Pestīšanas armijas Zviedrijas un Latvijas teritorija
Biežāk uzdotie jautājumi / Lapas karte / Kontakti /

Uncategorized

No sirds sirsniņām

Ziemassvētku laikā tiks rīkoti svētki ģimenēm dažādās Latvijas pilsētās. Šajos svētkos vēlamies iepriecināt bērnus, kopīgi atceroties Ziemassvētku vēsti par Dieva dāvanu mums cilvēkiem. Svinot Jēzus dzimšanu dziedāsim dziesmas, spēlēsim spēles un uzdāvināsim dāvanas viens otram. Aicinām Jūs piedalīties Dāvanu Talkā – NO SIRDS SIRSNIŅĀM, atnesot kārumus, skolas mantas un skaistuma lietas uz Pestīšanas armijas draudzi. No šīm mantām tiks izveidotas dāvinātas bērniem, kas apmeklēs Ziemassvētku pasākumus. Pestīšanas armijas draudzes: Rīgā – Bruņinieku ielā 10a Iecavā – Rīgas ielā 23 Bauskā – Plūdoņu ielā 50 Liepājā – Rīgas ielā, 26 Daugavpilī – Ventspils ielā 70 Drustos – „Aptieka” Sedā – Parka iela 23a Sarkaņos –...

Read More

Par žēlsirdību: pusdienas, kas paglābj

Ik dienas vairāk nekā 100 Daugavpils nabadzīgo cilvēku saņem bezmaksas pusdienas Pestīšanas armijā, Ventspils ielā 70. Lai neaizvainotu cilvēkus, mūsu ierēdņi veica izmaiņas pēc Eiropas standartiem: šodien invalīdus dēvē par cilvēkiem ar kustību traucējumiem, bet nabagus par trūcīgajiem, kas būtībā nemaina šo cilvēku situācijas. Kauns atzīt, ka mūsu sabiedrībā ir cilvēki, kur cieš badu, un kādam šī zupas virtuve – ir vienīgā iespēja paēst. Lūk, kāpēc katru dienu ilgi pirms pusdienu izdales divstāvu ēkā Ventspils ielā 70 sastājas gara rinda. Par labestību un žēlsirdību Dienā, kad mūsu avīze „Mūsu pilsēta” viesojās Pestīšanas armijas zupas virtuvē, ēdienkartē bija zupa ar gaļu, makaroniem un zaļumiem, auzu putra ar gaļu un ābolu kompots. Ikviens šeit atnākušais, varēja papusdienot uz vietas vai arī ņemt ēdienu līdzi. Tiem, kas nevar kādu iemeslu dēļ atnākt – invalīdi, pensionāri – Pestīšanas armijas brīvprātīgie ēdienu piegādā uz mājām. Vienīgais iemesls, kādēļ var palikt bez pusdienām ir, ja ierodas dzēris un ir jūtama alkohola smaka. Iedzērušiem zupas virtuves apmeklētājiem ir jārēķinās ar to, ka bezmaksas pusdienas tie nesaņems. Kā ļaudis izturas pret bezmaksas zupas virtuvi? Lielākā daļa ir ļoti pateicīgi. Ir arī tādi, kuri atļaujas būt rupji un nepieklājīgi pret Armijas kareivjiem un brīvprātīgajiem. Var arī dzirdēt tādus tekstus: „Kāda tev darīšana? Sociālie par mani tev maksā, tāpēc klusē! Nebūtu manis, tev nemaksātu!”. Rupjas atbildes no mācītājiem, kā arī no ierindas aktīvistiem Pestīšanas armijā nekad nedzirdēsi. Starptautiskajai reliģiskajai un labdarības organizācijai nav saistības ar valsts sociālajām un pašvaldības institūcijām, un tās darbība balstās uz ziedojumiem. Pestīšanas armijas kareivis nozīmē, ka ticība Dievam un žēlsirdība nav savienojamas ar rupjību un nepacietību pret nelabvēlīgiem cilvēkiem. Gandrīz visus savus klientus brīvprātīgie pazīst pēc vārda. Var dzirdēt sakām: „Labdien Ļubočka! Labdien Anita! Kā iet Ivan? Esiet aicināti!”. Tā nav izlikšanās, šeit valda patiess prieks par iespēju palīdzēt cilvēkiem. Nadežda saņem pusdienas divām personām – sev un savam bez darba palikušajam dēlam – pasakās un aiziet. Viņai ir aptuveni 60 gadu, no tiem divdesmit gadus viņa strādāja psihoneiroloģiskajā slimnīcā. Tagad saņem invalīda pensiju EUR 160 apmērā. Nadja arī neslēpj, viņai bezmaksas zupas virtuve ir reta iespēja saņemt pilnvērtīgu ēdienu. No graustiem un cietuma… Bezmaksas virtuves apmeklētāji ir dažādi cilvēki. “Ziniet, man bija ļoti labs darbs,” atzīstas viena no sievietēm. “Es visu dzīvi nicināju dzērājus un bomžus. Redziet, kāda tagad kļuvusi mana dzīve.” Ja jūs domājat, ka bezmaksas pusdienas apmeklē tie, kuriem ir sliktākā izglītība, slinkie vai dzīves neveiksminieki, tad jūs dziļi maldāties. Pestīšanas armijas zupas virtuvi apmeklē kāds ģimenes pāris, kuriem pavisam nesen vēl bija savs bizness. Viņiem bija dažas tirgotavu vietas tirgū, pēc preces viņi lidoja uz Ķīnu. Nauda, iespējas, ekskluzīvi atpūtas pasākumi, jautras kompānijas, alkohola lietošana nemanot pārvērta veiksmīgos tirgotājus par dzērājiem. Viņi nodzēra praktiski visu, izņemot dzīvokli. Bezmaksas zupas virtuve viņiem ir pēdējā iespēja sevi nepazaudēt, negrimt vēl zemāk. Tā taču ir, ja par tevi kāds rūpējas, tu neesi pavisam pazudis. Tas nozīmē, ka tev dzīvē viss vēl var nokārtoties. “Ziniet, mūsu bezmaksas zupas virtuve mani ļoti atbalstīja,” savu stāstu stāsta Oļegs. “Šeit ne tikai pabaro, bet arī iedrošina, dod cerību. Man ir 30 gadi, gandrīz desmit gadus esmu nosēdējis cietumā. Es sēdēju par slepkavību. Man ir ļoti grūti par to atcerēties, jo apzinos savu vainu. Kad biju pusaudzis, es zagu divriteņus. Pabeidzu skolu Mežciemā, tad strādāju. Kādu vakaru satikos ar draugu, pastaigājāmies, iedzērām. Saskārāmies ar vienaudžiem. Vārds pa vārdam un sakāvāmies. Piekautais puisis nomira. Man ir tik smagi to atcerēties, es zinu, ka esmu vainīgs. Šo krustu man nāksies nest visu dzīvi.” “Atsēdēju cietumā, iznācu brīvībā, bet kur man iet? Ja labsirdīgam iedzīvotājam ir grūti atrast darbu, tad kur nu vēl tādam, kas sēdējis un iznācis no cietuma. Es...

Read More

Preses relīze par projektu Vidzeme (Nr.1)

Vidzemes plānošanas reģions (VPR) turpina īstenot projektu “Vidzeme iekļauj”, kura mērķis ir Vidzemes reģionā palielināt ģimeniskai videi pietuvinātu un sabiedrībā balstītu* sociālo pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā personām ar invaliditāti un bērniem. “Vidzeme iekļauj” tiek īstenots ciešā sadarbībā ar projekta partneriem – 24 Vidzemes reģiona pašvaldībām ( pašvaldību sarakstu iespējams aplūkot šeit), Skangaļu muižas Bērnu atbalsta un sociālās aprūpes centru – internātu, Latvijas SOS Bērnu ciematu asociāciju, nodibinājumu “Fonds Grašu Bērnu Ciemats”, Valsts sociālās aprūpes centru (VSAC) “Latgale” un VSAC “Vidzeme”. Projekts aptver trīs mērķa grupas: • ārpusģimenes aprūpē esošus bērnus; • bērnus ar funkcionāliem traucējumiem; • pilngadīgas personas ar garīga rakstura traucējumiem. Projekta ietvaros 4 sociālie darbinieki no Strenčiem, Valkas un Lubānas pašvaldībām ir apguvuši ASV zinātnieku izstrādātu īpašu, zinātniski pamatotu metodi “Atbalsta intensitātes skala”, kas palīdzēs novērtēt cilvēku ar garīga rakstura traucējumiem atbalsta vajadzības. Atbalsta intensitātes skala vērtē ne tikai cilvēka prasmes un spējas noteiktu darbību veikšanā, bet arī atbalstu, kāds cilvēkam ir nepieciešams, lai dzīvotu neatkarīgu dzīvi. Skala ir orientēta uz to, lai veicinātu cilvēku ar garīga rakstura traucējumiem līdzdalību, dzīves kvalitāti un pašnoteikšanos. Apmācītie eksperti veiks novērtējumu un sagatavos individuālos atbalsta plānus cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem. Lai veiktu individuālo vajadzību izvērtēšanu un atbalsta plānu izstrādi cilvēkiem ar invaliditāti un ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem, šobrīd ir izsludināts iepirkums, kurā aicināti piedalīties veselības aprūpes, rehabilitācijas un sociālo pakalpojumu sniedzēji. Minētie atbalsta plāni un tajos ietvertā informācija kalpos par pamatu Vidzemes reģiona deinstitucionalizācijas (DI) plāna izstrādei, kurā būs noteikti nepieciešamie uzlabojumi esošo sociālo pakalpojumu optimālai un ilgtspējīgai attīstībai. Atbilstoši tam finansēs nepieciešamos sabiedrībā balstītos sociālos pakalpojumus cilvēkiem ar invaliditāti un apmācīs sociālo pakalpojumu sniedzējus. “Šis projekts Vidzemes pašvaldībām dos iespēju nodrošināt kvalitatīvus sociālos pakalpojumus, kādi nepieciešami projekta mērķa grupām, kā arī radīs jaunas darba vietas un nodrošinās apstākļus iedzīvotāju palikšanai novadā. Tas ir solis pretī iespējai bērniem izaugt ģimenē, bet pieaugušajiem dzīvot kur un ar ko kopā vēlas, iekļauties sabiedrībā un pieņemt lēmumus par savu dzīvi. Projekts aptver dažas no visneaizsargātākajām cilvēku grupām. Ikviens no viņiem vai viņu tuviniekiem aicināts jau tagad interesēties tuvākajā pašvaldībā par iespēju saņemt sev pielāgotus sociālos pakalpojumus,” saka projekta Vidzeme iekļauj vadītāja Ineta Puriņa. DI ir pakalpojumu sistēmas izveide, kas personai, kurai ir ierobežotas spējas sevi aprūpēt, sniedz nepieciešamo atbalstu, lai tā varētu dzīvot mājās vai ģimeniskā vidē. DI ir vērsta uz neatkarīgas dzīves veicināšanu, kas personām ar invaliditāti nodrošina iespēju vadīt un izvēlēties savu dzīvesveidu un dzīvesvietu, piekļūt pakalpojumiem, ko izmanto pārējā sabiedrība, un saņemt individuālu atbalstu, ja tāds ir nepieciešams, un bērniem rasta iespēja izaugt ģimeniskā vidē. Projekta “Vidzeme iekļauj” ieviešanas laiks ir līdz 2022. gada 31. decembrim un tā kopējās izmaksas ir 4 331 134,00 EUR, no kuriem 85% līdzfinansē Eiropas Sociālais fonds (3 681 463,90 EUR). * Sabiedrībā balstīti pakalpojumi ir pretēji aprūpei ilgstošas aprūpes institūcijās, kur cilvēki ir izolēti no plašākas sabiedrības, nav pietiekamas kontroles pār savu dzīvi un lēmumiem, kas viņus ietekmē, kā arī institūcijas noteikumi ir prioritāri pār cilvēka individuālajām vajadzībām. Sabiedrībā balstīti pakalpojumi ir kvalitatīvi, individualizēti pakalpojumi, kas cilvēkam sniedz atbalstu funkcionālo traucējumu radīto ierobežojumu pārvarēšanai un dod iespēju dzīvot mājās, bet bērnu gadījumā – augt ģimeniskā vai tai pietuvinātā vidē. Papildu informācija: Gatis Tauriņš, Vidzemes plānošanas reģiona sabiedrisko attiecību speciālists, mob.t.28303078,...

Read More

Tour De Zemgale 2016

Sveicināti visi, kas jau piedalījušies Pestīšanas armijas organizētos velo braucienos, un kas vēl tikai apsver šādu iespēju! Ārā nu jau palicis krietni vien siltāk, pavasaris jau atnācis un tas mums tā neviļus pasaka, ka arī vasara vairs nu nemaz nav aiz kalniem. Daba mostas, Latvija mostas un domāju, ka katrs viens no mums sirdī jūt kādas ilgas ieraudzīt pēc iespējas vairāk no tā visa, kad tas viss būs pilnā plaukumā. Viena no iespējām ir doties kaut kur uz riteņa… svaigs gaiss, iespēja daudz ko redzēt un šajā gadījumā darīt to kopā ar seniem vai pavisam jauniem draugiem. Pestīšanas armija šogad no 1-3.jūlijam piedāvā Zemgales virzienu pie viena apskatot arī Lietuvas pilsētu Birži. Sākums piektdienas rītā velobraucienam būs Bauskā, kur apskatīsim gan pilsētu, gan tuvējo Mežotni. Tālāk ceļš vedīs uz Budbergu – iespējams nedzirdētu, bet ļoti skaistu Latvijas vietu. Un tad jau arī dodamies pāri robežai Biržu virzienā. Pilsēta ir krāšņa – ar pili, ezeru, baznīcām. Svētdienas rīts mums aizsāksies ar dievkalpojumu Skaistkalnes baznīcā. Bet pēcpusdiena noslēgsies Vecumniekos. Maršruts ved gar 12 baznīcām, vairākām muižām un iespējams ielūkosimies arī kādās latvju saimniecībās. Visu dienu laikā līdzās būs pavadošais transports, kurā atradīsies Jūsu mantas (uz muguras nav jāved), kā arī, ja jutīsiet, ka ir sasniegta jūsu spēku robeža, tad būs iespēja, kādu no posmiem pavadīt braucot automašīnā. Dienā plānojam braukt līdz 50km, ar regulārām atpūtām un uzkodām 🙂 Vidējais braukšanas ātrums ir 12km/h un tur nav nepieciešama nekāda iepriekšēja sportiska sagatavotība. Un nu mazliet praktiskā informācija: * Dalības maksa ir 15 eiro. Tā ietver ēdināšanu, apskates objektu ieejas maksas, velo remontu, naktsmītņu izmaksas. Papildus izdevumi Jums būs nokļūšana pirmajā dienā līdz Bauskai un trešajā dienā mājupceļš no Vecumniekiem. * Sakarā ar īslaicīgu izbraukšanu ārpus Latvijas robežām VISIEM ir nepieciešama Eiropas veselības apdrošināšanas karte, kas ir bezmaksas pakalpojums. Tāpat VISIEM ir nepieciešams līdzi personu apliecinošs dokuments (Pase vai ID). Personām jaunākām par 18 gadiem nepieciešama notāra apstiprināta atļauja izbraukt ārpuss valsts, ja nebrauc kopā ar vecākiem. * VISIEM nepieciešamas velo tiesības (ja nav autovadītāja apliecība). Personām jaunākām par 18 gadiem nepieciešama arī velo ķivere. * Parasti pa nakti paliekam teltīs, tāpēc VISIEM nepieciešama telts (vai uz vairākiem viena), guļammaiss, tūristu matracītis, vairākas drēbju kārtas, higiēnas piederumi. Organizatoriskā puse: * Bauskā 1.jūlija rītā tiekamies 9:45. Ja braucam ar sabiedrisko autobusu, tad no Rīgas autoostas izbraukšana 8:30 (cena 3,05 euro). Velosipēdus būs iespēja ievietot mūsu transporta piekabē sākot no 8:00 auto stāvlaukumā Daugavmalā, iepretim zivju paviljonam. Velosipēdus var ievest arī kādu dienu iepriekš mūsu telpās Rīgā, Bruņinieku ielā 10a. * Atpakaļceļā no Vecumniekiem plānojam izbraukt ar autobusu 17:45 un Rīgā būt 18:35 (cena 2,55 euro). Pieteikšanās: Pieteikšanās aizpildot Reģistrācijas veidapu, nosūtot to uz ilona.rasatrupa@pestisanasarmija.lv un iemaksājot dalības maksu 15 eiro apmērā. Vairāk informāciju var iegūt zvanot pa tālruni 22117759 (Artūrs) vai 26317456 (Ilona). Pieteikšanās līdz 22.jūnijam, bet vietu skaits ir ierobežots. Tour De Vidzeme 2015:Rauna – Smiltene – Strenči – Seda – Trikāta – ValmieraBija makten forši! Nedēļas nogale uz riteņiem 2014.gada vasarā. 3 dienas, 30 dalībnieki un 170 kilometri… Daugavpils – Krāslava – Aglona – Špoģi – Daugavpils Eesti 2011 – viens no visu laiku skaistākajiem braucieniem...

Read More

Katliņš 2015

Akcija – Ziemassvētku katliņš Palīdzi mums palīdzēt citiem Ir pienācis Ziemassvētku laiks. Pestīšanas armija atkal rīko akciju – Ziemassvētku katliņš! Kapteiņa Makfīja Ziemassvētku katliņa ideja aizsāka tradīciju, kas ir izplatījusies ne tikai ASV, bet visā pasaulē. Katliņi šobrīd tiek izmantoti pat tik tālās zemēs kā Koreja, Japāna, Čīle, kā arī daudzās Eiropas valstīs. Publiska ziedojumu vākšana ar katliņu palīdzību šajās vietās ļauj Pestīšanas armijai visa gada garumā palīdzēt tiem, kas citādi tiktu atstāti novārtā. Lūk, neliels ieskats Ziemassvētku katliņa vēsturē. “1891.gadā Pestīšanas armijas kapteini Džozefu Makfīju (Joseph McFee) satrauca, cik daudz cilvēki cieš badu Sanfrancisko ielās. Ziemassvētku laikā viņš apņēmās sagādās svētku maltīti trūkumcietējiem. Lai to izdarītu, bija jāatrisina tikai viena problēma – jāsameklē līdzekļi. Domājot par šo problēmu, viņš atcerējās savus jūrnieka gadus Liverpūlē, Anglijā. Viņš atcerējās, ka kādā ostā bija novietots liels metāla katls, lai jūrnieki no pietauvotajiem kuģiem ejot garām varētu iemest kādu monētu, lai palīdzētu nabagajiem. Šo katlu sauca par Simpsona katlu. Nākamā dienā kapteinis Makfījs nolika līdzīgu katlu Oaklandas prāmja ostā pie Tirgus ielas. Līdzās katliņam viņš novietoja uzrakstu „Lai katliņš vārās”. Jau drīz bija savākti pietiekami daudz līdzekļi, lai kapteinis Makfijs varētu sagādāt svētku maltīti trūcīgajiem.” Latvijas iedzīvotāji arī šogad tiek aicināti ziedot, lai palīdzētu saviem līdzcilvēkiem. Ziemassvētku katliņi tiks izvietoti pie veikaliem „Rimi”. Akcija norisināsies vairākās Latvijas pilsētās – Valmierā, Daugavpilī, Liepājā, Bauskā un Rīgā (pie t/c “Spice”, Valdemāra ielā un Pulkveža Brieža ielā) no 21. – 23. decembrim laikā no plkst. 12.00 – 20.00. Saziedotie līdzekļit tiks novirzīti pārtikas paku iegādei Latvijas trūcīgākajiem iedzīvotājiem. Palīdzi mums palīdzēt citiem! Autors: Ginta Linmeijere 2015.gada...

Read More