LV | EN | RU

Bērni un jaunieši

Mūsu mērķis ir atsaukties Dieva dotajam aicinājumam un pozitīvi ietekmēt bērnu un jauniešu garīgo ceļojumu, tajā iesaistot vecākus un draudzes cilvēkus.

Mūsu misija ir vest bērnus dzīvā ticībā Jēzum Kristum:
– radot drošu un patīkamu vidi
– veicinot iedrošinošas attiecības
– pasniedzot saistoši Bībeles mācību
– parādot kristīgās vērtības dzīvē

berniunjauniesi.lv

.

Pirmsskolas vecuma bērniem

Svētdienas skola
Mazuļu mūzika
Ģimenes dienas

Skolēniem

Bībeles nodarbības
Jaunkareivju apmācības
Skautu nodarbības
Mūzikas instrumentu apmācība
Mākslas nodarbības
Radošo darbu konkursi
Reģionālā Bībeles diena
Pavasara sporta nometne
Mūzikas nometne
Dienas nometnes vasarā

Jauniešiem

Sadraudzības vakari
Bībeles nodarbības
Pārgājieni
Jaunieši 4×4 nedēļas nogales
Kalpošanas iespējas korpusos un nometnēs

Vai Tev nepieciešama aizlūgšana?