Pestīšanas armijas Zviedrijas un Latvijas teritorija
Biežāk uzdotie jautājumi / Lapas karte / Kontakti /

Pirmā lapa

Atbalsti labdarības akciju “Ziemassvētku katliņš”

Ziemassvētki ir ne tikai gaidīšanas, bet arī došanas laiks, tajā skaitā palīdzības sniegšanas un sirsnības izrādīšanas laiks. Ir tikai pašsaprotami, ka ikvienam šajā laikā gribas saņemt maltīti, pajumti, atrasties ar cilvēkiem, kas sapratīs, cilvēkiem, kuriem, iespējams, klājas tikpat grūti un ar kuriem vieno līdzīga likteņa līnija. Arī šogad pirms Ziemassvētkiem Pestīšanas armija apvienojusies vienā no senākajām labdarības tradīcijām pasaulē, akcijā “Ziemassvētku katliņš”, lai kaut nelielā mērā dotu to, kas kādam trūkst. Tieši ar brīvprātīgo ziedojumu palīdzību “Ziemassvētku katliņā” ik gadus nonāk līdzekļi pārtikas iegādei, lai pagatavotu svētku maltīti un noorganizētu īpašu sanākšanu kopā. Daudziem tā ir vismaz viena reize gadā, kad ir iespēja sasēst pie glīti klātiem galdiem un siltumā un kāda gādībā baudīt svētkus. Izlasiet visu “Ziemassvētku katliņa” stāstu, lai uzzinātu, kā pirms 100 gadiem radās šī labdarības ideja. Aicinām ikvienu apmeklēt “Ziemassvētku katliņu”. Šogad mūsu brīvprātīgie būs pie ilggadējiem mūsu atbalstītājiem – lielveikaliem Rimi un Maxima, kā arī pavisam īpašā vietā – Ziemassvētku tirdziņā Doma laukumā pie vienas no galvenajām pilsētas eglēm. No 1. līdz pat 23. decembrim meklējiet mūs: – pie lielveikala RIMI t/c MOLS, Rīgā 15.12. – 23. 12. no plkst. 12.00-20.00 – pie lielveikala RIMI Valdemārs, Kr.Valdemāra ielā 112, Rīgā 17.12- 23. 12. no plkst. 14.00-20.00 – pie lielveikala RIMI, Pulkveža Brieža ielā 33A, Rīgā 18.12.-23.12. no plkst. 14.00-20.00 – pie lielveikala RIMI Bauskā, Pionieru ielā 3, 13.12.-14.12. no plkst.11.00-19.00 16.12.–21.12 no plkst.11,00-19.00 23.12. no plkst. 11.00-22.00 – pie lielveikala RIMI Daugavpilī 18. novembra ielā 136 18.12.- 21.12. no plkst. 12.00-20.00 – pie lielveikala RIMI Liepājā K. Zāles 8 10.12-11.12. no plkst. 12.00-14.00 16.12-21.12. no plkst. 12.00-14.00 23.12. no plkst. 12.00-14.00 – pie lielveikala RIMI Jelgavā, Katoļu ielā 18 19.12.-20.12. no plkst. 11.00-17.00 – pie lielveikala RIMI Valmierā Fabrikas ielā 2 19.12. no plkst. 12.00-20.00 20.12. no plkst. 13.00-18.00 21.12. no plkst. 10.00-16.00 – pie lielveikala Maxia, Saldū, Striķu 10c 20.-21.12. no plkst. 17.00-19.00 23.-24.12. no plkst. 17.00-19.00 Bauskas Rātslaukumā 14.12. no plkst. 14.00 -17.00 21.12. no plkst. 11.00 – 14.00 Top veikalā Bauskā, Upesmalas iela 2 Līdz 31.12 Ziemassvētku tirdziņā Doma laukumā Pestīšanas armija muzicēs, dziedot tradicionālās Ziemassvētku dziesmas. 2., 4. un 6. decembrī no 12.00 līdz 14.00, 9., 11. un 13. decembrī no 12.00 līdz 14.00, 16., 18. un 20. decembrī no 12.00 līdz 14.00. Gaidīsim ikvienu klātienē, bet ziedot mums ir iespējams arī ar bankas starpniecību. Vairāk informācijas ir šeit. Paldies, ka...

Read More

Mūzikas nometne “Zvaigzne”

Vasara. Asociācijas? Brīvlaiks, saule, zemenes… Nometnes! Un gaidītākā no tām daudziem ir Mūzikas nometne, kas jau ceturto gadu norit Skangaļos, dodot iespēju bērniem un jauniešiem iegūt jaunas prasmes mūzikas jomā un drosmīgi kāpt uz skatuves. Šoreiz tika lemts uzvest mūziklu. Tas nozīmēja mazliet lielāku paveicamo darbu apjomu nometnes piecās dienās. Mainījās arī piedāvāto meistarklašu klāsts. No ierastajām joprojām bija pieejamas dziedāšanas, deju un tamburīnu meistarklases, bet kā jaunums ienāca “boomwhackers” – jautrs muzicēšanas veids, kas ietērpts plastmasas trubās. 🙂 Kā jau īstā mūziklā, neatņemama sastāvdaļa ir arī tehniskais personāls – tā nodrošināšanai tehniķu klasē puiši apguva gaismošanas tehniku un pasākumu apskaņošanas pamatus. Līdzās nopietnajam darbam neizpalika arī smiekli, dejas, gards ēdiens, personīgais laiks ar Bībeli, liecības un aizlūgšanas vienam par otru....

Read More

Vasaras Bībeles skola

Šovasar aicinām bērnus piedalīties aizraujošā piedzīvojumā Vasaras Bībeles skolā – TURBO, lai iepazītu vareno Dievu un atklātu Spēku, kurš dāvā visu nepieciešamo mūsu dzīvē. “Viņa dievišķais spēks mums ir dāvājis visu mūsu dzīvībai un dievbijībai vajadzīgo.”2 Pētera 1:3a Izzinoši Bībeles stāsti, priekpilnas dziesmas, interesantas eksperimentu sacensības, lieliski pašdarināti gardumi, enerģiskas spēles, sirsnīga draudzēšanās – tās ir lietas, ko varēs piedzīvot TURBO laikā dažādās pilsētās Pestīšanas armijā. 1.- 4. jūlijā Bauskā Plūdoņa iela 50, INFO 28398613 (Velta) 1.- 6. jūlijam Liepājā Rīgas ielā 26, INFO 28273901 (Vineta) 8.-11. jūlijā Rīgā Bruņinieku ielā 10a, INFO 26520987 (Gints) 1.-3. augustā Liepā Rūpniecības iela 8, INFO 28617236 (Ilona) 5.-7. augustā Sedā Parka iela 23a, INFO 26672741 (Aižana) 20.-24. augustā Saldū Kuldīgas iela 4a, INFO 29635585 (Ilona) Nāc un pievienojies, lai...

Read More

Cilvēktiesību eksperte: efektīvai cilvēktirdzniecības novēršanai vajadzīga līderība un visu pušu sadarbība

Konference pret mūsdienu verdzību, kas 12. aprīlī notika Rīgā, pulcēja ekspertus no Zviedijas, Polijas, sociālo dienes-tu, policijas un nevalstisko organizāciju pārstāvjus, organizācijas Pestīšanas armija vadītājus un darbiniekus, kā arī citus interesentus. Visas dienas garumā lekcijās un darba grupās dalībnieki diskutēja par cilvēktirdzniecības tenden-cēm Eiropā, cilvēktirdzniecības veidiem, risku noteikšanu, kā arī iepazina ārvalstu sekmīgo praksi cilvēktirdzniecības novēršanas jomā. Konferences atklāšanā tās organizētāji Pestīšanas armijas Latvijā vadītāji Roberts un Anna-Maria Tuftstromi norādī-ja, ka jautājums par ikviena cilvēka tiesībām uz brīvību, nepiespiestu izvēli un cilvēka dzīvei cienīgiem apstākļiem ir bijis aktuāls organizācijas dibinātājam Viljamam Būtam 1865. gadā, dibinot organizāciju. “Šodien 2019. gadā mums var nebūt milzīgi finanšu līdzekļi vai vislabākie speciālisti, bet ikviena rokās ir dāvana, kas mums jāizmanto – ikviens var paveikt lielas lietas, ja vien ir griba iesaistīties un darīt!”, konferences sākumā ikvienu aicināja Anna-Maria Tuftstroma. Cilvēktirdzniecības upuriem ir jāatdod viņu tiesības Madeleina Sundela (Madeleine Sundell), cilvēktiesību advokāte, kas strādā Pestīšanas armijā Zviedijā un Eiropas Tīklā pret cilvēktirdzniecību, uzsvēra: “Cilvēktirdzniecība nav tikai noziegums, kurā ir likuma pārkāpējs un upuris, bet arī milzum daudz iesaistīto. Pestīšanas armija šajā noziegumā redz cilvēktiesību pārkāpumu un savā darbā koncen-trējas uz to, lai upuris saņemtu atpakaļ savas tiesības. Ikdienā tas nozīmē individualizētu palīdzību cilvēkiem, kā arī labas zināšanas par pārkāpēju darbībām, virzieniem, tendencēm.” Kā norāda eksperte, cilvēktirdzniecība notiek gan ekonomiski labi attīstītās valstīs, piemēram, Zviedrijā, kā arī valstīs, kuras piedzīvojušas ekonomisko krīzi, kur notiek aktīva cilvēku izbraukšana, darba meklējumi ārvalstīs. “Tieši šadās pilsētās tirgotāji atrod upurus, kuri ir nomākti, kuru ģimenes atrodas ļoti trūcīgos apstākļos, kuri meklē ātru ceļu kā izķepuroties no grūtībām,” skaidro Madeleina Sundela. “Tāpat jāsaprot, ka upuru ārējais izskats var neatklāt patieso situāciju, jo šie upuri var nebūt ieslēgti vai ietekmēti fiziski, bet gan garīgi, saņemot draudus izrēķināties ar tuviniekiem, neizmaksāt algu, turot viņus pārliecībā, ka ir parādā lielu naudas summu, piespiežot veikt likumārkāpumus,” uzsver eksperte. Lai sekmīgi cīnītos ikvienā tirdzniecības posmā, svarīgi stiprināt prevencijas darbu jeb novēršanu, aizsardzību, nodro-šinot upuriem drošu patvērumu un rehabilitāciju, kā arī reintegrāciju jeb iesaistīto institūciju ciešāku sadarbību. Līderības uzņemšanās un vienotas politikas izstrāde pret cilvēktirdzniecību Helsingborgā Zviedrijā Konferences dalībniekus uzrunāja Emma Koterila (Emma Cotterill), kuras gūtā pieredze un realizētais projekts Hel-singborgā, Zviedrijā, rāda, ka reālus rezultātus cīņā pret cilvēktirdzniecību ir iespējams panākt ciešā policijas, sociālo dienestu, nevalstisko organizāciju un uzņēmumu sadarbībā. Pirms nepilniem trīs gadiem Emma Koterila kā Pestīšanas armijas Helsingborgas nodaļas vadītāja un pieredzējusi ju-riste cilvēktiesību jomā, redzot, ka pilsētā cilvēktirdzniecības problēma pastāv, bet nekas aktīvs netiek darīts, aicināja visas iesaistītās puses kopīgā sanāksmē. Tās laikā un individuālās sarunās bija jāatrod ceļš, kā no dažādām interesēm un neuzticēšanās savā starpā izveidot sistēmu, kas būtu efektīva un novērstu cilvēku nonākšanu prostitūcijas, pie-spiedu darba un cita veida mūsdienu verdzībā. Konferences laikā Emma Koterila atzina, ka iniciatīvas un līderības trūkums ir viens no iemesliem, kāpēc cīņa pret cilvēktirdzniecību ir nesekmīga. Piemēram, viesnīcu īpašnieki atzina, ka šāda problēma pastāv, tomēr nevēlējās riskēt ar savu reputāciju, policija atzina, ka varētu iesaistīties, tomēr reāli nav ziņojumu, uz ko reaģēt. Tāpēc Emmas vadībā tika izveidots modelis ar pieciem soļiem: vienota foruma organizēšana, saskaņotas komandas jeb rīcības grupas iz-veide, kopīgas atbildes jeb rīcības izstrādāšana atsevišķiem gadījumiem, informācijas izplatīšana un programmas īstenošana. Kā norāda Emma Koterila: “Katrai iesaistītajai pusei jāsaprot sava loma un pienākumi, tāpēc rīcības plānā tika defi-nēts, ka policija iesaistās un reaģē uz konkrētiem iesniegumiem, izsaukumiem, sociālais dienests sniedz atbalstu saska-ņā ar vispārējiem noteikumiem, Pestīšanas armija iesaistās indivīda līmenī, strādā ar konkrētiem cilvēkiem, atpazīst riskus vai situācijas, kad cilvēki jau ir nonākuši tirdzniecībā. Arī uzņēmumi iesaistījās, organizējot apmācības darbi-niekiem, kas savukārt palīdzēja novērtēt riskus un tikt pie pirmajiem ziņojumiem policijai par aizdomīgiem gadīju-miem.” Šādas sistēmas izveide ir ļāvusi strauji augošajai ostas pilsētai...

Read More

Mūsdienu verdzība – es saku NĒ

Pamanīji? Aprīlī Pestīšanas armija Latvijā ir uzsākusi kampaņu, kas saka nē cilvēktirdzniecībai un mūsdienu verdzībai. Ja ieraugi sludinājumu Rīgas ielās, nofotografējies un dalies ar to savos sociālajos tīklos kopā ar uzrakstu: Mūsdienu verdzība – es saku NĒ! Tā Tu palīdzēsi brīdināt par riskiem, kas slēpjas aiz vilinošiem darba piedāvājumiem. Seko kampaņas jaunumiem @MusdienuVerdziba un...

Read More