Pestīšanas armijas Zviedrijas un Latvijas teritorija
Biežāk uzdotie jautājumi / Lapas karte / Kontakti /

Misionāri Latvijā

Shiels-family-web

Es pat iedomāties nevarēju, ka mana ģimene reiz pārcelsies uz dzīvi Latvijas galvaspilsētā Rīgā. Atzīšos, ka Latvija nebija manu plānoto ceļojumu saraksta augšgalā. Desmit virsniecības un kalpošanas gadu laikā Pestīšanas armijā esmu pabijusi dažādos īsos misijas braucienos, līdz kādu dienu Dievs manā sirdī apstiprināja aicinājumu doties ilgākā misijas kalpošanā.
Kā viss nokārtojās? Es nezinu. Vai mana ģimene spēs tikt galā ar lielajām pārmaiņām? Es nebiju pārliecināta. Bet es biju pārliecināta par Jēzus lielo pavēli, ko lasām Mateja evaņģēlija pēdējā nodaļā: „Tāpēc ejiet un dariet par mācekļiem visas tautas, tās kristīdami Tēva, Dēla un Svētā Gara Vārdā, tās mācīdami turēt visu, ko Es jums esmu pavēlējis. Un redzi, Es esmu pie jums ik dienas līdz pasaules galam.”
Kad uzzinājām par iespēju manai ģimenei doties uz Rīgu, es biju sajūsmā. Bērnus gan vajadzēja nedaudz vairāk pārliecināt atstāt skolu, draugus un ģimeni un pārcelties uz citu zemi. Patiesībā, pārcelties no Čikāgas uz Rīgu nav nemaz tik grūti. Rīga ir skaista pilsēta ar daudz iespējām, skaistām vietām un izaicinājumiem. Arī pārvietoties par Rīgu šķiet daudz vieglāk nekā mēs bijām iedomājušies.
Lielākās grūtības sagādāja pierast pie astoņu stundu laika atšķirības. Mēs ieradāmies karstas vasaras vidū, telpās nebija gaisa kondicionieri. Mājās bija jāiztiek bez drēbju žāvētāja un trauku mazgājās mašīnas, ēkā nav lifts, bet ir daudz, ļoti daudz kāpņu! Vēl joprojām ir interesanti, ka uz ielas cilvēki nāk klāt un prasa kaut ko mums nesaprotamā valodā un vienīgais, ko varam atbildēt: „Sorry!” (Atvainojiet!)
Pie visām šīm atšķirībām mēs pieradām jau dažu nedēļu laikā, un nu tās vairs nesagādā grūtības. Patiesībā, pamest Amerikas komfortu bija vieglāk nekā biju iedomājusies. Mēs varam iztikt bez daudzām lietām, kas nemaz tik svarīgas nav.
Mani satrauca, kā bērni pielāgosies jaunajiem apstākļiem un skolu citā valstī. Kā mēs tiksim galā ar valodas nezināšanu. Kā izskatās kalpošana Dievam Pestīšanas armijā Rīgā. Vai es spēšu izdarīt visu, ko no sevis sagaidu un ko Dievs no manis sagaida?
Pēc pieciem mēnešiem Rīgā ir lietas, par kurām es vēl joprojām satraucos. Taču esmu pārliecināta par šo.
Mēs piedzīvosim gan labus, gan sliktus brīžus, lai arī kur mēs dzīvotu.
Mēs jūtamies svētīti par iespēju dzīvot un mācīties citā kultūrā.
Daudzi amerikāņi nezina, kur atrodas Latvija, un tāpēc mēs daudz runājam par Latviju un ko Dievs šeit dara un arvien vairāk cilvēku lūdz par šo zemi.
Paļauties uz Dievu un uzticēties Viņam ir mans vissvarīgākais pienākums.
Laiks, ko pavadām šeit Rīgā, stiprinās mūsu ģimeni.
Mēs daudz ko varam iemācīties no apkārtējiem un paskatīties uz dzīvi ar citu skatu.
It visā mēs tveramies pie Dieva apsolījuma Viņa Vārdā: „Nebīsties, jo Es esmu ar tevi! Neatkāpies, jo Es esmu tavs Dievs! Es tevi stiprinu, Es tev arī palīdzu, Es tevi uzturu ar Savas taisnības labo roku!” (Jes 41:10)
Es tveros pie Dieva apsolījumiem un esmu pateicīga par piedzīvoto sadraudzību, par draugiem, ko mani bērni ir ieguvuši šeit, par iespēju mācīties ko jaunu ik dienas, par iespēju augt un kalpot citiem.
Autors: kapteine Melissa Shiels