Pestīšanas armijas Zviedrijas un Latvijas teritorija
Biežāk uzdotie jautājumi / Lapas karte / Kontakti /

Ģenerālis aicina izrādīt žēlsirdību

Atsaucoties uz traģiskajiem notikumiem Orlando, ASV, kur nakts klubā tika nogalināti 50 cilvēki un 53 tika smagi ievainoti, Ģenerālis Andre Kokss aicina Pestīšanas armijas biedrus un draugus visā pasaulē izrādīt Dieva žēlsirdību praktiskā un taustāmā veidā. Viņš aicina lūgt par visiem traģēdijā cietušajiem un par ASV valdību šajā grūtajā laikā.

Pestīšanas armijas biedri un draugi!
Mani un komisāri Silviju pārņēma neizpratne un skumjas par šausminošajiem notikumiem Orlando nakts klubā šajā nedēļas nogalē. Vēl pirms pāris mēnešiem mēs pavadījām laiku šajā dzīvīgajā pilsētā. Tagad mēs lūdzam par upuru draugiem un ģimenēm, par tiem, kas atkopjas no ievainojumiem, par glābšanas dienestu darbiniekiem un tiem, kas sniedz praktisku palīdzību, tai skaitā arī par PA komandām. Dieva svētības pār jums visiem. Mēs lūdzam arī par prezidentu Obamu un valdības pārstāvjiem, kuriem šajā grūtajā laikā ir jānodrošina vadība.
PA ātri atsaucās notikušajam un sniedza palīdzību glābšanas dienestam. Majors Teds Morris, Orlando reģiona vadītājs, norāda, ka, tiklīdz kā izskanēja ziņas par notikušo traģēdiju, palīdzības ārkārtas situācijās komandas jautāja, kā viņi var palīdzēt saviem tuvākajiem.
‘Tuvākais’ šeit ir ļoti būtisks vārds. Piecdesmit cilvēki, kas tika nogalināti nakts klubā, un simtiem, kas tika ievainoti vai traumēti, ir mūsu tuvākie. Iespējams, viņu ticība nav tāda kā mūsu. Varbūt viņu kultūra atšķiras no mūsu. Bet Jēzus ļoti skaidri norādīja, ka ‘mīlēt savu tuvāko’ ir viens no lielākajiem baušļiem. Lai arī mūsu tuvākie var būt citādāki nekā mēs, mūsu pienākums ir viņus mīlēt tik un tā.
Līdzību par labo samarieti varētu atveidot, akcentējot mūsdienu kultūras un reliģiskās atšķirības. Vardarbības tumsa nav tā, kas gūs uzvaru. Tāpat arī uzvaru negūs ‘reliģiozo cilvēku’ noraidošā uzvedība. Žēlsirdība un mīlestība atspīd visnegaidītākos veidos, un Jēzus teica: ‘Ejiet un dariet tāpat.’
Es aicinu jūs atsaukties ātri un pārliecināti un izrādīt Dieva žēlsirdību praktiskā un taustāmā veidā. Celsimies un mobilizēsimies, lai izrādītu Dieva mīlestību tiem, kas, iespējams, necer mūsu mīlestību saņemt. Tieksimies šķērsot cilvēku radītās barjeras, kas šķir mūs no mūsu ‘tuvākajiem’. Un darīsim tā jau šodien, ar Dieva palīdzību.
Centīsimies mēs visi būt par Dieva miera īstenotājiem, gūdami spēku no Miera Prinča, kura dzīve, nāve un augšāmcelšanās pierādīja, ka mīlestība spēj uzveikt naidu, neiecietību un vardarbību.
Dieva svētības pār jums visiem!