Pestīšanas armijas Zviedrijas un Latvijas teritorija
Biežāk uzdotie jautājumi / Lapas karte / Kontakti /

Pašaizliedzība došanā

pasaizliedziba

Pestīšanas armija ir starptautiska reliģiska organizācija un uz šo brīdi ir pārstāvēta 128 valstīs. Šo valstu skaitā ir gan pasaules bagātākās valstis, kā Norvēģija, Singapūra, ASV, gan arī gluži pretēji – visnabadzīgākās, kā Nigēra vai Kongo Republika. Pestīšanas armijai aizsākoties – tieši zemākajos sabiedrības slāņos tika ieraudzīta tās misija. Misija, kuru veikt varēja vienīgi tad, ja sabiedrības turīgākie slāņi atvēra savas sirdis un padarīja šo misiju finansiāli iespējamu. Ar gadiem mainoties misijas mērogam un nonākot valstīs, kur turīgais sabiedrības slānis ir pavisam niecīgs, turīgās valstis uzsāka finansēt darbu valstīs, kuras pašas to nespēja. Un tā neviļus šīs nu jau 118 valstis ir sadalījušās tajās, kas dod, un tajās, kas saņem. Latvija ir to skaitā, kura vienmēr ir saņēmusi. Tāda ir šā brīža situācija, un tāda tā paliks vēl kādu laiku.
Atšķirīgs ir projekts „Pašaizliedzīga došana”. Tas ik gadu kaut uz īsu brīdi ikkatram atgādina, ka salīdzinājumā ar kādu citu vietu, valsti, pasaules daļu mēs esam tie turīgie, mēs esam tie, kam ir no kā ietaupīt un noziedot otram. Šī projekta laiks un regularitāte katrā valstī var atšķirties.

„Ikviens lai dara,
kā tas savā sirdī apņēmies,
ne smagu sirdi vai piespiests;
jo priecīgu devēju Dievs mīl.”
2.Kor.9:7