruņinieku iela 10a,
Rīga
27.augustā
plkst.10.00 – 11.00
Lekcija par tēmu – “Stresa pārvarēšana ārkārtas situācijā”. Aija Rožukalna dienas centra “Liepas” sociālā darbiniece.

Katrā no vietām tiek sniegtas arī individuālas konsultācijas par darba meklēšanas jautājumiem, pases/ID kartes kārtošanu, atkarībām u.c.

Read more...

R/O Pestīšanas armija organizētie papildpasākumi

Eiropas atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām ietvaros
R/O Pestīšanas armija organizē sekojošus papildpasākumus:

Administratīvi teritoriālā vienība vai Rīgas pilsētas teritoriālā vienība Datums Plānotie papildpasākumi
Ventspils iela 70, Daugavpils, Latgale 04.06.2020.
11.06.2020.
plkst. 11.30
Jūnija mēnesī tika organizēti semināri. Tika piedāvāti semināri par attiecīgajām tēmām: “Vai var mainīt likteni”; “Dzīves problēmu sekundārie ieguvumi”. Semināru vadīja Ingrīda Nežberte – lektore “Baltijas psiholoģijas un menedžmenta augstskola”.
Rīgas iela 26, Liepāja, Kurzeme Pēc 12. maija
katru trešdienu.
Plkst. 12.00
Vingrošana senioriem un ne tikai pēc programmas “Praise Moves”. Vingrošanas mērķis ir pareizas fiziskās veselības attīstīšana. Nodarbības laikā tiek sekmēta lokanības, veiklības un koordinācijas attīstīšanās kā arī fiziskās izturības uzlabošana un līdzsvara attīstīšana.
Varakļānu iela 1,
Rīga
14.05.2020.
plkst.17.00
Lekcija par tēmu – Kā pasargāt sevi un savu ģimeni no infekcijām.
Plūdoņa iela 50,
Bauska, Zemgale
03.06.2020.
plkst.14.00
Lekcija par cilvēku veselību krīzes laikā. Lektore – Ilze Kinte
Dobeles iela 42,
Jelgava, Zemgale
28.05.2020.
plkst. 11.00
Lekcija par tēmu – nelietojiet pašārstēšanos. Medikamentu lietošanas priekšrocības un kaitējums. Konsultācijas ar ārstiem.
Rūpnīcas iela 8,
Liepas pag., Priekuļu nov.,
Vidzeme
30.06.2020.
plkst. 13.00
Izglītojošs pasākums par Latvijas vēsturi, konkrēti Cēsu kaujām. Pasākumā piedalīsies īpašs viesis Latvijas armijas pulkvedis Ēvalds Krieviņš.
Bruņinieku iela 10a,
Rīga
19.06.2020.
plkst.10.30
Lekcija par tēmu – Kā stiprināt imunitāti un rūpēties par savu veselību ikdienā. Vadīs medmāsa Vera Šūberte.

Katrā no vietām tiek sniegtas arī individuālas konsultācijas par darba meklēšanas jautājumiem, pases/ID kartes kārtošanu, atkarībām u.c.

Read more...

R/O Pestīšanas armija organizētie papildpasākumi

Eiropas atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām ietvaros
R/O Pestīšanas armija organizē sekojošus papildpasākumus:

Jelgavas korpusā š.g. 19. martā tika organizēta lekcija, kuras mērķis ir informēt par Covid-19, ārkārtas situāciju valstī, kādi noteikumi jāievēro, kā Pestīšanas armija turpinās savu darbu zupas virtuvēs.

Nodarbību vadīja: Jeļena Veselova
Vieta: Dobeles iela 42, Jelgava
Laiks: 11.00

Publicēšanas datums: 01.03.2020.

Read more...

R/O Pestīšanas armija organizētie papildpasākumi

Eiropas atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām ietvaros
R/O Pestīšanas armija organizē sekojošus papildpasākumus:

Vieta: Daugavpils korpuss, Ventspils iela 70.

Veids: izglītojošs seminārs
Laiks: 11:30
Lektore: Ingrīda Nežberte (Baltijas starptautiskās akadēmijas lektore)

05.03.2020. Cilvēks un viņa ēna.
12.03.2020. Veselīgs egoisms.

Publicēšanas datums: 24.02.2020.

Read more...

R/O Pestīšanas armija organizētie papildpasākumi

Eiropas atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām ietvaros
R/O Pestīšanas armija organizē sekojošus papildpasākumus:

Rīgas 2 korpuss organizēja lekciju “Smēķēšanas kaitīgums”
Lekcijas mērķis ir izglītot grupas dalībniekus par nikotīna lietošanas sekām un motivēt pievērsties veselīgam dzīvesdveidam.

Vieta: Varakļānu iela 1, Rīga
Laiks: 13. februārī plks. 17.00
Nodarbību vadīja: Andrejs Konovalovs

Publicēšanas datums: 01.02.2020.

Read more...

R/O Pestīšanas armija organizētie papildpasākumi

Eiropas atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām ietvaros
R/O Pestīšanas armija organizē sekojošus papildpasākumus:

Rīgas sociālais centrs organizē nodarbību ciklu “Kā atmest smēķēšanu?”
Nodarbības mērķis ir aktualizēt atkarības problēma, motivēt cilvēkus atmest smēķēšanu un pievērsties veselīgam dzīvesveidam. Tēma tiks apskatīta divās daļās.
Visi laipni aicināti!

Vieta: Bruņinieku iela 10a, Rīga
Laiks: 31. janvārū plks. 10.30 un 7. februārī plks. 10.30
Nodarbību vadīs: speciālists atkarību jautājumos Ģirts Mazurs

Publicēšanas datums: 21.01.2020.

Read more...

R/O Pestīšanas armija organizētie papildpasākumi

Eiropas atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām ietvaros
R/O Pestīšanas armija organizē sekojošus papildpasākumus:

Rīgas sociālais centrs organizēja nodarbību “Kā atmest smēkēšanu?”

Nodarbības mērķis ir aktualizēt atkarības problēma, motivēt cilvēkus atmest smēķēšanu un pievērsties veselīgam dzīvesveidam.
Visi laipni aicināti!

Vieta: Bruņinieku iela 10a, Rīga
Laiks: 7. februārī plks. 10.30
Nodarbību vadīja: speciālists atkarību jautājumos Ģirts Mazurs

Publicēšanas datums: 21.01.2020.

Read more...

R/O Pestīšanas armija organizētie papildpasākumi

Eiropas atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām ietvaros
R/O Pestīšanas armija organizē sekojošus papildpasākumus:

Rīgas sociālais centrs organizēja nodarbību “Atkarības problēmu pārvarēšana”

Nodarbības mērķis ir izglītot grupas dalībniekus par atkarības problēmu cēloņiem un sekām, kā arī motivēt pievērsties veselīgam dzīvesveidam.
Visi laipni aicināti!

Vieta: Bruņinieku iela 10a, Rīga
Laiks: 29. novembrī plks. 11.00
Nodarbību vadīja: Sociālais darbinieks un speciālists atkarību jautājumos Ģirts Mazurs

Publicēšanas datums: 15.11.2019.

Read more...

R/O Pestīšanas armija organizētie papildpasākumi

Eiropas atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām ietvaros
R/O Pestīšanas armija organizē sekojošus papildpasākumus:

Bauskas korpusā š.g. 15. janvarī notika seminārs
Tēma: Mājturība. Konditoreja – vienkāršas receptes ikdienai un svētku galdam. Rauga mīklas pīrādziņi un kanēļmaizītes.
Pasākuma mērķis: Lietderīgi pavadīt laiku, iegūt zināšanas un pašu rokām nodarbību laikā pagatavot pīrādziņus un kanēļmaizītes. Baudīt tos pie tējas un kafijas, esot sadraudzībā ar citiem dalībniekiem.
Vieta: Plūdoņa iela 50, Bauska
Laiks: 14.00
Pasākumu vadīja: Ruta Paškevica
Ieeja brīva

Publicēšanas datums: 10.01.2020.

Read more...

Izmaiņas zupas virtuves darba laikos Bauskas korpusā

R/O Pestīšanas armija Bauskas korpusā
ar š.g. novembra mēnesi Zupas virtuves darbosies :

Trešdienās 13.00-14.00
Ceturtdienās 13.00-14.00
Piektdienās 13.00-14.00

Publicēšanas datums: 24.10.2018.

Read more...

Eiropas atbalsta fonds vistrūcīgākajām personām 2014-2020

Sabiedrības integrācijas fonds 31.03.2016. izsludināja otro partnerorganizāciju atlasi, lai izvēlētos partnerorganizācijas, kuras nodrošinās zupas virtuves pakalpojumus, paplašinot gatavo maltīšu saņemšanas iespējas trūcīgām un krīzes un/vai ārkārtas situācijā esošām personām. Pestīšanas armija tika izvēlēta kā viena no partnerorganizācijām. Kopumā konkursā tika pieteiktas 5 zupas virtuvju adreses, bet uzsākot projektu tika noslēgts līgums par 4 zupas virtuvēm – Liepājā, Daugavpilī, Bauskā un Rīgā. Šajās pilsētās zupas virtuves darbojas visu cauru gadu, tai skaitā ari vasaras periodā.

Zupas virtuvju adreses: Darba laiki:
Rīga, Varakļānu iela 1 Trešdienās 18.00-20.00,
Sestdienās 13.00- 15.00
Bauska, Plūdoņa iela 50 Otrdienās 12.00-13.00,
Trešdienās 12.00-13.00,
Ceturtdienās 12.00-13.00
Liepāja, Rīgas iela 26 Otrdienās 13.00-14.00,
Piektdienās 13.00-14.00
Daugavpils, Ventspils iela 70 Katru darba dienu 12.30- 14.00

Publicēšanas datums: 22.08.2016

Read more...