Pestīšanas armijas Zviedrijas un Latvijas teritorija
Biežāk uzdotie jautājumi / Lapas karte / Kontakti /

Ģenerāļa Ziemassvētku uzruna

Draugi, šajā Ziemassvētku laikā mēs vēlreiz domājam par vienu no svētākajām un tajā pašā laikā revolucionārākām vietām vēsturē – par vienkāršo Betlēmes kūti, kur piedzima Kristus. Mūsdienu steigā un aizņemtībā mēs apstājamies, lai pateiktos par šo brīnumaino dāvanu. Tā bija un vienmēr būs vislielākā dāvana – dāvana, kas nes ziedināšanu, svētumu, atjaunošanu, mīlestību, samierināšanu un pāri visam attiecības ar Dievu.
Svinot Ziemassvētkus, būtiski ir katru gadu atgādināt par Ziemassvētku vēsts patiesību. Diemžēl daudziem patiesība ir kļuvusi relatīva un subjektīva. Par patiesību kļūst tas, kas šķiet patiess vai ko mēs izvēlamies par patiesu. Valodā ir ienākuši jauni termini, tādi kā “alternatīvi fakti” un “viltus ziņas”. Tāpēc nav brīnums, ka jaunā paaudze ir skeptiska un aizdomu pilna. Mēs arvien mazāk uzticamies politiķiem, apšaubām reklāmas un esam ciniski pret masu medijiem. Draugi, tas nav nekas jauns. Džordžs Orvels novēroja, ka “melu laikā patiesības teikšana ir revolucionāra rīcība”. Filozofs Sorens Kirkegords ir teicis, ka mūs var piemānīt divējādi: “ja mēs ticam tam, kas nav patiesība, vai ja mēs atsakāmies ticēt tam, kas ir patiesība”. Ir cilvēki, kas apšauba Bībeles patiesumu. Ir kristieši, kam Raksti kļūs par “asorti”, uzskatot, ka vienas Rakstu daļas ir patiesākas un vēsturiski precīzākas nekā citas. Tomēr vēstures pētnieki ir pierādījuši, ka Bībeles patiesības ir saskaņā ar pasaules vēstures notikumiem.
Dzīvojot 21.gs. apjukumā, patiesību saskatīt nav viegli. Bet iedomājieties ainu pirms 2000 gadiem, kad eņģeļi parādījās pasaulē, lai paziņotu par mūsu Glābēja dzimšanu. Gani devās pārbaudīt dzirdēto. Tagad mēs zinām, ka gani redzēja tieši to, kas viņiem tika teikts. Eņģeļi bija teikuši patiesību.
Draugi, mums, Pestīšanas armijas biedriem, ir cieši jāturas pie šīs absolūtās Patiesības. Jaundzimušais Jēzus, par ko mēs domājam Ziemassvētkos, pieauga un izteica drosmīgu apgalvojumu: “Es esmu Ceļš, Patiesība un Dzīvība.” Vai mēs spējam pārliecinoši dalīties ar šo objektīvo patiesību? Šajā “Visa pasaule mobilizējas” gadā ar cik cilvēkiem jūs esat dalījušies Patiesībā? Vēl nekas nav galā. Mums ir jābūt drosmīgiem un apzinīgiem, pasludinot vēsti, kas ir ne tikai patiesa, bet arī tāda, kas maina dzīvi. Jēzus nāca un dzīvoja mūsu vidū, un mira pie krusta, lai mēs iemantotu glābšanu. Tad Viņš augšāmcēlās un nonāca Debesīs, kur Viņš valda pie Tēva labās rokas. Atgriezdamies pie Tēva, Jēzus nepameta un neaizmirsa par mums. Viņš teica: “Es runāšu ar Tēvu, un Viņš dos jums Aizstāvi, lai tas būtu pie jums mūžīgi. Tas ir Patiesības Garu.”
Ziemassvētki ir Dieva dāvana mums, jo tie mums katru gadu atgādina, cik ļoti Dievs mūs mīl. Patiesība, kas ir kas vairāk par abstraktu konceptu. Patiesība, kas ir reāla un dzīva – iemiesota Jēzu Kristū un dota Svētajā Garā. Šo patiesību atkal un atkal esmu piedzīvojis savā dzīvē un redzējis to cilvēku dzīvēs, kas kalpo visā pasaulē. Mana lūgšana ir tā, lai šajā laikā jūs visi piedzīvotu un dalītos ar šo mūžīgo Patiesību. Lai Dievs jūs svētī! Priecīgus Ziemassvētkus!