Pestīšanas armijas Zviedrijas un Latvijas teritorija
Biežāk uzdotie jautājumi / Lapas karte / Kontakti /

Staro Rīga

staro_m

Dienas kļūst īsākas un, kā jau katru gadu, tumsa nolaižas pār mums, tādēļ ir pienācis laiks Rīgai atkal iemirdzēties! Šis „Gaismas festivāls”notiek jau sesto gadu pēc kārtas. Šī notikuma galvenā doma ir dāvāt vairāk gaismas Rīgas iedzīvotājiem šajā tumšajā gada laikā. Šogad pasākumam būs 6 tēmas, kas kopīgi mēģinās paveikt galveno – rast prieku cilvēku sirdīs.
Cilvēki ir radīti, lai dzīvotu gaismā – mums patīk tas, ka mēs redzam visu kas ir mums apkārt un redzam savu ceļu, kas ir mums priekšā. Gaismas, ko redzam pilsētā, uz ēkām un parkos mums dod patiesu prieku gada tumšākajā pusē. Domājot par šīm divām lietām, man prātā nāca Jēzus vārdi:
„Tad Jēzus atkal runāja uz viņiem, sacīdams: “ES ESMU pasaules gaisma; kas seko Man, tas patiesi nestaigās tumsībā, bet tam būs dzīvības gaisma.”” (Jāņa 8:12)
„Ja jūs turēsit Manus baušļus, jūs paliksit Manā mīlestībā, itin kā Es esmu turējis Sava Tēva baušļus un palieku Viņa mīlestībā. To Es uz jums esmu runājis, lai Mans prieks mājotu jūsos un jūsu prieks būtu pilnīgs. Tas ir Mans bauslis, lai jūs cits citu mīlat, kā Es jūs esmu mīlējis.” (Jāņa 15:10-12)
Ko gan vairāk mēs varētu vēlēties dzīvē kā nekad nestaigāt tumsā un dzīvot laimīgi…

Ja vēlieties uzzināt vairāk par šo festivālu, apmeklējiet „Staro Rīga” mājas lapu :
www.staroriga.lv

Sāra Ilsters