Pestīšanas armijas Zviedrijas un Latvijas teritorija
Biežāk uzdotie jautājumi / Lapas karte / Kontakti /

Pagalmu svētki Bauskā

Š.g. 8. septembrī Bauskas vecpilsētā norisinājās VIII Pagalmu svētki un VI Putras godēšanas (cienāšanas) svētki, ko rīkoja biedrība “Bauskas vecpilsēta”.
Dievs mūs šajā dienā palutināja ar saulainu laiku. Vecpilsēta jau rīta agrumā bija uzposusies un gaidīja ciemiņus no plkst. 10.00 līdz 16.00 divdesmit pagalmos.
Rātslaukumā darbojas Zemgales dižtirgus, kurā tika piedāvāti dažādi izstrādājumi un aktivitātes. Bērni varēja vizināties karuselī.
Pilsētas viesiem un Bauskas iedzīvotājiem bija ko redzēt, daž ne dažādas aktivitātes arī vecpilsētas pagalmos, kas salīdzinot ar ieprieksējo gadu bija ļoti daudzveidīgas.
Pestīšanas armijas Bauskas korpuss jau otro gadu Plūdoņa ielas 50 pagalmā uzņem šajos svētkos ciemiņus. Mūsu mērķis ir vairāk pastāstīt par Pestīšanas armija darbību Latvijā, tās pirmsākumiem un šodienu, darīt to atpazīstamāku, jo mēs esam tie, kas kalpojam cilvēkiem vajadzībās Bauskas pilsētā.
Korpusa telpās bija izvietota ekspozīcija, bukleti un informācija par aktivitātēm korpusā. Šajā dienā rīkojām arī ziedojumu akciju “Būsim līdzās”. Speciāli pagatavotajā kastē varēja ziedot tīras un nesaplēstas bērnu un mazuļu drēbītes, rotaļlietas, grāmatas un citas noderīgas mantas. Iepazīstinājām arī ar ziedojumu katliņu, ko varēs arī šogad redzēt dažādās Latvijas pilsētās Ziemassvētku laikā, lai atbalstītu mūsu sociālo kalpošanu.
Mēs aicinājām viesus nākt un iepazīt mūs – “Sirdi Dievam, Roku cilvēkam”, ka sniedzot roku cilvēkam grūtā dzīves situācijā, mēs piepildām Dieva gribu un atveram savu sirdi Dievam.
Mūsu sociālā kalpošana – zupas virtuve, pārtikas pakas, lietotas drēbes, mājas vizītes u.c. Garīgā kalpošana – dievkalpojumi, sieviešu sadraudzība “Mājsavienība”, bērniem radošās pēcpusdienām un svētdienskola, jauniešiem sadraudzība un Bībeles studijas. Tās visas ir iknedēļas aktivitātes
Mūsu korpuss, piesaistot līdzekļus, šogad organizēja daudzbērnu ģimeņu atvasēm projektu “Siltumnīca”, dodot iespēju apgūt darba tikumu, sasniegt izvirzīto mērķi, kvalitatīvi pavadīt vasaras brīvlaiku un papildināt ģimenes budžetu ar dārzeņiem.
Pagalmā iegriezās daudzi cilvēki, ģimenes. Atsaucās un ziedoju gan mantas un lietas, gan arī naudu. Sirsnīgs paldies viņiem, jo tikai kopā mēs varam kalpot tiem, kas grūtībās.
Pagalmā notika arī Lielā ģimenes spēle ar dažādām aktivitātēm. Liela piekrišanas bija 6m garam izpletnim. Spēles ar to patika gan lieliem gan maziem.
Pēc ekspozīcijas apmeklēšanas, un piedalīšanās Lielajā ģimenes spēlē, iekšpagalmā varēja nobaudīt tēju un gardus cepumus, ko bija izcepuši Pagalma svētkiem korpusa jaunieši.
Plkst. 14.00 mūsu pagalms piepildījās ar daudziem cilvēkiem. Arī šogad mēs vārījām norvēģu krējuma putru. Apmeklētāji bija priecīgi un pateicīgi baudot putru un dzerot jāņogu dzērieni. Šogad mūsu putru nobaudīja vairāk 400 cilvēku.
Pagalma svētkos piedalījās daudzi Pestīšanas armijas kareivji un civilbiedri. Bez šī brīvprātīgā darba mēs nevarētu uzņemt viesus. Kādi nodarbojas ar sporta aktivitātēm, citi vārīja un dalīja putru, bija Tējnīcā, mazgāja traukus, kādi aprunājas ar viesiem. Tikai kopā mēs to varējām paveikt.
Paldies visiem, kas šajā dienā vēlējās atbalstīt ar savu ziedojumu Pestīšanas armijas kalpošanu Bauskā!
Mēs visi esam gandarīti par šo pasākumu, par sarunām, par mīlestību, ko varējām viens otram sniegt. Svētki bija izdevušies! Mēs esam daļa no kopienas, un par to esam gandarīti.
Paldies, jums visiem, kas kalpoja un kas pie mums iegriezās, jo tikai pateicoties jums bija šī svētku izjūtas.

Pestīšanas armijas Bauskas korpusa
kapteine Velta Udarska