The Salvation Army Sweden and Latvia territory
FAQ / Sitemap / Contact us /

Saruna ar Teritoriālajiem vadītājiem

Vilka tankar for genom huvudet när ni fick förfrågan? Hur förberedd är ni som officer att ta upp nya order?
För många år sedan fick vi frågan från Frälsningsarmén om vi kunde tänka oss att tjänstgöra utomlands och eftersom vi svarat ja på den förfrågan vet vi också att vi behöver vara förberedda på att bo och arbeta utomlands. Vi har erfarenhet från två tidigare utlandsflyttar och känner oss därför ganska trygga i det som måste förberedas och göras. Frågan den här gången kom på våren 2017 och vår första tanke var nog att tiden hemma i Sverige och Lettland bara blev 1 ½ år, vilket känns mycket kort. Samtidigt har vi alltid kunnat känna Guds ledning i det som skett och i backspegeln sett att Gud hade en plan som var långt mycket bättre än vårt eget tyckande.
Berätta om vad det är ni ska göra i era nya respektive förordnanden!
Frälsningsarméns arbete i världen är indelad i olika zoner och som IS (Internationell sekreterare) för Europa blir huvudansvaret att kordinera arbetet för zonen. Det kan egentligen innebära allt från praktiska frågor om personal, ekonomi eller fastigheter, till större genomgripande strategiska frågor. Vidare kommer det att ligga i våra arbetsuppgifter att tillsammans med teamet på Europakontoret; samordna Frälsningsarméns olika interna europeiska nätverk men också jobba för nära kontakter med t.ex. EU-parlamentet och olika ekumeniska samarbetsorgan. Johnnys fokus kommer till stor del att ligga på det nationella ledarskapet i varje land och avgörande inriktningsbeslut medan Eva till exempel fokuserar på människohandel, ekumenik och social rättvisa. Tillsammans kommer vi också att vara Europas representanter i Frälsningsarméns internationella styrelse som består av ca 15 personer.
Berätta om er tid i Sverige Lettland territorium!
Vi har ju ett perspektiv på hela den långa resa som Frälsningsarmén i Lettland har gjort sedan återöppnandet och det är en enormt stor glädje att se hur arbetet formats, mognat och utvecklats! Det har inte skett utan bekymmer, tårar, hårt arbete, mycket bön och Guds stora nåd, men det är en välsignelse att se resultatet idag! Evas första besök i Lettland var hos Ruth Bang Hansen i Iecava då de reste runt i skolor en hel vecka och Johnnys blev senare inbjuden av Else Andersson för att ha en ungdomsledarkurs på Betania, idag Riga II. Under åren har vi sedan fått vara med och se hur människor kommit till tro och in i funktion i Guds rike både som lokala ledare och officerare och det är vekligen ett enda fantastiskt bevis på Guds stora möjligheter att förändra och återupprätta både människor och situationer.
Vad vill ni skicka med oss i vårt sammanhang här i Lettland? Vilka tankar har ni för oss?
Vår nya tjänst innebär att vi får fortsätta att hålla kontakten med Lettland och vi gläder oss åt att i olika sammanhang ha anledning att besöka er också i fortsättningen, men framför allt att ha er i våra tankar, planer och förböner. Lettlands folk behöver lära känna Kristus, få framtidshopp och känna den trygghet det innebär att tillhöra Guds familj. Den svenska poeten Emil Jensen säger att: ”En mur är bara en bro på högkant”. Och är det något vi lärt oss i Lettland och som vi gärna vill skicka tillbaka som en påminnelse till er alla är det just detta att: Ingen svårighet är större än att den kan vändas till en möjlighet. Ingen mur människor emellan är högre än att det kan vändas till en gemensam väg, inget missförstånd eller motstånd svårare än att vi med ett annat sätt att se också kan hitta samförstånd och gemenskap. Och till och med om det för oss människor skulle tyckas omöjligt säger Jesus: ”För Gud är allting möjligt.” Matt 19:26

Eva och Johnny Kleman