Pestīšanas armijas Zviedrijas un Latvijas teritorija
Biežāk uzdotie jautājumi / Lapas karte / Kontakti /

Pirmā lapa

Lūgšanu dienas par bērniem un jauniešiem

Marta nogalē Pestīšanas armijā Latvijā trīs dienas tika veltīta lūgšanai par bērniem un jauniešiem, mudinot ikvienu sapņot lielus sapņus un lūgt ar bērna ticību. Sapņosim lielus sapņus par mūsu bērniem. Ticēsim, ka Dievs ir sagatavojis viņiem ko varenāku par šī brīža izaicinājumiem. Lūgsim tā, kā lūgtu mūsu bērni – pilni ticības Dievam, kurš var paveikt vairāk nekā spējam...

Read More

Ģenerāļa Ziemassvētku vēsts 2018

Pasauli mainošas attiecības Esmu privileģēts jūs sveikt šajos Ziemassvētkos, kuri man ir pirmie kā Pestīšanas armijas Ģenerālim. Pestīšanas armija nes cerības vēsti 131 pasaules valstī, tiecoties darboties taisnīguma, taisnības un Dieva valstības paplašināšanas labā – nevis mūsu spēkā, bet, saprotams, tikai Viņa spēkā. Mūsu cerība šajos Ziemassvētkos ir balstīta Kristū Jēzū, kurš ir mūsu Brīnums, Padoma devējs, Varenais Dievs, Mūžīgais tēvs un Miera valdnieks. Šie tituli atrodami Jesajas 9.nodaļas pirmajos pantos (1; 5-6), kas ietver vēsti par cerību cilvēkiem, kuri dzīvo tumsā un nāvē; cerību uz gaismu un dzīvi, kura ir rodama tikai apsolītajā Pestītājā. Šajā gadījumā neatnāk teorija vai metodoloģija, bet gan persona. Dzīvs, elpojošs cilvēks – dzimis kā neaizsargāts bērns. Cerība ir atrodama attiecībās ar Jēzu – Pasaules Gaismu, kas sagrauj tumsu. Cerība tiek rasta nevis mirušā, rituāliem bagātā reliģijā, bet dinamiskās, dzīvību nesošās attiecībās ar Dievu. Kas ir šis Jēzus? Viņš ir Dievs cilvēka veidolā – ne vairs attāls un neaizsniedzams, bet šeit ar mums esošs. Viņš ir mūsu brīnišķais Padoma devējs, kurš runā gudrības vārdus un vada mūs patiesībā. Viņš ir mūsu Varenais Dievs, kuram nekas nav neiespējams – Viņš piedod grēkus, dziedē slimības un uzceļ mirušos. Viņš ir mūsu Miera valdnieks, kurš nāk mīlestībā, sniedzot mieru pagurušajiem un mierinājumu iztrūcinātajiem. Viņš ir mūsu mūžīgais Tēvs, kurš mums dāvā ģimeniskas attiecības, kas var ilgt mūžību, ietverot sevī apsardzību, gādību, tagad un patreiz. Tas ir Jēzus, kurš piedzima silītē, tika pienaglots pie krusta un uzcēlās no kapa! Tu vari iepazīt šo Jēzu šodien. Jēzum svarīgākais ir taisnīgums, taisnība un pestīšana. Cilvēki, kuri dzirdēja Jesajas pravietojumu, ļaudis, kuri dzīvoja Jēzus laikā, un tie, kuri dzīvo mūsdienās, visi ir labi pazīstami ar samaitāto pasauli, kurā bieži notiek netaisnība un kurā valda morāles un tikumības trūkums. Persona, vēsts un metodoloģija, kas atrodama Jēzū, atnes perspektīvu, kas ir pretrunā vairumā pastāvošajai sabiedrības idejai; tā transformē tumsu un nedzīvus šīs pasaules melus godības pilnā, gaišā, aizraujošā Dieva Valstības realitātē. Tu un es – mēs varam piedzīvot šīs pārmaiņas un dalīties tajās, kad dzīvojam sadraudzībā ar Jēzu. Tas var izklausīties kā idealizēta vīzija vai arī kā kas pārāk labs, lai tā būtu patiesība. Kā mums to atgādina vārdi no Jesajas grāmatas, tas var tikt sasniegts tikai Dieva spēkā – “To darīs Tā Kunga Cebaota dedzīgums” (6.pants). Tādēļ šajos Ziemassvētkos uzticēsimies Dievam, paļausimies uz Viņa spēku, dzīvosim sadraudzībā ar Viņu un sadarbosimies ar Viņu, lai nestu dzīvību, gaismu un cerību mūsu pasaulē. Lai Dievs jūs svētī! Braiens Pedls...

Read More

Ziemassvētku katliņa stāsts

Informācija Latvijas medijiem 2018. gada 13. decembrī Organizācija Pestīšanas armija nedēļu pirms Ziemassvētkiem vāks ziedojumus īpašā akcijā “Ziemassvētku katliņš”, aicinot līdzcilvēkus dot savu artavu, lai sociālo centru apmeklētājiem sagādātu svētku pusdienas. Laikā no 18. līdz 22. decembrim Pestīšanas armijas brīvprātīgie stāvēs ap īpašu sarkanu katliņu pie trīs tirdzniecības centriem Rīgā (pie RIMI t/c Spice, Valdemārs un Pulkveža Brieža ielā), kā arī Bauskā, Liepājā, Jelgavā, Valmierā un Daugavpilī, aicinot atbalstīt un iepriecināt līdzcilvēkus, kuriem palīdzība un uzmundrinājums vajadzīgs visvairāk. Visā pasaulē Ziemassvētku katliņš ir sena tradīcija, kas aizsākās tālajā 1891. gadā ASV, kad Pestīšanas armijas mācītājs Džozefs Makfijs apņēmās sagādāt svētku maltīti trūkumcietējiem. Domājot, kur rast līdzekļus, viņš atminējās lielu metāla katlu, kas bija novietots kādā ostā, lai jūrnieki, nokāpjot no pietauvotajiem kuģiem, varētu iemest pa monētai nabadzīgajiem. Makfijs nolika līdzīgu katlu Oklendas prāmju ostā Kalifornijā ar uzrakstu “Lai katliņš vārās” un drīz vien savāca pietiekami daudz līdzekļu svētku pusdienām. Šodien katliņš ieguvis atpazīstamu izskatu – tas vienmēr ir sarkanā krāsā un ir novietots uz trīskāju statīva. Arī Latvijā tāpat kā citviet pasaulē Pestīšanas armijas cilvēki par savāktajiem ziedojumiem sniedz iespēju draudzes centros apsēsties pie svētku galda un saņemt siltas pusdienas. Pestīšanas armijas sociālā darba vadītāja Inese Krastiņa atzīmē: “Ikdienā redzu, ka Latvijā joprojām ir milzum daudz cilvēku, kuriem nepieciešama palīdzība, atbalsts, pārtika, pirmās nepieciešamības preces, dzīvesvieta, saruna, uzmundrinājums. Sociālā darba jomā Latvijā tiek daudz darīts, tomēr organizācijas pēdējo 28 gadu laikā Latvijā gūtā pieredze rāda, ka pamatproblēmas nemainās – sociālā darba mērķauditorija joprojām ir bērni no nelabvēlīgām ģimenēm, kā arī tie, kuriem nepieciešama sociālā rehabilitācija, piemēram, apcietinājumu izcietušie, no dažādām atkarībām sirgstošie, mazturīgie pensionāri, cilvēki, kuriem nav deklarētas dzīvesvietas, un tādējādi ir liegts saņemt pašvaldības pakalpojumus.” Palīdzība un atbalsts ir un būs vajadzīgi, jo to cilvēku skaits, kuri pēc laika nostājas uz savām kājām, nav liels. “Mēs priecājamies par katru šādu gadījumu, par bērniem, ģimenēm, kurām izdodas, tomēr jāsaprot, ka pie mums nāk daudz mazturīgu pensionāru un arī cilvēki ar garīga rakstura problēmām, kuriem šāds atbalsts būs jānodrošina vienmēr”, saka Inese Krastiņa. Organizācijas mājas lapā pestisanasarmija.lv var atrast informāciju par ziedošanas iespējām. Ziedot var gan apģērbu un apavus, gan palīdzēt finansiāli, veicot bankas pārskaitījumu. Mājaslapā var iepazīsties ar dažāda veida atbalsta projektiem un norādīt, kuru tieši pasākumu atbalstīt – vai tas būtu Ziemassvētku katliņam, kāda bērna dalībai vasaras nometnē, zupas virtuvei, vai pārtikas pakām. Ar Pestīšanas armijas un ziedotāju atbalstu 2017. gadā Latvijā tika sagādātas 135 000 siltas maltītes un 3167 pārtikas pakas, kā arī nodrošināti apmeklējumi mājās, slimnīcās un cietumos. Tāpat organizācija sniedz iespējas maznodrošinātajiem izmantot dušas, saņemt apģērbu un mazgāšanās līdzekļus, iespējas bērniem uzturēties internātā un dienas centros, kā arī doties ekskursijās un piedalīties sporta aktivitātēs, vasaras un brīvlaiku nometnēs. Pestīšanas armija īsteno rehabilitācijas programmas, tās paspārnē darbojas sociālais centrs un pusceļa māja pieaugušajiem. Par Pestīšanas armiju Pestīšanas armija ir starptautiska draudze un labdarības organizācija. Vēsturiski Pestīšanas armija dibināta 19. gadsimta beigās kā kristīgā misija Londonā. Tās dibinātāji dēvēja to par armiju, bet brīvprātīgos un kalpotājus – par karaspēku, tāpēc tradicionāli organizācijā tiek izmantota militārā terminoloģija un apģērbs. Šodien Pestīšanas armija darbojas 128 valstīs. Latvijā draudze reģistrēta 1923. gadā Jelgavā, un tā darbojās līdz 1943. gadam. Organizācija atsāka savu darbu Latvijā 1990. gadā. Pestīšanas armijas centri ir Rīgā, Bauskā, Iecavā, Jelgavā, Liepājā, Saldū, Daugavpilī un mazākās apdzīvotās vietās kā llmājā, Sarkaņos, Sedā, Drustos, Liepā, Skangaļu muižā Priekuļu novadā. Plašāka informācija mediju pārstāvjiem: Lāsma Sīle, sabiedrisko attiecību konsultante Tālr. 28 356 341; e-pasts:...

Read More

Pagalmu svētki Bauskā

...

Read More

Virsniece Harryette Raihl uzsāk kalpošanu Latvijā

Es nevaru jums izstāstīt, cik sajūsmināta esmu beidzot būt šeit, Rīgas 1. korpusā! Esmu aizpildījusi dokumentus, lūgusi, kravājusies, aizpildījusi vēl dokumentus, pirkusi nepieciešamās lietas, salikusi daudz personīgo lietu noliktavā, pildījusi vēl vairāk dokumentu, atvadījusies no ģimenes un draugiem un… vai es minēju, cik daudz dokumentu aizpildīju? Aleluja! Beidzot esmu šeit ar jums! Jau tagad un, pat pirms es ierados, es sajutos mīlēta un gaidīta. Majori Tufstromi un kapteine Sāra daudz rakstīja par dzīvi un cilvēkiem šeit, Latvijā, un man šķiet, ka daudzus no jums jau pazīstu un esmu “mājās”! Tagad gribu nedaudz pastāstīt par sevi. Mana māte un tēvs 36 gadus bija Pestīšanas armijas virsnieki, tādēļ es uzaugu šajā Armijā! Mana tēva ģimene piederēja Pestīšanas armijai un tāpat arī manas mātes ģimene. Bet manas mātes vecvecmāmiņa un vecvectēvs uzzināja par Pestīšanas armiju pēc tam, kad bija paslēpušies uz kravas kuģa un izbēguši no Odesas Krievijā (kā to tolaik dēvēja). Tas ir skaists mīlas stāsts… Bet citai reizei. Es biju precējusies 32 gadus, bet tad mans bijušais vīrs nolēma, ka viņš vairs nevēlas būt virsnieks un precēts, un viņš pameta mani. Piedzīvotās sāpes tuvināja mani Kungam, un iemācījos pilnībā paļauties uz Viņu un vienmēr uzticēties Jēzum. Man ir 2 skaistas meitas, kuras vēlas atbraukt un apskatīt Latviju, tādēļ varbūt jums sanāks viņas satikt. Mana jaunākā meita Džekija dzīvo Džordžijā, ASV. Viņa ir atbildīgā par Pestīšanas armijās draudzēm un to svētdienas skolu Bībeles studiju mācību programmu. Mana vecākā meita Harieta ir precējusies ar labāko znotu pasaulē! Viņi ir Pestīšanas armijas virsnieki un atbildīgi par jauniešiem lielā ASV reģionā. Un pats labākais – es esmu vecmāmiņa! (Viņi sauc mani par nanu). Kolins (8) un Edisona (6) ir labākie mazbērni pasaulē! Esmu kalpojusi Pestīšanas armijā 35 gadus. 13 gadus es dzīvoju Aļaskā, tad Havaju salās un dažādās citās vietās Rietumu teritorijā. Esmu viesojusies daudzās valstīs, bet Latvija ir pirmā ārvalsts, kurā esmu dzīvojusi. Tādēļ joprojām esmu ļoti sajūsmināta būt šeit. Es šeit esmu jauniņā un daudz ko nezinu, tādēļ man ir vajadzīga jūsu palīdzība. Es zinu, ka es ļoti mīlu Jēzu un manī ir kvēla vēlme palīdzēt arī citiem Viņu iepazīt un iemīlēt! Tādēļ šis ir tas, ko es vēlos, lai mēs kopā darītu nākamajos mēnešos: 1) mīlēsim Jēzu (un mācīsimies par Viņu no Rakstiem); 2) mīlēsim cits citu (mūsu draudzes ģimeni); 3) dosimies Rīgā un palīdzēsim arī citiem iepazīt un iemīlēt Jēzu! Bet atceraties – jūs nevarat parādīt to, kas jums nav. Mana lūgšana ir, lai jūs katrs mīlētu To...

Read More