The Salvation Army Sweden and Latvia territory
FAQ / Sitemap / Contact us /

TOP

Atbalsta fonds

Sorry, this entry is only available in Russian and Latvian.

Read More

Katliņš 2017

Latvijā savāktie ziedojumi tiks izlietoti Ziemassvētku pasākumu organizēšanai pilsētās, kur darbojas Pestīšanas armija – svētku programma ar siltu maltīti sabiedrībā atstumtiem cilvēkiem. Ja ziedojumi būs vairāk nekā nepieciešams Ziemassvētku pasākumiem, ziedojumi tiks izmantoti sociālajam darbam 2018. gadā. Šogad sarkanais katliņš sadarbībā ar Zviedrijas vēstniecību jau tika izlikts pie Rīgas Doma 10. decembrī Santa Lucia koncertā. No 19. līdz 23. decembrim sarkanie katliņi būs redzami pie lielveikaliem “Rimi”. Bauska, Pionieru ielā 2 un Zaļā ielā 3. Daugavpilī, 18. novembra ielā 136. Jelgavā, Katoļu ielā 18. Liepājā, Vecā Ostamala, Kārļa Zāles laukumā 8. Rīgā (t/c “Spice”, “Valdemārs”, “Pulkveža Brieža”). Valmierā, Fabrikas ielā 2. Kā arī Saldū pie veikala “Maxima”, Striķu ielā 10c un visu decembri Bauskā veikalā “Top”, Upmalas ielā 1. Palīdzi mums palīdzēt citiem! R/O Pestīšanas armija Reģ. Nr.90000158170 Konts: LV31NDEA0000080011705 Bankas kods: NDEALV2X Norāde: Ziemassvētku katliņš AKCIJAS VĒSTURE 1891. gadā Pestīšanas armijas kapteini Džozefu Makfīju satrauca tas, cik liels skaits trūcīgo Sanfrancisko iedzīvotāju dzīvoja izsalkumā. Viņš apņēmās svētku sezonas laikā noorganizēt bezmaksas Ziemassvētku maltīti atstumtajiem un nabadzīgajiem. Šīs ieceres īstenošanai viņam bija jāatrisina tikai viena problēma – finansējuma trūkums. “Kur lai ņem šos līdzekļus”, viņš pie sevis domāja, pavadot bezmiega naktis, uztraucoties, domājot un lūdzot par iespēju piesaistīt finanses, lai īstenotu apņemšanos Ziemassvētku dienā pabarot 1000 pilsētas nabadzīgākos iedzīvotājus. Prātojot par šo problēmu, viņš neviļus atcerējās savas jūrnieka dienas Liverpūlē, Anglijā. Ostā, kurā ienāca kuģi, bija novietots liels, metāla katls, kuru dēvēja par „Simpsona katlu” un kurā garāmgājēji meta monētas trūcīgo atbalstam. Nākamajā dienā kapteinis Makfījs novietoja līdzīgu katlu Oakland kuģu piestātnē Marketa ielas galā. Līdzās katliņam viņš pielika zīmi: „Palīdzi katliņam vārīties!” Drīz vien bija savākta nepieciešamā nauda trūcīgo iedzīvotāju paēdināšanai Ziemassvētkos. Pēc sešiem gadiem katliņa ideja bija izplatījusies no rietumkrasta līdz Bostonas reģionam. Tajā gadā ziedojumu vākšana notika visas valsts mērogā un rezultātā tika sagādātas 150 000 Ziemassvētku maltītes trūcīgajiem. 1991. gadā Ņujorkā ziedojumi no katliņiem nodrošināja finansējumu pirmajām lielajām Ziemassvētku pusdienām pie galdiem Madisona Skvēra dārzā. Mūsdienās Pestīšanas armija ASV Pateicības dienas un Ziemassvētku periodā palīdz vairāk nekā četrarpus miljoniem cilvēku. Kapteiņa Makfīja katliņa ideja aizsāka tradīciju, kas ir izplatījusies ne tikai ASV, bet visā pasaulē. Katliņi šobrīd tiek izmantoti pat tik tālās zemēs kā Koreja, Japāna, Čīle, kā arī daudzās Eiropas valstīs. Publiska ziedojumu vākšana ar katliņu palīdzību šajās vietās ļauj Pestīšanas armijai visa gada garumā palīdzēt tiem, kas citādi tiktu atstāti...

Read More

Saruna ar Teritoriālajiem vadītājiem

Vilka tankar for genom huvudet när ni fick förfrågan? Hur förberedd är ni som officer att ta upp nya order? För många år sedan fick vi frågan från Frälsningsarmén om vi kunde tänka oss att tjänstgöra utomlands och eftersom vi svarat ja på den förfrågan vet vi också att vi behöver vara förberedda på att bo och arbeta utomlands. Vi har erfarenhet från två tidigare utlandsflyttar och känner oss därför ganska trygga i det som måste förberedas och göras. Frågan den här gången kom på våren 2017 och vår första tanke var nog att tiden hemma i Sverige och Lettland bara blev 1 ½ år, vilket känns mycket kort. Samtidigt har vi alltid kunnat känna Guds ledning i det som skett och i backspegeln sett att Gud hade en plan som var långt mycket bättre än vårt eget tyckande. Berätta om vad det är ni ska göra i era nya respektive förordnanden! Frälsningsarméns arbete i världen är indelad i olika zoner och som IS (Internationell sekreterare) för Europa blir huvudansvaret att kordinera arbetet för zonen. Det kan egentligen innebära allt från praktiska frågor om personal, ekonomi eller fastigheter, till större genomgripande strategiska frågor. Vidare kommer det att ligga i våra arbetsuppgifter att tillsammans med teamet på Europakontoret; samordna Frälsningsarméns olika interna europeiska nätverk men också jobba för nära kontakter med t.ex. EU-parlamentet och olika ekumeniska samarbetsorgan. Johnnys fokus kommer till stor del att ligga på det nationella ledarskapet i varje land och avgörande inriktningsbeslut medan Eva till exempel fokuserar på människohandel, ekumenik och social rättvisa. Tillsammans kommer vi också att vara Europas representanter i Frälsningsarméns internationella styrelse som består av ca 15 personer. Berätta om er tid i Sverige Lettland territorium! Vi har ju ett perspektiv på hela den långa resa som Frälsningsarmén i Lettland har gjort sedan återöppnandet och det är en enormt stor glädje att se hur arbetet formats, mognat och utvecklats! Det har inte skett utan bekymmer, tårar, hårt arbete, mycket bön och Guds stora nåd, men det är en välsignelse att se resultatet idag! Evas första besök i Lettland var hos Ruth Bang Hansen i Iecava då de reste runt i skolor en hel vecka och Johnnys blev senare inbjuden av Else Andersson för att ha en ungdomsledarkurs på Betania, idag Riga II. Under åren har vi sedan fått vara med och se hur människor kommit till tro och in i funktion i Guds rike både som lokala ledare och officerare och det är vekligen ett enda fantastiskt bevis på Guds stora möjligheter att förändra och återupprätta både människor och situationer. Vad vill ni skicka med oss i vårt sammanhang här i Lettland? Vilka tankar har ni för oss? Vår nya tjänst innebär att vi får fortsätta att hålla kontakten med Lettland och vi gläder oss åt att i olika sammanhang ha anledning att besöka er också i fortsättningen, men framför allt att ha er i våra tankar, planer och förböner. Lettlands folk behöver lära känna Kristus, få framtidshopp och känna den trygghet det innebär att tillhöra Guds familj. Den svenska poeten Emil Jensen säger att: ”En mur är bara en bro på högkant”. Och är det något vi lärt oss i Lettland och som vi gärna vill skicka tillbaka som en påminnelse till er alla är det just detta att: Ingen svårighet är större än att den kan vändas till en möjlighet. Ingen mur människor emellan är högre än att det kan vändas till en gemensam väg, inget missförstånd eller motstånd svårare än att vi med ett annat sätt att se också kan hitta samförstånd och gemenskap. Och till och med om det för...

Read More

Atskats uz vīriešu konferenci

On September 17 at Riga 2 a men’s conference was held. There were 70 men, who came from different corps and institutions of The Salvation army in Latvia. It was the very first event of its kind in TSA history in Latvia and we hope that such conferences will be a yearly event. It is not a secret that in some corps there are only few men and that’s why the organizers of the conference wanted the men to think about following questions: How to get more men to come to church? And what can I do about it? It was a great time! Brothers where praying and worshiping the Lord together, giving testimonies of how they got saved and how they came to TSA. Lessons were prepared especially for the conference, about 3 subjects: men’s role in family; men’s role in church; and marriage with a non-christian. Between the subjects brothers could discuss these subjects and tell their opinion. It was interesting to hear the different stories of how people got saved and to share the joy of how God is working in our corps and outposts. A special thanks’ to our sisters and brothers from Riga 2 corps for preparing a tasty breakfast and lunch for participants of the conference. There will be some videos of the conference on the...

Read More

Pagalmu svētki Bauskā

9. septembrī Bauskas vecpilsētā norisinājās VII Pagalmu svētki un V Putras godēšana, ko rīkoja biedrība “Bauskas vecpilsēta”. Rīts Bauskas pilsētā ienāca ar lietu. Tikai plkst.11.00 tas mitējās, tieši tad bija pasākuma sākums, kas norisinājās līdz plkst. 15.00. Vecpilsēta mirdzēja svētku noskaņās. Rātslaukumā darbojas Zemgales dižtirgus, kurā piedalījās astoņdesmit tirgotāji, kas piedāvāja dažādus izstrādājumus. Bērni varēja vizināties karuselī. Vecpilsētā tika piedāvāta plaša kultūras programma: Čehijas Nāhodas bērnu koris Canto Bauskas Svētā Gara baznīcā, skaisti sapostā Rīgas iela, ko izrotāja rozes, kas tapušas biedrības “Meistars Gothards” projektā “Uzziedēsim kopā” un 14 atvērti pagalmi, Rīgas Motormuzeja Bauskas filiāle un Sarkanmuiža, kas piedāvāja CSDD apgāžamās mašīnas stendu. Pilsētas viesiem un baušķeniekiem bija ko redzēt un apmeklēt. Putras godēšana notika deviņos pagalmos. Ko tad nozīmē putras godēšana? Šādu vārdu mēs ikdienā nelietojam šodien. Putras godēšana ir putras cienāšana svētkos. Varēja nobaudīt šādas putras: ciema griķu putra, auzu pārslu putra ar rožlapiņu ievārījumu, kailo miežu putru, “Biznesa virumu”, mannā putru ar ievārījumu, šķelto zirņu putru ar sviestu, piena putru, “Uzgriežņu putru” un mūsu vārīto norvēģu krējuma putru. Paldies, Dievam par brīnišķīgu, saulainu laiku visas dienas garumā. Bauskas vecpilsētas pagalmi bija uzposti un gatavi uzņemt viesus. Arī mūsu Pestīšanas armijas Bauskas korpusa pagalms bija gatavs viesu uzņemšanai. Mūsu draudze par to bija parūpējusies. Viesus sagaidīja uzraksts “Mīļi gaidīti mūsu pagalmā” un 100. Psalma vārdi. Pateicības psalms. Gavilējiet Tam Kungam, visas pasaules zemes! Kalpojiet Tam Kungam ar prieku, nāciet Viņa vaiga priekšā ar gavilēm! Atzīstiet, ka Tas Kungs ir Dievs, Viņš mūs ir darījis – un ne mēs paši – par Savu tautu un par Savas ganības avīm. Ieeita pa Viņa vārtiem ar pateikšanu, Viņa pagalmos ar teikšanu! Pateicieties Viņam, slavējiet Viņa Vārdu! Jo Tas Kungs ir laipnīgs, Viņa žēlastība paliek mūžīgi, un Viņa patiesība pastāv uz radu radiem. Šī Bībeles rakstu vieta vēstīja katram atnācējam par ticību mūsu Pestītājam un Glābējam Jēzum Kristum, kas izmainījis mūsu dzīves un aizdedzinājis mūsu sirdis kalpot cilvēkiem vajadzībās. Tādēļ mēs esam šajā pilsētā. Mūsu mērķis bija vairāk pastāstīt par Pestīšanas armija darbību Latvijā, tās pirmsākumiem un šodienu. Korpusa telpās bija izvietota ekspozīcija un ziedojumu vākšana mūsu kalpošanai. Turklāt varēja baudīt norvēģu krējuma putru, kas gatavota no lauku piena, krējuma un miltiem. Mūsu vārīto putru ēda ap 250 cilvēku. Pagalma svētkos piedalījās daudzi Pestīšanas armijas kareivji. Bez šī brīvprātīgā darba mēs nevarētu uzņemt viesus. Kādi nodarbojas ar sporta aktivitātēm, citi palīdzēja bērniem krāsot, vārīja un dalīja putru, mazgāja traukus, kādi aprunājas ar viesiem. Tikai kopā mēs to varējām paveikt. Paldies visiem, kas šajā dienā vēlējās atbalstīt ar savu ziedojumu Pestīšanas armijas kalpošanu Bauskā! Mēs visi esam gandarīti par šo pasākumu, par sarunām, par mīlestību, ko varējām viens otram sniegt. Svētki bija izdevušies! Mēs esam daļa no kopienas, un par to esam gandarīti. Paldies, jums visiem, kas kalpoja un kas pie mums iegriezās, jo jūs šos svētkus padarījāt īpašus. Pestīšanas armijas Bauskas korpusa kapteine Velta...

Read More