LV | EN | RU

24-7 lūgšanas par Ukrainu

Feb 25, 2022 | 0 comments

Redzot notikumu attīstību Ukrainā, saprotam, ka nākotnē mūs sagaida izaicinājumi. Mums ir grūti rast atbildi uz jautājumu, kāpēc tā notiek. Bet mūsu sirdis ir salauztas un pilnas ar līdzjūtību pret Ukrainas cilvēkiem, kuru nākotne ir pakļauta dzīvības briesmām un neziņai.

Taču mēs ticam Viņam, kurš zina visu un kontrolē visu. Viņam, kurš spēj uzturēt un palīdzēt situācijās, kad neviens cits to nespēj. Viņa spēkos ir izmainīt valstu vadītāju sirdis un prātus, lai apturētu konfliktu.

Tāpēc mēs aicinām lūgt:

·       par Krievijas, Ukrainas un citu valstu vadītājiem- lai tiktu panāktas vienošanās par mieru un problēmu risinājumiem, nevis karadarbības turpinājumu;

·       par cilvēkiem, kuri dzīvo karadarbības skartajās teritorijās- lai viņi būtu drošībā, lai viņi nāktu pie ticības Dievam un turpinātu uzticēties Viņam krīzes vidū;

·       lai cilvēki spētu ieraudzīt, kā palīdzēt tiem, kas atrodas ciešanās;

·       lai cilvēku starpā nevairotos savstarpējs ienaids;

·       par uzvaru garīgajā pasaulē.

Filipiešiem 4:6-7: “Nezūdieties nemaz, bet jūsu lūgumi lai nāk zināmi Dieva priekšā ar pateicību ikvienā pielūgšanā un lūgšanā. Un Dieva miers, kas ir augstāks par visu saprašanu, pasargās jūsu sirdis un jūsu domas Kristū Jēzū.”

Esiet svētīti, Sāra, Dāvids un Anna