Pestīšanas armijas Zviedrijas un Latvijas teritorija
Biežāk uzdotie jautājumi / Lapas karte / Kontakti /

Posts by admin

Engagerad initiativtagare befordrad till härligheten

Bertil Rodin, O.F. (Order of the Founder) har haft en betydande roll inom Frälsningsarmén och har lämnat många avtryck efter sig när han i december lämnade jordelivet, 88 år gammal. Han brann för samhällets utsatta, var en sann bedjare och duktig lärare och han gav upphov till värdefulla verksamheter i Sverige och Lettland. Bertil Rodin föddes år 1929 och hann bli 88 år innan han befordrades till härligheten 26 december förra året. Under många år hade han flera betydelsefulla uppdrag i sin lokala kår. Bland annat var han fanjunkare och han tillhörde Vasakåren i Stockholm. Engagemanget för hemlösa Personer som varit i Bertil Rodins närhet beskriver honom som en man med stort engagemang, särskilt för samhällets utsatta, och han var den som initierade Frälsningsarméns härbärge i Midsommarkransen i Stockholm i slutet av 1980-talet. Tack vare Bertil Rodins kontakter inom politiken frigjordes pengar för att finansiera verksamheten och initiativet ledde till att hemlöshetsfrågan blev ett debattämne i vårt land. Bertil Rodin tillbringade även många nätter med att söka upp hemlösa som bland annat bjöds på fika. Startade upp ett skol/familje- och krishem i Lettland Lettland utgör ett territorium tillsammans med Sverige inom Frälsningsarmén och i början av 1990-talet vikarierade Bertil Rodin för ledaren i Lettland. Ett viktigt initiativ han tog var att starta upp verksamhet vid Skangal som tidigare var familjen Palmes släktgård. Idag är den ett skol/familje- och krishem där det främst bor barn men också unga mödrar. Mottog ärofylld utmärkelse För ett par år sedan gav Bertil Rodin ut en bok om sin tid i landet och år 2003 mottog han utmärkelsen Order of the Founder, Grundläggarens Orden, för bland annat sitt arbete i Lettland och Skangal. Det är den mest ärofyllda utmärkelsen inom Frälsningsarmén för framstående insatser och under de hittills 97 åren den delats ut har 272 frälsningsofficerare och frälsningssoldater mottagit den. Gjorde skillnad inom skolvärlden Bertil Rodin beskrivs också som en entusiastisk lärare med tjänstgöring vid Frälsningsarméns Officersskola, inom konfirmationsundervisning och i andra kurssammanhang. Under sin tid vid Dalarö folkhögskola såg han till att personer med multihandikapp fick möjligheten att kommunicera via datorer, något som bröt deras isolering. Tack vare det var kom även många andra att engagera sig i målgruppen vilket ledde till att det startades en unik arbetsplats för just den. Bertil Rodins intresse för skolvärlden resulterade i att Frälsningsarmén blev en viktig partner för skolväsendet i allmänhet och andra frivilligorganisationer och volontärer blev också involverade. En sann bedjare Bertil Rodin var även en sann bedjare och skrev in alla han innefattade i sina böner i en särskild bönbok. Ett stort fritidsintresse han hade var att samla på frimärken. Begravningen äger rum lördag 20 januari klockan 13 på Vasakåren i Stockholm. Text: Teresia...

Read More

Bertils Rodins paaugstināts Godībā

Berils Rodins, kas saņēmis Dibinātāja orderi (augstāko apbalvojumu Pestīšanas armijā) sniedza lielu ieguldījumu Pestīšanas armijas kalpošanā un savas dzīves laikā atstāja nozīmīgu iespaidu uz daudziem. Pagājušā gada nogalē, 26.decembrī Bertils Rodins tika paaugstināts Godībā 88 gadu vecumā. Viņa sirds dega par sabiedrības atstumtajiem, viņš bija lielisks padomdevējs un gudrs skolotājs, viņš sniedza lielu ieguldījumu kalpošanā Zviedrijā un Latvijā. Bertils Rodins piedzima 1929.gadā. Daudzus gadus viņš uzņēmās dažādus pienākumus vietējā korpusā, tai skaitā brīvprātīgi kalpoja par korpusa kasieri Vasa korpusā Stokholmā. Kalpošana bezpajumtniekiem Tie, kas pazina Bertilu Rodinu vislabāk, raksturo viņu kā cilvēku, kas dedzīgi nododas kalpošanai, it īpaši kalpošanā sabiedrībās izstumtajiem. Viņš bija tas, kas iniciēja Pestīšanas armijas patversmes izveidi Midsommarkransanā Stokholmā 1980.gadu beigās. Pateicoties Bertila Rodina kontaktiem politiskajās aprindās, tika piesaistīti līdzekļi darbam ar bezpajumtniekiem laikā, kad šis darbs Zviedrijas sabiedrībā bija diskutabls. Bertils Rodins pats vairākas naktis pavadīja uz ielas, uzrunājot bezpajumtniekus, lai pastāstītu par iespēju sasildīties un iedzert kafiju. Izveidoja skolu, ģimenes krīzes centru Latvijā Latvija ir daļa no Zviedrijas – Latvijas teritorijas Pestīšanas armijas organizācijā. 1990.gados Bertils Rodins aizvietoja vadītājus Latvijā. Nozīmīgs darbs, ko viņš uzsāka, bija kalpošana Skangaļos, kas iepriekš piederēja Palmes ģimenei. Skangaļu muiža Bertila Rodina vadībā tika atjaunota. Šo gadu laikā muižā ir sniegta palīdzība bērniem un jauniešiem no nelabvēlīgām ģimenēm un ar garīgās attīstības traucējumiem, bāreņiem, grūtniecēm un jaunām māmiņām krīzes situācijās. Saņēma godpilnu apbalvojumu Pirms pāris gadiem Bertils Rodins izdeva grāmatu par savu dzīvi. 2003.gadā viņš saņēma Pestīšanas armijas apbalvojumu “Dibinātāja orderis” par savu darbu Latvijā, un it īpaši Skangaļos. Šis ir visaugstākais apbalvojums Pestīšanas armijā par izcilu ieguldījumu. 97 gadu laikā “Dibinātāja orderis” ir piešķirts 272 Pestīšanas armijas virsniekiem un kareivjiem. Ietekmēja izglītības sistēmu Bertilu Rodinu raksturo arī kā entuziastisku skolotāju Pestīšanas armijas Virsnieku skolā, iesvētības mācībās un citās mācību programmās. Laikā, kas viņš mācīja Dalaro tautas skolā, viņš radīja iespēju cilvēkiem ar multiplām invaliditātēm komunicēt ar datoru palīdzību. Tas palīdzēja izvest šos cilvēkus ārā no izolētības. Pateicoties Bertila Rodina atdevei, vairāk un vairāk cilvēku iesaistījās, kā rezultātā tika izveidota īpaša darbavieta tieši šai mērķa grupai. Bertila Rodina interese par izglītību veicināja to, ka Pestīšanas armija kļuva par nozīmīgu partneri kopējā izglītības sistēmā un citās nevalstiskās organizācijās, kurās iesaistītājās daudz brīvprātīgo. Patiess ticīgais Bertils Rodins bija patiess ticīgais, kas ierakstīja visus, ar ko viņš satikās, savā lūgšanu grāmatā. Brīvajā laikā viņš kolekcionēja markas. Piemiņas dievkalpojums notiks sestdien, 20.janvārī plkst. 13.00 Vasa korpusā Stokholmā. Autors: Teresia Jansson 2018.01.04...

Read More

2017 CHRISTMAS MESSAGE

Friends, this Christmastime we reflect once more on one of the most holy yet revolutionary places in history – the simple Bethlehem stable where Christ was born. We pause in the busyness of our hectic and frenetic lives to give thanks to God for his wondrous gift. It was – and is – the greatest gift ever; a gift of healing, wholeness, restoration, love and reconciliation and, above all, relationship with God. As we celebrate Christmas, the annual reminder of the truth of the gospel message is...

Read More

Ģenerāļa Ziemassvētku uzruna

Draugi, šajā Ziemassvētku laikā mēs vēlreiz domājam par vienu no svētākajām un tajā pašā laikā revolucionārākām vietām vēsturē – par vienkāršo Betlēmes kūti, kur piedzima Kristus. Mūsdienu steigā un aizņemtībā mēs apstājamies, lai pateiktos par šo brīnumaino dāvanu. Tā bija un vienmēr būs vislielākā dāvana – dāvana, kas nes ziedināšanu, svētumu, atjaunošanu, mīlestību, samierināšanu un pāri visam attiecības ar Dievu. Svinot Ziemassvētkus, būtiski ir katru gadu atgādināt par Ziemassvētku vēsts patiesību. Diemžēl daudziem patiesība ir kļuvusi relatīva un subjektīva. Par patiesību kļūst tas, kas šķiet patiess vai ko mēs izvēlamies par patiesu. Valodā ir ienākuši jauni termini, tādi kā “alternatīvi fakti” un “viltus ziņas”. Tāpēc nav brīnums, ka jaunā paaudze ir skeptiska un aizdomu pilna. Mēs arvien mazāk uzticamies politiķiem, apšaubām reklāmas un esam ciniski pret masu medijiem. Draugi, tas nav nekas jauns. Džordžs Orvels novēroja, ka “melu laikā patiesības teikšana ir revolucionāra rīcība”. Filozofs Sorens Kirkegords ir teicis, ka mūs var piemānīt divējādi: “ja mēs ticam tam, kas nav patiesība, vai ja mēs atsakāmies ticēt tam, kas ir patiesība”. Ir cilvēki, kas apšauba Bībeles patiesumu. Ir kristieši, kam Raksti kļūs par “asorti”, uzskatot, ka vienas Rakstu daļas ir patiesākas un vēsturiski precīzākas nekā citas. Tomēr vēstures pētnieki ir pierādījuši, ka Bībeles patiesības ir saskaņā ar pasaules vēstures notikumiem. Dzīvojot 21.gs. apjukumā, patiesību saskatīt nav viegli. Bet iedomājieties ainu pirms 2000 gadiem, kad eņģeļi parādījās pasaulē, lai paziņotu par mūsu Glābēja dzimšanu. Gani devās pārbaudīt dzirdēto. Tagad mēs zinām, ka gani redzēja tieši to, kas viņiem tika teikts. Eņģeļi bija teikuši patiesību. Draugi, mums, Pestīšanas armijas biedriem, ir cieši jāturas pie šīs absolūtās Patiesības. Jaundzimušais Jēzus, par ko mēs domājam Ziemassvētkos, pieauga un izteica drosmīgu apgalvojumu: “Es esmu Ceļš, Patiesība un Dzīvība.” Vai mēs spējam pārliecinoši dalīties ar šo objektīvo patiesību? Šajā “Visa pasaule mobilizējas” gadā ar cik cilvēkiem jūs esat dalījušies Patiesībā? Vēl nekas nav galā. Mums ir jābūt drosmīgiem un apzinīgiem, pasludinot vēsti, kas ir ne tikai patiesa, bet arī tāda, kas maina dzīvi. Jēzus nāca un dzīvoja mūsu vidū, un mira pie krusta, lai mēs iemantotu glābšanu. Tad Viņš augšāmcēlās un nonāca Debesīs, kur Viņš valda pie Tēva labās rokas. Atgriezdamies pie Tēva, Jēzus nepameta un neaizmirsa par mums. Viņš teica: “Es runāšu ar Tēvu, un Viņš dos jums Aizstāvi, lai tas būtu pie jums mūžīgi. Tas ir Patiesības Garu.” Ziemassvētki ir Dieva dāvana mums, jo tie mums katru gadu atgādina, cik ļoti Dievs mūs mīl. Patiesība, kas ir kas vairāk par abstraktu konceptu. Patiesība, kas ir reāla un dzīva – iemiesota Jēzu Kristū un dota Svētajā Garā. Šo patiesību atkal un atkal esmu piedzīvojis savā dzīvē un redzējis to cilvēku dzīvēs, kas kalpo visā pasaulē. Mana lūgšana ir tā, lai šajā laikā jūs visi piedzīvotu un dalītos ar šo mūžīgo Patiesību. Lai Dievs jūs svētī! Priecīgus...

Read More

Remix

Reiz kādā vakarā, Ziemassvētku brīvlaikam sākoties, Liene Bībelē izlasīja, ka bērniem ir jāciena tēti un mammu. Aprunājoties ar brāli, tika nolemts brīvlaiku pavadīt palīdzot tētim maiznīcā. Kā viņiem sanāca? To uzzināsiet 17. decembrī pl. 11.00 Bauskā, Plūdoņa ielā 50 23. decembrī pl. 14.00 Iecavā, Rīgas ielā 23 27. decembrī pl. 12.00 Drustos, “Aptiekas” 27. decembrī pl. 17.00 Liepā, Rūpnīcas ielā 8 28. decembrī pl. 13.00 Sedā, Kultūras namā 29. decembrī pl. 16.00 Rīgā, Bruņinieku ielā 10a Būsiet mīļi gaidīti! Pasākumos par svētku noskaņas radīšanu rūpēsies jaunieši no Pestīšanas armijas, kopīgi ar jums darbojoties radošajās darbnīcās un dziedot dziesmas. Pasākumu atbalsta Baltijas bērnu...

Read More