Pestīšanas armijas Zviedrijas un Latvijas teritorija
Biežāk uzdotie jautājumi / Lapas karte / Kontakti /

Baznīcu nakts

Kas ir Baznīcu nakts?

Baznīcu nakts ideja līdz Latvijai ir atnākusi no Austrijas un Čehijas. Pirms desmit gadiem Baznīcu nakts aizsākās Austrijā kā kristīgās baznīcas konfesiju un draudžu kopīgi rīkots ekumenisks notikums. Baznīcu nakts būs Rīgā pirmreizējs kultūras notikums, kas aicinās doties ceļojumā pa Rīgas baznīcām. Rīgas baznīcu draudzes būs sagatavojušas dievnamos vienkāršu, bet sirsnīgu pasākumu programmu; notiks ekskursijas un stāstījumi, kas ļaus ceļotājiem atklāt baznīcu arhitektūras un mākslas skaistumu. Līdzās tam būs koru, ērģeļu un citu sastāvu sakrālās mūzikas koncerti. Pēc saulrieta daudzus dievnamus piepildīs sveču gaisma, aicinot viesus uzkavēties, klusumā, apcerē, lūgšanā un sajust Dieva klātbūtni. Būs arī tematiskas izstādes, dzejas lasījumi, nodarbības bērniem un pasākumi jauniešiem, kā arī iespēja baudīt tēju un uzkodas. Baznīcu naktī ceļotāji būs aicināti atklāt no jauna baznīcas, kurās reiz nāca mūsdienu rīdzinieku vecmāmiņas, vectētiņi un vēl tālāki senči.

Arī mēs – Pestīšanas armija Bruņinieku ielā 10a – kā baznīca aicinām iepazīties ar mums un kopīgi doties ceļojumā, kurā atklāsim PA pagātni, tagadni un nākotni.

Mūsu programma:

17.50 – 18.00 / Baznīcu nakts ieskaņa ar baznīcu zvanu skaņām
18.00 – 18.10 / Baznīcu nakts pasākuma vadītāja ievadvārdi
18.15 – 20.00 / Radošās darbnīcas bērniem
18.30 – 20.00 / Pestīšanas armijas pirmsākumi
19.50 – 24.00 / Bērnu izstādes atklāšana „Pestīšanas armija mana draudze”
20.00 – 20.30 / Klasiskās mūzikas koncerts – pianiste Aija Bērziņa
21.00 – 21.30 / Lūgšana par Latviju
21.45 – 24.00 / Lūgšanu stacijas / Lūgšanu labirints

Atbalstītāji:

Baznīcu nakti informatīvi atbalsta nodibinājums „Rīga 2014”. Pasākumu finansiāli atbalsta Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments. Lielākais privātais atbalstītājs ir poligrāfijas uzņēmums „Hromets poligrāfija”.

Mēs Tevi gaidīsim!
Meklē atvērtas durvis un uz tikšanos jau pavisam drīz!

Pestīšanas armijas Rīgas 1.korpuss
Bruņinieku iela 10a

What is a Church Night?

The idea about a Church Night comes from Austria and the Czech Republic. Ten years ago the church night started as an oecumenical event in Austria. Church Night will be a unique event in Riga this year. It will open an opportunity for people to take a journey through different churches in Riga. A simple but sincere programme will be prepared in the churches for all visitors. There will be excursions held and stories told that will help the visitors to discover the beauty of architecture and art of the churches. In addition, visitors will be able to enjoy choir, organ music and sacral music concerts. After sunset, many of the churches will filled with candle lights and visitors will be invited to spend some time in reflection, prayer and the presence of God. There will be exhibitions to see, poetry readings, activities for children and young people, as well as some tea to enjoy. The Church Night gives an opportunity to rediscover Riga churches where our grandmothers and grandfathers used to come.

So do we – The Salvation Army in Riga on 10a Bruninieku Street – invite you to get to know us and to go on a journey to the past, present and future of the Salvation Army.

Our Programme

17.50 – 18.00 / Opening with sounds of church bells
18.00 – 18.10 / Introduction
18.15 – 20.00 / Creative workshops for children
18.30 – 20.00 / Beginnings of the Salvation Army
19.50 – 24.00 / Exhibition of children drawings ‘The Salvation Army – my church’
20.00 – 20.30 / Concert – pianist Aija Bērziņa
21.00 – 21.30 / Prayer for Latvia
21.45 – 24.00 / Prayer Stations / Prayer Labyrinth

Welcome!
Look for an open door and we are looking forward to seeing you in our church!

The Salvation Army Riga 1 Corps
10a Bruņinieku Street