Pestīšanas armijas Zviedrijas un Latvijas teritorija
Biežāk uzdotie jautājumi / Lapas karte / Kontakti /

Posts by Admin

Saldus ēka

Aprit pieci gadi kopš darbojas Pestīšanas armijas Saldus ārpostenis. Draudze jubileju apvienoja ar vēl vieniem svētkiem – savam mājvietas atklāšanu. No agrākās kalpošanas vietas, Saldus Svētā Gregora kristīgās misijas centra, tā pārcēlusies uz namu blakus Saldus. Radās izdevība to atpirkt no agrākā saimnieka “Lattelcom”, tagad atvēlot tam 2.stāva īrnieka lomu. Draudzes vadītāji Dmitrijs un Ilona Konovalovi Saldū kalpo trešo gadu. Iesvētīšanas dievkalpojumā skaidri bija saprotams, ka cilvēki ģimeni ļoti iemīļojuši. Abi pratuši piesaistīt samērā daudz iedzīvotāju ne tikai par palīdzības saņēmējiem, bet arī par dievkalpojumu apmeklētājiem. Dievkalpojumos ir 35 – 40 cilvēku, darbdienās sapulcēs ap 15, palīdzības saņēmēju – ap 90. Otrdienās pulkt. 16.00 sākas Bībeles stunda, ceturtdienās plkst. 16.00 – slavēšana, lūgšana, svētdienās plkst. 15.00 – dievkalpojums. Ilona un Dmitrijs Konovalovi ir ordinēti Pestīšanas armijas virsnieki, pielīdzināmi mācītājiem. “Pirmkārt – pestīšana, sekošana Kungam Jēzum, kurš pie katra vēršas ar jautājumu – kur tu esi?” iesvētīšanas dievkalpojumā teica Pestīšanas armijas pulkvežleitnants no Zviedrijas Kjells Olausons. Viņš deva simbolisku atslēgu Dmitrijam un Ilonai – lai slēdz durvis un cilvēku sirdis. Novēlēja visiem klātesošajiem būt kristiešiem ne tikai telpās, iekša, bet arī ārā – ielās. Tieši ar palīdzību bezpajumtniekiem ir sākusies Pestīšanas armija, kā šo misiju nodevēja tās dibinātāji Būti. Ēkas 3.stāvā izremontēta zāle garīgajai darbībai – dievkalpojumiem, slavēšanas vakariem, sapulcēm, sadraudzībai, taču 1.stāvs vēl jāremontē. Tad tur izvērsīs sociālo darbu – darbosies dušas, zupas virtuve, apģērbu izsniegšanas punkts. Ilona stāsta, ka pagaidām cilvēki var saņemt drēbes un reizi mēnesi viņiem dod pārtikas pakas. Ar kādu tālejošu domu ierīkotas telpas! Līdzās zālei ir rotaļu istaba, atdalīta ar stikla sienu, lai mazie redzami, bet netraucētu ar savām čalām. Viņus pieskata, tā kā vecāki var nodoties garīgām norisēm. Šeit gaidītas ģimenes. Laikraksts “Saldus Zeme” Otrdiena, 2018.gada 23.janvāris Autors: Agrita...

Read More

European Training Leader’s Network

This year the Training Leader’s Network happened in Riga from 3-5th February. 27 people from 12 European countries gathered to share their knowledge and experience on training Cadets (pastors) in their context. As well as gaining strength from networking together, they also gained inspiration from walking around the beautiful city of Riga. Everyone expressed how welcome they had felt and how they had enjoyed their time...

Read More

Eiropas Apmācību vadītāju konference

Šogad Apmācības vadītāju konference notika Rīgā no 3.-5 februārim. 27 cilvēki no 12 Eiropas valstīm satikās, lai dalītos zināšanās un pieredzē, kā apmācīt kadetus (topošos mācītājus). Apmācību vadītāji konferencē ne tikai dalījās pieredzē, bet arī guva iedvesmu no skaistajiem Rīgas skatiem. Visi izteica lielu atzinību par laipno uzņemšanu un par to, cik ļoti viņi izbaudīja šeit pavadīto...

Read More

The Ģeneral Calls to Demonstrate Mercy

IN response to the Orlando, USA, nightclub shooting that claimed 50 lives and left 53 people injured, General André Cox has recorded a video message in which he calls on Salvationists and friends from around the world to ‘demonstrate God’s mercy in a practical and tangible way’. He offers prayers for everyone affected by the tragedy, and for ‘President Obama and government officials who need to provide leadership in these...

Read More

Ģenerālis aicina izrādīt žēlsirdību

Atsaucoties uz traģiskajiem notikumiem Orlando, ASV, kur nakts klubā tika nogalināti 50 cilvēki un 53 tika smagi ievainoti, Ģenerālis Andre Kokss aicina Pestīšanas armijas biedrus un draugus visā pasaulē izrādīt Dieva žēlsirdību praktiskā un taustāmā veidā. Viņš aicina lūgt par visiem traģēdijā cietušajiem un par ASV valdību šajā grūtajā laikā. Pestīšanas armijas biedri un draugi! Mani un komisāri Silviju pārņēma neizpratne un skumjas par šausminošajiem notikumiem Orlando nakts klubā šajā nedēļas nogalē. Vēl pirms pāris mēnešiem mēs pavadījām laiku šajā dzīvīgajā pilsētā. Tagad mēs lūdzam par upuru draugiem un ģimenēm, par tiem, kas atkopjas no ievainojumiem, par glābšanas dienestu darbiniekiem un tiem, kas sniedz praktisku palīdzību, tai skaitā arī par PA komandām. Dieva svētības pār jums visiem. Mēs lūdzam arī par prezidentu Obamu un valdības pārstāvjiem, kuriem šajā grūtajā laikā ir jānodrošina vadība. PA ātri atsaucās notikušajam un sniedza palīdzību glābšanas dienestam. Majors Teds Morris, Orlando reģiona vadītājs, norāda, ka, tiklīdz kā izskanēja ziņas par notikušo traģēdiju, palīdzības ārkārtas situācijās komandas jautāja, kā viņi var palīdzēt saviem tuvākajiem. ‘Tuvākais’ šeit ir ļoti būtisks vārds. Piecdesmit cilvēki, kas tika nogalināti nakts klubā, un simtiem, kas tika ievainoti vai traumēti, ir mūsu tuvākie. Iespējams, viņu ticība nav tāda kā mūsu. Varbūt viņu kultūra atšķiras no mūsu. Bet Jēzus ļoti skaidri norādīja, ka ‘mīlēt savu tuvāko’ ir viens no lielākajiem baušļiem. Lai arī mūsu tuvākie var būt citādāki nekā mēs, mūsu pienākums ir viņus mīlēt tik un tā. Līdzību par labo samarieti varētu atveidot, akcentējot mūsdienu kultūras un reliģiskās atšķirības. Vardarbības tumsa nav tā, kas gūs uzvaru. Tāpat arī uzvaru negūs ‘reliģiozo cilvēku’ noraidošā uzvedība. Žēlsirdība un mīlestība atspīd visnegaidītākos veidos, un Jēzus teica: ‘Ejiet un dariet tāpat.’ Es aicinu jūs atsaukties ātri un pārliecināti un izrādīt Dieva žēlsirdību praktiskā un taustāmā veidā. Celsimies un mobilizēsimies, lai izrādītu Dieva mīlestību tiem, kas, iespējams, necer mūsu mīlestību saņemt. Tieksimies šķērsot cilvēku radītās barjeras, kas šķir mūs no mūsu ‘tuvākajiem’. Un darīsim tā jau šodien, ar Dieva palīdzību. Centīsimies mēs visi būt par Dieva miera īstenotājiem, gūdami spēku no Miera Prinča, kura dzīve, nāve un augšāmcelšanās pierādīja, ka mīlestība spēj uzveikt naidu, neiecietību un vardarbību. Dieva svētības pār jums...

Read More