Pestīšanas armijas Zviedrijas un Latvijas teritorija
Biežāk uzdotie jautājumi / Lapas karte / Kontakti /

Kalpošana Bauskai

Brīvprātīgie kalpotāji vada bērnu nodarbības
Ikviens tiek gaidīts Pestīšanas Armijas mītnē. Pestīšanas Armija (PA) Bauskas korpusā bērni ik otrdienu var iesaistīties radošās nodarbībās, lasīt un Bībeles tekstus. Nodarbības vada brīvprātīgā kalpotāja Sarmīte Kagaine. Izveidota arī svētdienas skola, kas ir Lindas Ratinikas pārziņā. Tā pat kā Sarmīte, arī Linda ir PA Bauskas korpusa brīvprātīgā. Abas sievietes sāka kalpošanu pagājušajā gadā.
Jaunieši gūst pieredzi
Sarunā ar PA Bauskas korpusa vadītāju Vinetu Vanagu „Bauskas Dzīve” uzzināja, ka bērniem un jauniešiem piedāvātās aktivitātes ir daudzveidīgas un interesantas. Viņi piedalās PA Latvijas korpusu kopīgajās nometnēs, brauc ekskursijās un apmeklē kristīgos pasākumus Rīgā un citās pilsētās.
Vineta Vanaga stāsta, ka pagājušas nedēļas nogalē Bauskā notika PA Latvijas korpusu jauniešu nometne. Tā ilga trīs dienas. Nometnes dalībnieki piedalījās interešu grupu nodarbībās, Bībeles studijās un guva pirmo praktisko pieredzi kalpošanā. Viņi gatavoja ēdienu, uzklāja galdu un pasniedza maltīti zupas virtuves apmeklētājiem. Jaunieši bija sagatavojuši arī koncertu. Zupas virtuvi izmanto 53 Bauskas iedzīvotāji. Tikai neliela daļa ir PA Bauskas draudzes locekļi. Ikviens, kurš jūtas izsalcis, sabiedrībā atstumts, allaž tiek sirsnīgi uzņemts zupas virtuvē. Vairākiem invalīdiem un nespēka piemeklētiem Bauskas ļaudīm PA darbinieki vai brīvprātīgie maltīti aiznes uz mājām. Par šiem cilvēkiem tiek arī aizlūgts.
Jaunieši, kuri piedalījās nometnē, darbošanās zupas virtuvē bija pamudinājums kļūt līdzjūtīgākiem pret cilvēkiem, kuri dažādu iemeslu dēļ nokļuvuši skaudrā situācijā un reizēm arī bezizejā. Kristiešu pienākums ir viņiem palīdzēt, nevis augstprātīgi novērsties. Vineta Vanaga īpaši uzsver baušķenieces 16 gadu vecās Diānas Ratinikas aizrautīgo iesaistīšanos nometnes darbā. Viņa ir ļoti enerģiska, radoša meitene, kura visu dara no sirds, teic Bauskas korpusa vadītāja.
Rod mīlestību un sapratni
Pirms nodarbības 19.aprīlī „Bauskas Dzīve” iepazinās ar dažiem bērniem, kuri otrdienu pēcpusdienas pavada PA Bauskas korpusa mājīgajā namā. Zanei ir 11 gadi, bet vismaz piecus no tiem meitene regulāri apmeklē nodarbības, svētdienas skolu, dievkalpojumus un citas kristīgās organizācijas rīkotās norises.
Zane atklāja: „Tas bija jau sen, kad klasesbiedre Samanta mani uzaicināja uz Bauskas korpusu. Tas bija vēl vecajā ēkā. Atnācu, un man ļoti, ļoti iepatikās. Ik nedēļu piedalos Sarmītes Kagaines nodarbībās, apmeklēju svētdienas skolu, dievkalpojumus, braucu ekskursijās. Mana ome vienmēr nāk uz dievkalpojumiem. Tā sanācis, ka dzīvoju pie omes, jo tētis un audžu māte strādā ārzemēs. Es labi zinu, ka viņi to dara, lai mūsu ģimenei būtu labāka iztikšana. Es to ļoti novērtēju. Mūsu ir daudz – kopā ar pusbrāļiem un pusmāsām pavisam esam astoņi. Daži jau ir pieauguši, bet man ir arī desmitgadu veca māsa. Man ļoti patīk sarunas ar Dievu. Otrdienās mēs daļu laiku pavadām, iemācoties darināt skaistas lietas un dāvaniņas, bet pusstunda tiek veltīta Bībeles iepazīšanai. Mēs lasām bērnu Bībeli un savā grupā kopīgi apspriežam.”
Lelde, kurai arī ir 11 gadu, uzskata, ka nodarbības PA Bauskas korpusā ir ļoti interesantas, viņa teic : „Man patīk gatavot Māmiņu dienas, Ziemassvētku dāvaniņas. Šeit var iepazīties ar citiem bērniem un kopā pavadīt laiku.”
Velta brīvo laiku
PA Bauskas korpusa bērnu un jauniešu darba vadītāja Sarmīte Kagaine ir individuālā uzņēmuma „Rasas rīts” darbiniece, bet vairākas stundas nedēļā viņa velta brīvprātīgai kalpošanai. Savulaik viņas vecākie bērni iesaistījās kristīgās organizācijas pasākumos, bet pašlaik tajos piedalās tikai jaunākais dēls.
„Man šķiet, ka varu palīdzēt citiem cilvēkiem, iesaistoties brīvprātīgajā kalpošanā. Katru otrdienu Bauskas korpusā vadu stundas sešus līdz divpadsmit gadus veciem bērniem. Izdomāju savu programmu, kurā garīgā prakse misija ar radošām nodarbībām. Redzu, ka bērniem tas patīk. Bībeles studijas notiek tā: mazajā, savam vecumam atbilstošajā bērnu Bībelē viens dalībnieks ik reizi skaļi izlasa nelielu fragmentu. Pēc tam sākam pārrunas, meklējam saikni ar mūsdienu norisēm. Domu apmaiņa ir vienkārši fantastiska, tajā iesaistās visi. Mans svarīgākais uzdevums ir palīdzēt bērniem kristīgo vēsti saprast skaidri un precīzi. Bībele nav interpretējama tā, kā katrs vēlētos. Domu apmaiņa ir ļoti spraiga un intensīva, viņi paši to vada. Zināms taču, ka bērni pasaules lietu kārtības izpratnē, lai gan viņiem nav nekādas pieredzes, ir daudz tuvāki Dievam nekā pieaugušie, „ stāsta Sarmīte Kagaine.
Atbildīgi darbinieki
Bauskas korpusā strādā arī kristīgās organizācijas algoti darbinieki. Viens no viņiem ir Viktors Abuhovs. Skaidro Vineta Vanaga: „Viktors ir mūsu jaunās ēkas algots mājstrādnieks. Tas nozīmē, ka viņš veic sētnieka, apkopēja un arī citus darbus. Viktora pienākums ir rūpēties par visu, kas notiek nama iekšpusē un ārpusē. Pirms visām nodarbībām, svētkiem, dievkalpojumiem strādnieks sakārto telpu. Viņš ir ļoti atbildīgs darbinieks gluži tā pat kā visi mūsu brīvprātīgie kalpotāji.”

Bauskas dzīve
Autors: Aina Ušča