Pestīšanas armijas Zviedrijas un Latvijas teritorija
Biežāk uzdotie jautājumi / Lapas karte / Kontakti /

Pret cilvēku tirdzniecību

Cilvēku tirdzniecība ir cilvēku rekrutēšana jeb vervēšana, transportēšana, pārvietošana, izmitināšana vai uzņemšana, izmantojot draudus, spēku vai citus piespiešanas, nolaupīšanas, viltus vai maldināšanas līdzekļus, ierobežojot tiesības vai izmantojot personas neaizsargātību, dodot vai saņemot maksājumus vai citus labumus, lai ekspluatēšanas nolūkā saņemtu personas, kurai ir vara pār otru personu, piekrišanu. Ekspluatēšana var izpausties kā izmantošana prostitūcijā vai citās seksuālās izmantošanas formās, piespiedu darbs, verdzība vai tai pielīdzināmas darbības, kalpība vai orgānu izņemšana.
Pestīšanas armijas dibinātāji Viljams un Katerīna Būti stājās pretī Viktorijas laika konvencijām un uzņēmās kalpošanu draudīgajās un netīrajās Londonas austrumu puses ielās, kur viņi centās aizsniegt nabadzīgos un izmisušos. Viņu pūliņi visbeidzot iekļāva arī cīņu, lai aizsargātu sievietes un bērnus no seksa tirdzniecības šausmām. Redzot sieviešu un bērnu vajadzības, kuriem pastāvēja risks tikt iesaistītiem vai kuri jau bija iesaistīti organizētajā komerciālajā seksuālā eksplotācijā, Pestīšanas armija reaģēja atverot mājas sievietēm un meitenēm un attīstijā intensīvu „Atbrīvošanas darbu”. Trīsdesmit gadu laikā Pestīšanas armijas atbrīvošanas mājas izauga no vienas līdz 117. Šobrīd Pestīšanas armija strādā, lai atbrīvotu cilvēku tirdzniecības upurus daudzās pasaules valstīs.
Katru gadu, tūkstošiem vīriešu, sievietes un bērni iekrīt tirgotāju rokās, vai nu paši savās valstīs vai ārzemēs. Gandrīz katra valsts ir saistīta ar cilvēku tirdzniecību, vai nu kā izcelsmes valsts, kā tranzīta valts vai kā saņēmēja valsts. Arī Latvijas iedzīvotāji tiek eksplotēti uz Īriju, Apvienoto Karalisti, Vāciju, Nīderlandi, Grieķiju, Belģiju vai Zviedriju. Kā pasaules pieredze rāda, ikviens var kļūt par cilvēku tirdzniecības upuri – jauns vai vecs, sieviete vai vīrietis. Pagājušajā gadā ir ziņots par 150 gadījumiem Latvijā, kurā cilvēki tika pakļauti kādam no cilvēka tirdzniecības veidiem. Arī Latvijā darbojas organizācija – Patvērums „Droša māja”, kas ir vērsta uz cilvēku tirdzniecības novēršanu, piedāvājot drošu vidi upuriem, kas ir cietuši no cilvēku tirdzniecības. Sīkāku informāciju Jūs varat atrast šeit – http://www.patverums-dm.lv/lv/cilveku-tirdznieciba.
Mēs visi esam atbildīgi par verdzības izbeigšanu savā apkārtnē un visapkārt pasaulē. Tātad pirms dodies strādāt ārzemēs pārliecinies, ka uzņēmums ir reāls un ka darbs tev tur būs. Ja zini kādu, kurš grasās doties uz ārzemēm, lai strādātu uzturi kontaktu un pārliecinies, ka viņš nokļūst un strādā, tur kur viņam vajag. Nekad nevienam nedod savus personīgos dokumentus un pims dodies kaut kur ievāc visu iespējamo informāciju. Lai Jums panākumiem bagāts gads!