Pestīšanas armijas Zviedrijas un Latvijas teritorija
Biežāk uzdotie jautājumi / Lapas karte / Kontakti /

Pirmā lapa

Ģenerāļa Ziemassvētku vēsts 2018

Pasauli mainošas attiecības Esmu privileģēts jūs sveikt šajos Ziemassvētkos, kuri man ir pirmie kā Pestīšanas armijas Ģenerālim. Pestīšanas armija nes cerības vēsti 131 pasaules valstī, tiecoties darboties taisnīguma, taisnības un Dieva valstības paplašināšanas labā – nevis mūsu spēkā, bet, saprotams, tikai Viņa spēkā. Mūsu cerība šajos Ziemassvētkos ir balstīta Kristū Jēzū, kurš ir mūsu Brīnums, Padoma devējs, Varenais Dievs, Mūžīgais tēvs un Miera valdnieks. Šie tituli atrodami Jesajas 9.nodaļas pirmajos pantos (1; 5-6), kas ietver vēsti par cerību cilvēkiem, kuri dzīvo tumsā un nāvē; cerību uz gaismu un dzīvi, kura ir rodama tikai apsolītajā Pestītājā. Šajā gadījumā neatnāk teorija vai metodoloģija, bet gan persona. Dzīvs, elpojošs cilvēks – dzimis kā neaizsargāts bērns. Cerība ir atrodama attiecībās ar Jēzu – Pasaules Gaismu, kas sagrauj tumsu. Cerība tiek rasta nevis mirušā, rituāliem bagātā reliģijā, bet dinamiskās, dzīvību nesošās attiecībās ar Dievu. Kas ir šis Jēzus? Viņš ir Dievs cilvēka veidolā – ne vairs attāls un neaizsniedzams, bet šeit ar mums esošs. Viņš ir mūsu brīnišķais Padoma devējs, kurš runā gudrības vārdus un vada mūs patiesībā. Viņš ir mūsu Varenais Dievs, kuram nekas nav neiespējams – Viņš piedod grēkus, dziedē slimības un uzceļ mirušos. Viņš ir mūsu Miera valdnieks, kurš nāk mīlestībā, sniedzot mieru pagurušajiem un mierinājumu iztrūcinātajiem. Viņš ir mūsu mūžīgais Tēvs, kurš mums dāvā ģimeniskas attiecības, kas var ilgt mūžību, ietverot sevī apsardzību, gādību, tagad un patreiz. Tas ir Jēzus, kurš piedzima silītē, tika pienaglots pie krusta un uzcēlās no kapa! Tu vari iepazīt šo Jēzu šodien. Jēzum svarīgākais ir taisnīgums, taisnība un pestīšana. Cilvēki, kuri dzirdēja Jesajas pravietojumu, ļaudis, kuri dzīvoja Jēzus laikā, un tie, kuri dzīvo mūsdienās, visi ir labi pazīstami ar samaitāto pasauli, kurā bieži notiek netaisnība un kurā valda morāles un tikumības trūkums. Persona, vēsts un metodoloģija, kas atrodama Jēzū, atnes perspektīvu, kas ir pretrunā vairumā pastāvošajai sabiedrības idejai; tā transformē tumsu un nedzīvus šīs pasaules melus godības pilnā, gaišā, aizraujošā Dieva Valstības realitātē. Tu un es – mēs varam piedzīvot šīs pārmaiņas un dalīties tajās, kad dzīvojam sadraudzībā ar Jēzu. Tas var izklausīties kā idealizēta vīzija vai arī kā kas pārāk labs, lai tā būtu patiesība. Kā mums to atgādina vārdi no Jesajas grāmatas, tas var tikt sasniegts tikai Dieva spēkā – “To darīs Tā Kunga Cebaota dedzīgums” (6.pants). Tādēļ šajos Ziemassvētkos uzticēsimies Dievam, paļausimies uz Viņa spēku, dzīvosim sadraudzībā ar Viņu un sadarbosimies ar Viņu, lai nestu dzīvību, gaismu un cerību mūsu pasaulē. Lai Dievs jūs svētī! Braiens Pedls...

Read More

Pagalmu svētki Bauskā

...

Read More

Virsniece Harryette Raihl uzsāk kalpošanu Latvijā

Es nevaru jums izstāstīt, cik sajūsmināta esmu beidzot būt šeit, Rīgas 1. korpusā! Esmu aizpildījusi dokumentus, lūgusi, kravājusies, aizpildījusi vēl dokumentus, pirkusi nepieciešamās lietas, salikusi daudz personīgo lietu noliktavā, pildījusi vēl vairāk dokumentu, atvadījusies no ģimenes un draugiem un… vai es minēju, cik daudz dokumentu aizpildīju? Aleluja! Beidzot esmu šeit ar jums! Jau tagad un, pat pirms es ierados, es sajutos mīlēta un gaidīta. Majori Tufstromi un kapteine Sāra daudz rakstīja par dzīvi un cilvēkiem šeit, Latvijā, un man šķiet, ka daudzus no jums jau pazīstu un esmu “mājās”! Tagad gribu nedaudz pastāstīt par sevi. Mana māte un tēvs 36 gadus bija Pestīšanas armijas virsnieki, tādēļ es uzaugu šajā Armijā! Mana tēva ģimene piederēja Pestīšanas armijai un tāpat arī manas mātes ģimene. Bet manas mātes vecvecmāmiņa un vecvectēvs uzzināja par Pestīšanas armiju pēc tam, kad bija paslēpušies uz kravas kuģa un izbēguši no Odesas Krievijā (kā to tolaik dēvēja). Tas ir skaists mīlas stāsts… Bet citai reizei. Es biju precējusies 32 gadus, bet tad mans bijušais vīrs nolēma, ka viņš vairs nevēlas būt virsnieks un precēts, un viņš pameta mani. Piedzīvotās sāpes tuvināja mani Kungam, un iemācījos pilnībā paļauties uz Viņu un vienmēr uzticēties Jēzum. Man ir 2 skaistas meitas, kuras vēlas atbraukt un apskatīt Latviju, tādēļ varbūt jums sanāks viņas satikt. Mana jaunākā meita Džekija dzīvo Džordžijā, ASV. Viņa ir atbildīgā par Pestīšanas armijās draudzēm un to svētdienas skolu Bībeles studiju mācību programmu. Mana vecākā meita Harieta ir precējusies ar labāko znotu pasaulē! Viņi ir Pestīšanas armijas virsnieki un atbildīgi par jauniešiem lielā ASV reģionā. Un pats labākais – es esmu vecmāmiņa! (Viņi sauc mani par nanu). Kolins (8) un Edisona (6) ir labākie mazbērni pasaulē! Esmu kalpojusi Pestīšanas armijā 35 gadus. 13 gadus es dzīvoju Aļaskā, tad Havaju salās un dažādās citās vietās Rietumu teritorijā. Esmu viesojusies daudzās valstīs, bet Latvija ir pirmā ārvalsts, kurā esmu dzīvojusi. Tādēļ joprojām esmu ļoti sajūsmināta būt šeit. Es šeit esmu jauniņā un daudz ko nezinu, tādēļ man ir vajadzīga jūsu palīdzība. Es zinu, ka es ļoti mīlu Jēzu un manī ir kvēla vēlme palīdzēt arī citiem Viņu iepazīt un iemīlēt! Tādēļ šis ir tas, ko es vēlos, lai mēs kopā darītu nākamajos mēnešos: 1) mīlēsim Jēzu (un mācīsimies par Viņu no Rakstiem); 2) mīlēsim cits citu (mūsu draudzes ģimeni); 3) dosimies Rīgā un palīdzēsim arī citiem iepazīt un iemīlēt Jēzu! Bet atceraties – jūs nevarat parādīt to, kas jums nav. Mana lūgšana ir, lai jūs katrs mīlētu To...

Read More

Evaņģēlija vēstneša Ginta Rodionova ordinācija un iesvētīšana

2018. gana 7.oktobrī Rīgas 1. korpusā: 11:00 – Ordinācijas un iesvētīšanas dievkalpojums; 14:00 – Pateicības un norīkojuma dievkalpojums. Dalības maksa 3 euro. Pieteikšanās pie sava korpusa vadītāja.

Read More

Ģenerāļa vizīte paaugstina Pestīšanas armijas atpazīstamību Zviedrijā un Latvijā.

Ģenerāļa Andrē Koksa un komisāres Silvijas Koksas (Sieviešu kalpošanas pasaules prezidente) vizītei Zviedrijā un Latvijā bija divi galvenie uzdevumi – iedrošināt un iedvesmot Pestīšanas armijas biedrus un draugus, un, darīt armiju atpazīstamāku, īpaši Latvijas sabiedrībā. Teritorija nodevās 40 dienu lūgšanām pirms gaidāmās vizītes, un tas bija manāms spēcīgajā Svētā Gara darbībā katrā sapulcē. Daudzi atsaucās uz Dieva mudinājumu, liecot ceļus pie lūgšanu sola. Kādi, kas ienākuši no ielas, atdeva savas dzīves Dievam. Tikšanās ar vēstniekiem, politiķiem, ierēdņiem, konsultatīvās padomes biedriem, draudžu vadītājiem un žurnālistiem radīja iespēju dialogam par svarīgiem un aktuāliem jautājumiem un Pestīšanas armijas darbu, kas paaugstināja Pestīšanas armijas atpazīstamību, radot noderīgus sakarus sadarbībai nākotnē. Intervijā, kas notika valsts televīzijas kanālā galvaspilsētā Rīgā, Ģenerālis uzsvēra, cik svarīgi ir tas, ka visa sabiedrība – valdība, draudzes, nevalstiskās organizācijas un indivīdi – kopīgi strādā pie tā, lai padarītu sabiedrību labāku. Dievkalpojums, kas notika vakarā pulcēja cilvēkus no korpusiem un centriem no visas Latvijas, kā arī ielūgtos viesus no Rīgas. Tas bija prieka pilns notikums, kur dzirdējām liecības, kori no Bauskas un enerģijas pilnu priekšnesumu no Latvijas bērniem un jauniešiem, kas piecēla draudzi kājās. Komisāre Koksa dalījās ar vēsti no Psalmiem, un Ģenerālis iedvesmoja cilvēkus augt Kristū – pieņemties briedumā Viņā. Daudzi iznāca priekšā, lai lūgtu un nodotu savas dzīves Kristum. Ceturtdiena iesākās ar Rīga 2. korpusa (draudzes) apciemojumu, kur Ģenerālis un komisāre Koksa dzirdēja iedvesmojošus stāstus par dzīvēm, ko mainīja evaņģēlijs. Pēc tam, kad Ģenerālis bija sniedzis interviju laikrakstam “Diena”, starptautiskie vadītāji apmeklēja pusdienas kopā ar 6 vēstniekiem (Zviedrijas, Lielbritānijas, Šveices, Igaunijas, Francijas un Somijas) un vairākiem dažādu Tirdzniecības kameru pārstāvjiem. Ģenerālis stāstīja par Pestīšanas armijas starptautisko darbu, un majors Roberts Tuftstroms (reģionālais vadītājs Latvijas reģionā) stāstīja par kustības vietējo kalpošanu. Pēc tam bija jautājumu un atbilžu laiks, kurā cilvēki arī iesaistījās. Turpinājumā Zviedrijā notika īsa intervija žurnālam “Kara Sauciens”, pēc kā notika preses konference un foto sesija teritorijas štābā, Stokholmā. Starptautiskie vadītāji atbildēja uz žurnālistu jautājumiem, un Ģenerālis īsi pastāstīja par Pestīšanas armijas vēsturi un par starptautisko kustību, kāda tā ir tagad. Komisāre Koksa dalījās par armijas kalpošanu sievietēm un par izaicinājumiem visā pasaulē. Vēlāk ciemiņi piedalījās Zviedrijas kongresa pirmajā sapulcē, kā tēma bija “Dzīve ar Jēzu”. Sestdienas rīta sapulce ar nosaukumu “Labrīt Jēzu”, kas notika Stokholmas Tempļa korpusā, bija brīvā stila sapulce, kurā Ģenerālis un komisāre Koksa tika intervēti uz skatuves līdzīgi kā televīzijas sarunu šovos. Pēcpusdienā Stokholmā 4 vietās tika noturētas brīvdabas sapulces. Starptautiskie vadītāji devās līdzi Stokholmas Tempļa korpusa biedriem uz Karlaplanu, kur sapulcē muzicēja koris “Södra Vätterbygden” un Stokholmas Tempļa orķestris. Atlikušajā nedēļas nogalē viesi piedalījās un sludināja piecās sapulcēs – trijās sestdienā un divās svētdienā. Otrdien viņi devās uz Gēteborgu, kur viņi sāka ar preses konferenci ar vietējo mediju pārstāvjiem. Trešdiena bija īpaši aizņemta. Diena sākās ar ciemošanos “FAM – huset” Fristadā un ārstniecības centrā ģimenēm. Pēc tam brauciens uz tuvējo ciemu Burosā, kur viņi apciemoja korpusu. Ģenerālis un komisāre Koksa atgriezās Gēteborgā uz pusdienām ar Vesterjētlandes (Zviedrijas rietumu reģiona) politiķiem un uz sapulci Hisingenas korpusā. 9. maijs, Starptautiskais štābs,...

Read More